• Telesná a športová výchova

    •  

      

     Školský rok 2019/2020

      

      

      

     CEZPOĽNÝ BEH

     Okresné kolo v cezpoľnom behu družstvo dievčat vo Svidníku: 1. miesto - Fabuľová Vanesa 9.B, Kaňuchová Michaela 9.B, Anna Beláková 8.B (postup na kraj)

     Kategória dievčat:

     1. miesto- Fabuľová Vanesa 9.B 

     3. miesto- Kaňuchová Michaela 9.B

     Okresné kolo v cezpoľnom behu družstvo chlapcov: 3. miesto- Jozef Benedikt Bandžák 8.A, Marek Pasnišin 9.B, Marián Petro 9.A

      _____________________________________________________________________________________________________

      

      

     Školský rok 2018/2019

     Bedminton Svidník- OK

     Boris Vavrek, Adam Kožlej (9.A)- 3. miesto

     ____________________________________________________________________________________________

     Novak CUP

     Chlapci- 3. miesto

     ___________________________________________________________________________________________

     Krajské kolo v cezpoľnom behu družstvo dievčat v Starej ľubovni: 3. miesto - Fabuľová Klaudia 9.A, Fabuľová Vanesa 8.B, Kaňuchová Michaela 8.B

     ________________________________________________________________________________________________________

     Okresné kolo v cezpoľnom behu družstvo dievčat vo Svidníku: 1. miesto - Fabuľová Klaudia 9.A, Fabuľová Vanesa 8.B, Kaňuchová Michaela 8.B

     Kategória dievčat:

     1. miesto- Fabuľová Klaudia 9.A

     2. miesto- Fabuľová Vanesa 8.B

     3. miesto- Kaňuchová Michaela 8.B

     Okresné kolo v cezpoľnom behu družstvo chlapcov: 3. miesto- Adam Kožlej 9.A, Ivan Mihalčin 9.A, Martin Chovanec 9.A

     Kategória chlapcov:

     2. miesto- Martin Chovanec 9.A

     ________________________________________________________________________________________________________