Navigácia

O škole

Identifikačné údaje o škole

Názov školy : Základná škola v Kračúnovciach
Adresa školy: Kračúnovce 277, 087 01 Giraltovce
Právna forma: Rozpočtová organizácia

                       

Druh školy: Plnoorganizovaná 9-triedna základná škola pre I. a II.stupeň
IČO: 36158321
Zariadenia školy: Školský klub
                          Školské stravovanie
Forma hospodárenia: Rozpočtová organizácia

Riaditeľka školy: Mgr. Monika Kušnŕová
Zástupkyňa školy: PaedDr. Silvia Baranová
Výchovná poradkyňa: Mgr. Anna Katuščáková

Zodpovedná osoba (výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov): PaedDr. Martina Onuferová, kontakt: martinaonuf@centrum.sk

Kontakty:
Telefón: 0547365105
Fax: 054/7365105
Elektronická adresa: zskracunovce@centrum.sk
Internetová adresa: www.zskracunovce.edupage.sk

Údaje o zriaďovateľovi :
Zriaďovateľ: Obec Kračúnovce
Adresa: Kračúnovce 350, 08701 Giraltovce
Právna forma: Obecná samospráva
IČO: 00322181
DIČO: 2020777561
Starosta: 
Kontakty:
Tel.: +421 54 736 5283
Fax: +421 54 778 1071

Elektronická adresa: kracunovce@stonline.sk
Internetová adresa: www.kracunovce.sk

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Kračúnovciach
    Kračúnovce 277
  • 0547365105

Fotogaléria