Navigácia

 • Príjemné letné prázdniny

  Príjemné letné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  po desiatich mesiacoch poctivej práce a učenia sa Vám želáme dva mesiace oddychu, pohody a nezabudnuteľných zážitkov.

  Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2018 a končia sa v piatok 31. augusta 2018. Vyučovanie v školskom roku 2018/2019 sa začne v pondelok 3. septembra 2018, o podrobnostiach budeme informovať. Prajeme všetkým našim žiakom a zamestnancom pokojné prázdniny.

 • Záver šk. roka 2017/2018

  Do galérie Záver šk. roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Rozlúčka deviatakov

  Deväť rokov v Základnej škole v Kračúnovciach prešlo veľmi rýchlo! Aspoň teraz sa nám to tak zdá. Každý rok majú u nás deviataci slávnostnú rozlúčku, a tak to bolo aj teraz.

  Deviataci poďakovali všetkým pedagógom, ktorí sa o nich počas tých deviatich rokov starali. Rozlúčili sa aj so spolužiakmi, s ktorými zažili veľa pekných chvíľ. A všetci sa už tešia na to, čo ich čaká v budúcnosti v nových školách, s novými kamarátmi.

 • Triedny výlet šiestakov

  Do galérie Triedny výlet šiestakov boli pridané fotografie.

 • Slnkom zaliate Tatry privítali žiakov z Kračúnoviec

     Tak ako každý rok aj v tomto roku sa mladší žiaci našej základnej školy zúčastnili školy v prírode. V tomto roku náš autobus smeroval do Tatranskej Lomnice. V pondelok nás privítali slnkom zaliate Tatry a takéto krásne slniečko nás sprevádzalo počas celého týždňa. Keďže počasie bolo naozaj krásne, veľkú časť dňa sme mohli stráviť vonku. Každý deň nás čakal zaujímavý výlet. 

  V utorok sme sa vláčikom vybrali do Starého Smokovca a tam sme navštívili Tricklandiu, ktorá sa deťom veľmi páčila. V stredu naše kroky smerovali do botanickej záhrady a prírodovedného múzea. Vo štvrtok sme sa zase vybrali na Štrbské pleso. Ani v posledný deň nášho pobytu sme nezaháľali a navštívili sme ski múzeum, kde sme si vypočuli zaujímavý výklad o tom, ako sa lyže postupne vyformovali do dnešnej podoby. Žiaci nezabudli na svojich rodičov a kúpili im suvenír z Tatier.  V piatok popoludní sme naposledy zamávali Lomnickému štítu a šťastní, že sme prežili krásny týždeň, sme sa vydali na cestu domov.

 • Návšteva policajtov

  Pred prázdninami nás navštívili príslušníci policajného zboru. Zopakovali sme si veci, ktoré sú dôležité pre našu bezpečnosť počas prázdnin. 

 • Retro Deň detí

  Do galérie Retro Deň detí boli pridané fotografie.

 • ECO H2O TOUR s Thomasom Puskailerom

  Populárny eko-výchovný program ECO H2O TOUR s Thomasom Puskailerom a Ondrejom Antálkom plný zábavy, skvelých pesničiek a nevšedných zaujímavostí o vode sa konal aj na našej škole v Kračúnovciach. Spoločne sme sa vydali po ceste vody od prameňa k ústiu, spoznali kolobeh vody a jej význam pre človeka.

  Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo sa deje po otočení vodovodným kohútikom? Asi každý očakáva také množstvo pitnej vody, koľko potrebuje. Málokto sa zamyslí, odkiaľ voda pochádza, kam odteká, čo obsahuje, akú má čistotu, kedy sa z nej stane odpadová voda
  a akým spôsobom ju my sami znečisťujeme. Zriedkavo rozmýšľame nad tým, ako dlho vydržia jej zásoby a či nám v blízkej budúcnosti nehrozí jej nedostatok. V priebehu tohto interaktívneho koncertu sme premýšľali aj nad tým, ako vodou šetriť.

  Thomas Puskailer a Ondrej Antálek program dopĺňali upravenými verziami známych hitov s tematikou vody, humorným slovom a rôznymi náučnými a zábavnými aktivitami. Nadobudnuté vedomosti sme si hneď overili hravými doplňovačkami a kvízom. V závere  príjemne strávenej hodinky nechýbala autogramiáda a spoločné fotografovanie. Žiaci si mali možnosť zakúpiť aj rôzne tričká, nálepky a iné spomienkové predmety s eko-tematikou. Bol to veľmi zaujímavý a náučný  projekt, ktorého sa naša škola zúčastnila.

  Ďakujeme Thomasovi, Ondrejovi a celému tímu za ich nasadenie, profesionálny prístup a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

 • RETRO DEŇ DETÍ

  Svoj sviatok žiaci našej školy každoročne oslávia spoločne – retro súťažami a retro hrami na školskom ihrisku. Tešíme sa na množstvo zábavy. Vyučovanie v tento deň 1.6.2018 končí o 11:30 hod.. 

   

 • OZNAM

  Riaditeľstvo ZŠ v Kračúnovciach oznamuje širokej verejnosti,

  že v dňoch od 21.5.-31.5.2018 bude na škole prebiehať

  zber elektroodpadu – bielej techniky.

  Nefunkčnú techniku a elektrozariadenia môžete prinášať do školy každý deň v čase od 7.00 hod. – 16.30 hod.

                                                                   Ďakujeme

 • POĎAKOVANIE

  Vážený a šikovný tím EXIT TOUR,

  v mene žiakov, vedenia ZŠ, pedagogických zamestnancov, aj v mene svojom, vyjadrujem vrelé poďakovanie za super odučený jeden školský deň.

  Dňa 15. mája 2018 ste na našej ZŠ zrealizovali preventívne aktivity vrámci medzinárodného projektu EXIT TOUR. Tie mali nielen zábavný, ale aj vzdelávací zámer a týmto „duchom“ vedené si našli u žiakov veľmi pozitívny ohlas. Špeciálne žiakov upútala hudobná skupina FAITH CHILD. Okrem ich piesní, žiaci ocenili najmä príležitosť rozprávať sa s nimi po anglicky. Tiež privítali možnosť stretnutia, rozprávania a poučenia sa cez ich životný príbeh.

  Na škole, medzi žiakmi, vládla dobrá atmosféra. Žiaci- každý ročník- absolvovali po dve série prednášok na témy: Road trip,Sex, AIDS a vzťahy, Domáce násilie, Závislosti, Zdravá rodina

  Ďakujeme, prajeme ešte veľa úspešných aktivít s deťmi a mládežou a na záver uvádzam niekoľko vyjadrení od našich žiakov, ktoré tiež hodnotia celý program dňa:

  1.Lektori nás hravou formou naučili veľa vecí potrebných v dospelosti   a všeobecne do života.

  2. Všetko bolo skvelo pripravené.

  3. Na besedách bola super atmosféra- lektori aj žiaci, všetko prebiehalo nenásilne, uvoľnene.

  4.Takéto vyučovanie sa nám páčilo.

  5. Lektori hovorili z vlastných skúseností, nie z poučiek, ktoré sa nabiflili.

  6.Animátor Peťo- jeho život bol veľmi ťažký, no napriek tomu sa postavil čelom k problémom a to je pre nás dobrý príklad!

  7.Zaujímavý, náučný a zábavný program.

  8. Tento deň bol veľmi fajn.

 • Pozvánka

 • Noc v škole

       Piatok bol pre našich mladších žiakov trochu nezvyčajný. Po vyučovaní sa rozlúčili so svojimi triednymi učiteľmi, no o osemnástej sa všetci opäť zišli pred bránami školy. Mamičky im nabalili spacáky a karimatky  a všetci sa už veľmi tešili na noc, ktorú mali stráviť v škole. Keďže bolo pekné počasie, vybrali sa vonku na školské ihrisko. Tam si zasúťažili v rôznych disciplínach a nakoniec si zahrali spolu vybíjanú. Pomaly sa stmievalo a na ceste bola pizza, ktorú mali objednanú na večeru. 

  Žiaci sa rozišli do tried a po umytí rúk sa s veľkou chuťou pustili do večere. Potom sa všetci stretli vo veľkej telocvični a začala sa príprava postelí na spánok. Každý si pripravil svoje miesto na spanie. Spoločne sme si pozreli rozprávku a naši najmladší žiaci začali postupne zaspávať. Noc to bola teda veselá, niektorí chodili na vecko a nenašli svoju posteľ. Niekto sa zo sna rozprával a niekto si aj poplakal za mamkou. Skoro ráno bolo počuť vravu a aj tí, ktorí by ešte spali, pomaly ožívali. Keď už boli všetci hore, pustili sme sa do balenia. Každý si zbalil svoje veci a pomaly už začali prichádzať prví rodičia. Postupne sme sa začali rozchádzať a už teraz sa všetci tešíme, akú noc nám prinesie ďalší školský rok.

 • Deň vyučovania v prírode

  Dňa 17. mája (štvrtok) prebieha na celom svete v školách zapojených do tohto projektu výučba v prírode. V prípade priaznivého počasia sa aj na našej škole bude vyučovať netradičnou, zážitkovou formou v prírodnom prostredí. 

 • ECO H2O TOUR s Thomasom Puskalierom

  ECO H2O TOUR s Thomasom Puskalierom

  Na našej škole sa dňa 18.5.2018 (piatok) so začiatkom o 10:00 hod. uskutoční eko- výchovný koncert. Projekt Eco H2O tour prebieha pod záštitou organizácie Modrá planéta a Ministerstva životného prostredia SR. 

 • Akcia "EXIT Tour"

  Dňa 15.5.2018 prebehhla na našej škole akcia "EXIT Tour", ktorú usporiadala organizácia pod názvom Tréningové centrum Kompas. EXIT Tour vychádza z publicisticko- vzdelávacieho programu, ktorý je určený dospievajúcim. Program má za úlohu ukázať postoje podporujúce zdravý životný štýl a možnosti riešenia každodenných problémov z pohľadu tradičných kresťanských hodnôt. 

 • Oslavy Dňa Zeme

  Posledný aprílový deň sme na našej ZŠ v Kračúnovciach ukončili športovými a vedomostnými aktivitami. Ráno sme sa všetci stretli na školskom ihrisku. Najprv si každá trieda zabehla okolo ihriska, a tak absolvovala päť disciplín – hod kruhom, preťahovanie lanom, slalom loptou, zviazané nohy a cesta s vajíčkom.  Pri disciplínach boli aj doplňujúce otázky týkajúce sa znečisťovania Zeme. Tie si žiaci mohli vypočuť  v školských  rozhlasových reláciách vysielaných počas celého týždňa. 

  Počasie nám prialo a vytúženou sa stala aj desiatová prestávka, po ktorej sme hrali futbal a vybíjanú. Nakoniec bolo vyhodnotenie športových a vedomostných výsledkov tried. Za prvé miesto bola odmena – pizza pre celú triedu. Tej sa potešila  8.A.

                  Bol to super deň, kde sme si všetci nielen zašportovali,  ale sa aj zabavili.

 • Tajomstvo stromu

  Vyhodnotenie:

  Michal Bokšanský 8.A- 2. miesto

  Nelly Antolíková- čestné uznanie poroty

  Srdečne blahoželáme!

 • Úspech v PYTAGORIÁDE

  Matej Čorba, žiak 4.A triedy sa na okresnom kole matematickej pytagoriády  umiestnil na krásnom 1. mieste a Damián Tomáš, žiak 6.B triedy na 3. mieste. 

  Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Beseda s včelárom

  Jar je už tu. Slniečko krásne svieti, bociany a lastovičky už opäť obývajú svoje hniezda. Celá príroda sa už prebudila. Stromy nám už krásne zakvitli a v ich korunách môžeme počuť bzukot včeličiek. O tom aké sú pre nás včielky dôležité, nám prišiel porozprávať Pán včelár, člen Slovenského zväzu včelárov ZO Giraltovce.  

  V tento deň sme sa dozvedeli o tom ako funguje život v úli, ako si nažíva včelia rodina – matka kráľovná, robotnice a trúdy. Ujo včelár nám rozprával  ako sa včielky rodia, z čoho sa skladá ich telo, ako zberajú peľ, z ktorého potom máme sladký medík a mnoho ďalších dôležitých produktov. Upozornil nás aj na to, čo robiť pri uštipnutí včelou. Porozprával nám aj o tom, prečo sú pre ľudí včely tak dôležité. Bez ich opelenia by sa z kvetov nevytvorili plody a nebolo by tak ani ovocie, ktoré máme tak radi. Vďaka nim máme prírodné produkty (včelí jed, materská kašička, ...), ktoré sa pre svoje liečivé  účinky využívajú  aj v lekárstve. Už samotný med je akýmsi hojivým zázrakom. Prežili sme zaujímavé dopoludnie a odteraz už vieme, že včielky si musíme chrániť, pretože sú veľmi užitočné.

   

  P. Štefaníková, D. Koreňová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kračúnovciach
  Kračúnovce 277
 • 0547365105

Fotogaléria