Navigácia

 • Radosti zimy

  Zima je jedným z najkrajších ročných období. V tomto roku sa pani Zima nedala zahanbiť a nadelila nám poriadnu nádielku snehu. Nevyužiť takúto krásnu zimu by bolo skutočne škoda. V jedno školské ráno prišli žiaci do školy vyzbrojení klzákmi, saňami a celé dopoludnie sa nemohli dočkať, kedy sa už skončí vyučovanie a konečne vybehneme vonku do snehu. Keď zazvonil posledný zvonček, všetci vybehli na chodbu a pustili sa do obliekania. Rukavice, čiapky, šály a poďme vonku. 

  Snehu na školskom dvore bolo neúrekom. Všetci sa začali spúšťať, zvonku sa ozýval šťastný smiech a krik detí. Tú pravú zimnú atmosféru dotvorila snehová bitka štvrtákov. Deti sa váľali po snehu, robili snehových anjelov. K tejto dobrej nálade prispelo aj slniečko, ktoré sa na nás celý čas usmievalo. Nakoniec sa žiaci pustili do stavby snehových hradieb. Znášali sneh na klzákoch, boboch, a tak spoločne postavili snehový múr. Prežili sme krásne zimné popoludnie a veríme, že pani Zima nesklame a čoskoro si to opäť zopakujeme.

  Mgr. D. Štefaníková

 • Zberová súťaž- SMS starý mobil sem!

  S projektom Recyklohry sa naša škola zapojila do ďalšej súťaže- zberu starých mobilov. Najviac starých mobilov za našu školu odovzdala a krásnu cenu od spoločnosti Orange získala žiačka z 5.A triedy- Grétka Kaňuchová.

  Srdečne blahoželáme!

 • Medzinárodná informatická súťaž iBobor

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili medznárodnej informatickej súťaže iBobor. Symbol súťaže je inteligentný, usilovný a čulý bobor. Naši žiaci súťažili vo viacerých kategóriách:

  Drobci- súťažilo 30 žiakov 2. a 3. ročníkov. 

  Najúspešnejší: 2.A- Tomáš Hatala (100. percentil), Rastislav Onufer (100. percentil), Samuel Omoding (99. percentil), Sára Baranová (99. percentil), Lukáš Sabol (99. percentil), Michaela Cimbová (96. percentil), Lidka Mihaľová (94. percentil).

  3.A,B- Zára Bartošová (99. percentil), Kiko Hamara (96. percentil), Labudová Adela (96. percentil), Matej Fiľakovský (94. percentil).

  Bobríci - súťažilo 25 žiakov 4. a 5. ročníkov.  

  Najúspešnejší: 4.A- Lea Matiová (78. percentil), Nelly Antolíková (74. percentil).

  5.A,B- Matej Čorba (100. percentil), Lukas Štachura (87. percentil), Nikola Kozáková (82. percentil), František Marcin (78. percentil), Grétka Kaňuchová (74. percentil), Dávid Pasnišin (74. percentil).

  Benjamíni - žiaci 6. - 7. ročníkov. 

  Najúspešnejší: 6.A, B- Peter Breja (83. percentil), Alexandra Mihaľová (71. percentil), 

  7.A,B- Tadeáš Hudák (90. percentil), Damián Tomáš (90. percentil), Sofia Bosáková (90. percentil), Samuel Partila (90. percentil), Petra Harvanová (88. percentil), Mária Alexandra Škvareková (84. percentil), Veronika Drabová (84. percentil), Lenka Galeštoková (83. percentil), Petra Štefaníková (83. percentil), Soňa Oravcová (83. percentil), Daniela Koreňová (83. percentil), Anna Beláková (66. percentil), Sofia Vanda Pavúková (61. percentil),  

  Kadeti - žiaci 8. a 9. ročníkov. 

  Najúspešnejší: 8.A,B- Ján Mihalčín (96. percentil), Michaela Kaňuchová (90. percentil), Marek Pasnišin (90. percentil), Sebastián Sokol (90. percentil), Žaneta Jurčišinová (75. percentil), Ema Kmecová (64. percentil), Dominika Juskaničová (61. percentil), Pavol Labuda (61. percentil), Judita Talianová (57. percentil), Anna Zuzana Dzurišová (55. percentil), Kevin Hopko (53. percentil), 

  9.A- Gabriel Cauner (72. percentil),  Timotej Malík (57. percentil)

  Súťaž je rozdelená do viacerých skupín.V kategórii Drobci súťažilo 13 629 súťažiacich.Plný počet bodov dosiahlo 91.V kategórii Bobríci súťažilo 18 460 súťažiacich.Plný počet bodov dosiahli 543. V kategórii Benjamíni súťažilo 18 329 súťažiacich.Plný počet bodov dosiahli 508. V kategórii Kadeti súťažilo 16 209 súťažiacich.Plný počet bodov dosiahli 527. 

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny

  Riaditeľstvo ZŠ praje všetkým učiteľom, zamestnancom, žiakom, rodičom a priateľom školy pokojné, šťastné, láskyplné vianočné sviatky a všetko dobré do nového roku 2019. Vianočné prázdniny potrvajú od 23. decembra 2018 (nedeľa) až 7. januára 2019 (pondelok).

  Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2019 (utorok).

 • Šaliansky Maťko

  Do galérie Šaliansky Maťko boli pridané fotografie.

 • Navštívil nás včelár

  Do galérie Navštívil nás včelár boli pridané fotografie.

 • Mikulášska akadémia

 • Mikulášske trhy

 • Mikuláš rozdával sladkosti

  Nášu školu navštívil 6.12. Mikuláš a obdaroval sladkosťami všetkých žiakov. 

 • Chceme zdravo žiť !

      November sa na našej ZŠ v Kračúnovciach niesol v duchu zdravého životného štýlu. Za pomoci svojich pedagógov  žiaci realizovali projekt Červené stužky a tak sa venovali prevencii proti drogám a AIDS. Na hodinách biológie, chémie, občianskej náuky pozerali filmy, viedli besedy, počúvali rozhlasové relácie na dané témy. Svoj názor a svoj negatívny postoj voči drogám žiaci II. stupňa vyjadrili prostredníctvom vlastnej tvorby na hodinách výtvarnej a literárnej výchovy.

  Žiaci I. stupňa vyhotovovali letáky a plagáty zamerané najmä proti fajčeniu. Vyzdobili si nimi nástenné noviny v triedach a školskom klube, no niektorí ich zobrali  domov rodičom. 

  23.novembra počas dopoludňajšieho vyučovania sme zrealizovali Deň boja proti stresu pod názvom MY SME TU DOMA. Deti v škole relaxovali, cvičili, pozerali vhodné filmy, prechádzali sa po čerstvom vzduchu. 

  3. decembra sme mesiac prevencie „Červené stužky“ ukončili rozhlasovou reláciou a pozeraním filmu „Anjeli“. Žiaci 7., 8. a 9. ročníka mali k daným témam besedu s p. Mgr. E. Podanou z ÚVZ vo Svidníku. Žiaci si túto akciu pochvaľovali, preto jej patrí veľká vďaka.

  Týmito aktivitami sme chceli žiakom ukázať správnu cestu životom. Poukázať na dnešný nezdravý a rýchly spôsob života, ktorý mnohí ľudia nezvládajú a problémy riešia nesprávnym spôsobom.

   

  ŽIJEME LEN RAZ a KAŽDÝ JE ZODPOVEDNÝ ZA SVOJ ŽIVOT!

  Mgr. A Katuščáková (koordinátorka PPP)

 • Pasovanie za prvákov

  Do galérie Pasovanie za prvákov boli pridané fotografie.

 • "Ochranárik čísla 112"

      Výtvarná súžaž "Ochranárik čísla tiesňového volania 112" sa každoročne teší u žiakov našej školy veľkej obľube. Žiaci výtvarne zobrazili tematiku civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112. Našu školu na okresnom kole reprezentovali výtvarné práce žiakov.

  Nelly Antolíková- 4.A, Alexandra Mihaľová- 6.A, Timea Tkáčová- 6.B, Ella Hatalová-6.B.

 • Jesenný zber papiera

  Jesenný zber papiera

  Milí rodičia, žiaci a priatelia školy!

      Naša škola sa naďalej zapája do rôznych enviro aktivít, aj vďaka ktorým je držiteľom certifikátu Zelená škola. Pre prírodu je odovzdanie papiera na jeho ďalšiu recykláciu veľká pomoc. 

      V tohtoročnom jesennom zbere sme spoločne nazbierali takmer 3000 kilogramov (2,5 –krát viac ako min. šk. rok) a tým zachránili pred výrubom až  50 veľkých niekoľkoročných stromov. Nazbieraný papier sme si vymenili za hygienické potreby. (Fotogaléria)

  Najšikovnejší v zbere papiera boli:

  1. miesto:  Dominik Lechman  (1.A) – 951 kg

  2. miesto: Rastislav Onufer (2.A) – 280,5 kg

  3. miesto: Olívia Bakaľárová (3.B) – 212 kg

  Blahoželáme!!!

  V mene prírody Vám všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme.

   

  Mgr. Martina Dadejová,

  koordinátorka environmentálnej výchovy

 • Deň boja proti stresu

  Deň boja proti stresu

  Dňa 23.11.2018 sme si na našej škole pripomenuli, aké dôležité je bojovať proti stresu, napätiu a nadmernej záťaži. Akcia niesla názov: "Škola je náš druhý domov, čiže my sme tu doma." Domáce oblečenie, uvoľnená atmosféra a aktivity v triedach prispeli k odbúraniu predstavy, že do školy nechodíme radi. Dnešok sme si užili v kruhu školskej rodiny. (Fotogaléria)

 • iBobor v našej škole

  iBobor v našej škole

  Počas týždňa od 12.11. do 16.11.2018 sa naša škola zapojila do známej súťaže iBobor. Žiaci rôznych vekových kategórií súťažili  od pondelka do piatka priamo cez webovú stránku iBobor.sk. Ihneď po skončení testu sa dozvedeli aj svoj výsledok. Súťaž je zaradená ako "informatická", ale úlohy v teste sú skôr logického charakteru, pre žiakov vyššieho stupňa je potrebné okrem logiky ovládať aj základy programovania. (Fotogaléria)

 • ĎAKUJEME !!!

  Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Aj naša ZŠ sa zapojila do tejto verejnej zbierky. Žiaci, zamestnanci našej školy a obyvatelia obce  tak mohli prispieť a vhodiť nejaké to € do pripravených pokladničiek od nadácie dňa 9.11. 2018 (piatok). Vyzbieralo sa 312 €. ĎAKUJEME rodičom, obyvateľom obce, žiakom a všetkým zamestnancom školy, ktorí prispeli na zbierku Hodina deťom. Fotogaléria

   

 • Expedícia do ríše zvierat

  V jedno chladné októbrové ráno sme sa vybrali na exkurziu do košickej Zoologickej záhrady.

  Cesta tam ubehla rýchlo. V dobrej nálade sme ani nezbadali, že sme dorazili do cieľa.
  V Košiciach nás už čakalo pekné slnečné počasie a pri vchode do ZOO nás vítali ich najväčší krásavci, nádherné pávy. Prehliadku sme začali teráriom s plazmi, obdivovali sme pestrofarebné  vtáky a roztopašné opice. Tie nám predviedli skvelé divadlo.

  Neobišli sme ani spokojnú levicu Lauru, ktorá výnimočné až taká pokojná nebola a ukázala nám aj svoje zúbky. Nasledovala prehliadka ďalších živočíchov vrátane surikát ako sa vyhrievali na slniečku s výrazom ,, mám všetko na saláme“. Absolvovali sme aj komentované kŕmenie tučniakov a tuleňov, kde sme sa o týchto zvieratách dozvedeli zaujímavé informácie priamo od chovateľky. Potešili sme sa, keď sme aj my mohli nakŕmiť vodné vtáky v jazierku, kone a iné zvieratá. Odvážni mohli zvieratá aj pohladkať.

  Plní zážitkov a nových vedomostí sme sa vrátili naspäť. Ďakujeme p. učiteľkám biológie za ďalšiu možnosť vzdelávať sa zážitkovou formou.

                                                             Žiaci 6. a 7. ročníka ZŠ v Kračúnovciach

 • Exkurzia 5. a 6. ročníka

  Do galérie Exkurzia 5. a 6. ročníka boli pridané fotografie.

 • Vystúpenie našich žiakov

  Do galérie Vystúpenie našich žiakov boli pridané fotografie.

 • Zber papiera

      Aj tento školský rok sa na našej škole uskutoční zber papiera. Príď aj ty vymeniť papier napr. za hygienické vreckovky, kuchynské utierky, saponát, alebo toaletný papier. 

  Zber papiera prebieha v dňoch:

  Streda 10.10 -13:30-14:00 hod.

  Štvrtok 11.10 - 13.30 - 14:00 hod.

  Streda 17.10 -13:30-14:00 hod.

  Štvrtok 18.10 - 13.30 - 14:00 hod.

  Utorok 23.10 -15:00-15:30 hod.

  Streda 24.10 - 13.30 - 14:00 hod. - posledný deň!!! 

   

  Prečo zberať papier???

  1. Papier tvorí 20% odpadu!
  2. Papier je možné recyklovať 5–8-krát.
  3. Recyklácia papiera znižuje konečné ceny pre spotrebiteľov!
  4. Recykláciou 1 tony papiera sa oproti výrobe papiera z celulózy ušetrí 70% energie a 50% vody, zníži sa znečistenie ovzdušia o 75%, znečistenie vody
   o 35%
   a zachráni sa 17 stromov!

   

  Zberáme: papier, letáky, noviny, časopisy, knihy (bez tvrdých obalov), skartovaný papier...

  Kartóny nezberáme!!!

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kračúnovciach
  Kračúnovce 277
 • 0547365105

Fotogaléria