Navigácia

 • Lyžiarsky výcvik

  Do galérie Lyžiarsky výcvik boli pridané fotografie.

 • ENVIRO: "Deti deťom 2017"

  Do galérie ENVIRO: "Deti deťom 2017" boli pridané fotografie.

 • KARNEVAL

  Milé deti, milí rodičia!

  ZŠ v Kračúnovciach pozýva všetkých svojich žiakov, rodičov a priateľov školy na tradičný karneval, ktorý sa uskutoční dňa 1.2.2018 so začiatkom o 9:00 hod. vo veľkej telocvični ZŠ. 

  Pre žiakov je pripravená skvelá zábava a súťaž o najkrajšie masky. 

 • Šaliansky Maťko- okresné kolo

  Do galérie Šaliansky Maťko- okresné kolo boli pridané fotografie.

 • SAMKOV ÚSPECH

  Poľské mesto Dukla 8.1.2018 ešte dýchalo vianočnou atmosférou. Ako poznamenal starosta Krašnienski Jan Juszczak, súťaž o najkrajší betlehem bola slávnostným vyvrcholením sviatkov v ich meste. Výstava tých najlepších betlehemov sa konala v miestnom kaštieli, kde si cenu za 3. miesto prevzal Samuel Partila, žiak 6.A triedy, víťaz okresného kola. Krásny program, recepcia, množstvo inšpirácie vďaka viac ako šesťdesiatim betlehemom sú isto nezabudnuteľným zážitkom a pre Samka motiváciou k ďalšej tvorbe. (p.uč.  S. Baranová)

  Blahoželáme.

 • Vianočná besiedka v 3.A

  Vianoce, sviatky lásky, pokoja a rodinnej pohody nám opäť tíško zaklopali na dvere. Aj my, žiaci 3.A triedy sme pripravili pre rodičov malé posedenie. Príbeh o narodení Ježiša a spev kolied spríjemnili predvianočnú atmosféru. Za svoju snahu boli deti odmenené veľkým potleskom. Spoločne si vymenili darčeky a pre všetkých prítomných, detí a rodičov, bolo pripravené chutné pohostenie.

      Zároveň ďakujeme rodičom, ktorí nám pomohli pri príprave občerstvenia. Želáme všetkým krásne a požehnané sviatky. 

 • Šaliansky Maťko si podával ruky s Luciou

  13. december patrí Lucii. Hovorí sa, že od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. S touto poverou sa popasovali aj žiaci našej školy- členovia krúžku Hráme sa so slovom, ktorí nás voviedli do tajomných čarov a magických príbehov. Zdramatizovaním balady Lucijný stolček otvorili školské kolo súťaže ŠALIANSKY MAŤKO, ktorá bola plná rôznych tajomstiev a záhad. A ako sa umiestnili naši tajomní recitátori? To sa dozviete v záložke: Naše úspechy v SJaL. 

 • OZNAM

  Vedúca ŠJ oznamuje všetkým stravníkom, že stravu za mesiac december je potrebné vyplatiť do 15.12.2017.

 • Beseda- Život v lese

      V piatok 8.12.2017 si naši piataci v rámci environmentálnej výchovy spríjemnili predpoludnie besedou s pánom lesníkom aj poľovníkom. Získali veľa zaujímavých informácií z oblasti lesného ekosystému. Spoločne si pripomenuli potrebu starostlivosti o lesné zvieratá počas zimy a dôležitosť ochrany našich lesov a prírody všeobecne. 

 • Mikuláš v obci

  Do galérie Mikuláš v obci boli pridané fotografie.

 • Mikulášske trhy

  Do galérie Mikulášske trhy boli pridané fotografie.

 • Mikuláš navštívil aj našu školu

  Do galérie Mikuláš navštívil aj našu školu boli pridané fotografie.

 • Ďalšia skvelá exkurzia...

  24.november sme prežili netradične a v duchu ochrany životného prostredia. Zúčastnili sme sa exkurzie na skládke komunálneho odpadu.  Firma Kosit so sídlom v obci Valaliky nám ponúkla nahliadnuť na  proces triedenia, spracovania a spaľovania odpadu. 

 • Srdečné poďakovanie rodičom našich prváčikov

  Vyslovujeme srdečné poďakovanie rodičom, starým rodičom a rodinám našich prváčikov, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli príprave, realizácii a celému priebehu imatrikulácie prvákov, ktorá sa uskutočnila dňa 28.11.2017 na našej základnej škole. Veľká vďaka patrí triednej dôverníčke, ktorá s rodičmi neustále komunikovala a maximálne sa usilovala o to, aby sa všetci zúčastnení na tomto posedení cítili príjemne. A musíme povedať, že výsledkom bola nadmierna spokojnosť všetkých prítomných. Ešte raz veľmi pekne ĎAKUJEME. 

 • 1. DECEMBER- Svetový deň boja proti AIDS

  Už 11. rok, od septembra do 1. decembra, na Slovensku beží kampaň ČERVENÉ STUŽKY. Kampaň je zameraná na boj proti HIV/AIDS- tejto zatiaľ smrtelnej, nevyliečiteľnej chorobe. Beží formou osvety vzdelávania. Na našej škole ju realizujeme cez rozhlasovú reláciu, ďalej cez literárny a výtvarný prejav žiakov na tému "Vedieť povedať droge nie!". 

  Symbolom je červená stužka- červená ako farba životodárnej tekutiny- krvi. V tomto školskom roku sme si nepripínali na odev symbolické červené stužky, ale do školy sme prišli oblečení v červenom. Všetci žiaci, učitelia, zamestnanci školy. Tým sme dali najavo, že volíme ŽIVOT, nie SMRŤ a že sa o svoje zdravie všetci chceme zodpovedne starať. (Zodpovedná p. uč. Katuščáková cez projekt  PPP)

 • Imatrikulácia prvákov

  Do galérie Imatrikulácia prvákov boli pridané fotografie.

 • Deň boja proti stresu

  V rámci projektov protidrogovej prevencie (PPP) bol 29. november venovaný aktivitám, koré pomohli žiakom školy zbaviť sa telesného a duševného napätia. Vyučovacie hodiny boli o dobrej pohode, čas prestávok venovali hrám a antistresovým maľovánkam. 

  Autor víťaznej antistresovej maľovánky LD.

 • Anjelíci a betlehem našich žiakov

  Do galérie Anjelíci a betlehem našich žiakov boli pridané fotografie.

 • Bystrohlav

  Dňa 29.10.2017 sa na našej škole pre žiakov 5. a 6. ročníka uskutočnil 2. ročník matematickej súťaže ,,Bystrohlav“.  Súťaž bola zameraná na rozvoj predstavivosti, logického myslenia, čitateľskej a finančnej gramotnosti. Zúčastnilo sa jej 24 žiakov. Najúspešnejší boli:

  1. miesto: Damián Tomáš (6.B trieda)
  2. miesto: Peter Breja (5.A trieda)
  3. miesto: Anna Beláková (6.B trieda)

  Víťazi aj všetci zúčastnení  boli za svoju snahu a aktivitu odmenení. Všetkým ďakujeme za účasť a tým najúspešnejším srdečne blahoželáme.

  Mgr. Martina Dadejová

 • Divadielko pre prvákov

  Dňa 13.11.2017 sa nasi prváci vrátili nachvíľu do materskej školy. Boli pozvaní na malé divadelné predstavenie - Tri prasiatka. Divadielko sa im páčilo a vrátili sa so spokojnosťou a krásnym kultúrnym zážitkom.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kračúnovciach
  Kračúnovce 277
 • 0547365105

Fotogaléria