Navigácia

 • Dejepisná exkurzia

  Dňa 9.10.2018 sa žiaci 9. ročníka záčastnili exkurzie vo Svidníku, Tokajíku a na Dukli. Prvá zastávka bola pri pomníku padlých sovietských vojakov bojujúcich v karpatsko- duklianskej operáciii vo Vojenskom múzeu vo Svidníku. Tam nasledovala ukážka zbraní, vybavenia, oblečenia vojakov a premietli nám dobový film zrodu 1. čsl. armádneho zboru, ktorý bol pre nás veľmi zaujímavý. Neskôr sme sa presunuli na výhliadkovú vežu, z ktorej sa počas vojny sledovala situácia na bojovom území. Ďalšia zastávka bola pri pamätníku padlých duklianských hrdinov na Dukli- pochovaní sú tam čsl. vojaci. Nakoniec sme navštívili malú obec Tokajík, kde sme si prezreli múzeum a krátky dokument o prerozprávaní situácie občanov v obci Tokajík. V novembri 1944 obec bola obeťou nemeckej pomsty slov. obyvateľom. Naša exkurzia sa skončila na cintoríne zostrelených mužov v Tokajíku. Táto exkurzia nám veľmi veľa dala a zároveň aj pomohla pochopiť isté obdobie ľudstva.

 • Exkurzia v Kosite v Košiciach

  Do galérie Exkurzia v Kosite v Košiciach boli pridané fotografie.

 • Deň mlieka

  Dňa 25.septembra sme si aj my na našej škole pripomenuli Medzinárodnýdeň mlieka. Preto cez veľkú prestávku mali žiaci možnosť ochutnať lahodnú chuť bieleho nápoja, ktorý im veľmi chutil. Ani sme sa nenazdali, a po mlieku ostali len prázdne nádoby.

 • Deň jablka

  Do galérie Deň jablka boli pridané fotografie.

 • Biela pastelka

  Do galérie Biela pastelka boli pridané fotografie.

 • Telocvičňa plná hadov !

  Hneď v prvý týždeň šk. roka sme nezaháľali a netradične sa vzdelávali zážitkovou formou učenia. Na našej škole sa uskutočnila výstava exotických plazov spojená so zaujímavou prednáškou. Mali sme možnosť zblízka a na vlastné oči vidieť vyše 40 plazov, vrátane krokodíla, varana, anakondy a iných. Žiaci sa ich mohli dotknúť a zistiť, že nie všetko naoko slizké je naozaj slizké. Tí najodvážnejší si mohli hada aj podržať a odfotografovať sa s ním. 

 • Celoškolské rodičovské združenie

  Milí rodičia!

  Dňa 24. septembra 2018 /pondelok/  sa o 15:30  v jedálni ZŠ v Kračúnovciach uskutoční celoškolské rodičovské združenie. Spoločne zhodnotíme uplynulý školský rok a predstavíme plány do ďalšieho školského roka. Tiež rozoberieme náležitosti výchovno-vzdelávacieho procesu.  Po skončení celoškolského RZ budú triedne aktíva v jednotlivých prislúchajúcich triedach.

  Účasť nutná.

 • BIELA PASTELKA

  BIELA PASTELKA

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, organizátor verejnej zbierky Biela pastelka, je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí.

  Piatok 21. september je hlavný deň verejnej zbierky Biela pastelka na podporu nevidiacich ľudí v uliciach miest a obcí po celom Slovensku. V tento deň za príspevok 1 euro bude aj naša škola v mene únie ponúkať darcom biele plastové spinky vo forme bielej pastelky ako symbol sveta neviditeľných línií. 

  Milí žiaci, každý z vás môže prispieť eurom 21. septembra. V daný deň počas prestávok na 1. poschodí vedľa zborovne budú dve žiačky označené bielym tričkom s logom bielej pastelky. 

  Za spoluprácu všetkým ďakujeme!

   

 • Začiatok šk. roka 2018/2019

  Do galérie Začiatok šk. roka 2018/2019 boli pridané fotografie.

 • Začiatok šk. roka 2018/2019

  Začiatok šk. roka 2018/2019

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  dva mesiace bezstarostných prázdnin ubehli ako voda. Verím žiaci, že ste si prázdniny užili a počnúc pondelkom už začínajú pre vás školské povinnosti. Deviatakov čaká posledný rok školskej dochádzky s úlohou potvrdiť nielen v testovaní, ale možno i v prijímacích pohovoroch na stredné školy, čo všetko sa za deväť rokov naučili. Pre vás prváčikov to bude veľa nového. 

      Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019 sa uskutoční 3. septembra 2018 o 8:45 pred budovou ZŠ v Kračúnovciach.

  Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale aj uvedomenie si prvoradých povinností. Predmety školského vzdelávacieho programu vás zavedú do nedávnej i dávnej histórie nášho regiónu, budete tvorivo písať, čítať s porozumením, zapájať sa do množstva projektov, ktorými škola obohacuje svoj vzdelávací program. Čaká vás bohatá krúžková činnosť, množstvo súťaží z výtvarnej, speváckej, recitačnej, telovýchovnej a prírodovednej oblasti. 

  Úprimne si želáme, aby naša škola tak ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine.

  Prajem vám školský rok plný nových objavov, získaných vedomostí a zručností a na jeho konci vzájomnú spokojnosť a radosť z nepremárneného roka. Prajem vám veľa zdravia, chlapci a dievčatá, menej vymeškaných hodín a len tie najlepšie známky za ktorými budú bohaté vedomosti.

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kračúnovciach
  Kračúnovce 277
 • 0547365105

Fotogaléria