Navigácia

Naše súťaže školský rok 2016-2017

Matematika:

Dejepis : Okresné kolo: CVČ Svidník: 3. miesto - Lukáš Soták = 8.A (diplom + vecná cena)
                                                        4. miesto - Richard Jusko = 7.B
                                                        5. miesto - Zuzana Vavreková = 9.A
                                                        6. miesto - Ján Majerník = 8.A
                                                        9. miesto - Vanesa Gmitrová = 7.A
                                                       10. miesto - Tamara Vargová = 9.B

Slovenský jazyk :

Hviezdoslavov Kubín:

2.kategória                                                                                      3.kategória
   poézia                                                                                               poézia  
1. Ľuboš Ondek 6.A                                                                        1. Magdaléna Perželová  8.A
2. Anna Zuzana Dzurišová  6.A                                                        2. Katarína Gočová  9.A
3. Lenka Jurčová 6.B                                                                       3. Ján Majerník  8.A

   próza                                                                                                  próza
1. Daniela Koreňová 5.A                                                                 1. Dorota Kaňuchová  8.A
2. Petra Štefaníková  5.A                                                                2. Diana Havirová  9.A
3.       ____________                                                                      3. Viktória  Futejová  8.A

Hudobná výchova: 
Giraltovský Hudák:  3. kategória: 2. miesto: Petra Štefaníková 5.A
                                                3. miesto: Daniela Koreňová 5.A
                             4. kategória: 2. miesto: Magdaléna Perželová 8.A

Telesná a športová výchova:

Okresné kolo v cezpoľnom behu: 2. miesto - Patrik Marcinko 9.A, 4. miesto - Branislav Leško 9.B, 6.miesto - Damián Keresteš 7.A
V hodnotení tímov sme skončili na 1. mieste a zároveň sme postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo v pod krásnym hradom v Starej Ľubovni.
Krajské kolo : V konkurencii 13 okresov sme skončili ako tím na vynikajúcom 3. mieste! 

Okresné kolo vo futsale: 2. miesto - Kračúnovce (Damián Belák, Branislav Leško,Jozef Hudaček,Tomáš Sopko,Róbert Mihok,Samuel Talian,Patrik Marcinko,Matej Talian,Adam Kožlej,Martin Labuda)

Výtvarná výchova:

Výtvarná súťaž v Prešove, téma ,,Toto fakt milujem´´: Dorota Kaňuchová - čestné uznanie

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Kračúnovciach
    Kračúnovce 277
  • 0547365105

Fotogaléria