Navigácia

Naši najúspešnejší školský rok 2015-2016

Z predmetov:

Matematika: Michal Breja : 1. miesto okresné kolo matematickej pytagoriády

                                    Ján Noga : 2. miesto okresné kolo matematickej olympiády kat. Z9, postup na krajské kolo

                                                  : krajské kolo - bez umiestnenia

Dejepis : Ján Noga : 2. miesto dejepisná olympiáda, postup na krajské kolo

                            : krajské kolo - bez umiestnenia

Náboženská výchova : Júlia Hudáčková, Lukáš Soták, Richard Jusko - 1. miesto okresné kolo v biblickej olympiáde

Geografia: Igor Diky : 2. miesto okresné kolo geografickej olympiády, postup na krajské kolo

                              : krajské kolo - bez umiestnenia

Slovenský jazyk : Dorota Kaňuchová : 1.miesto okresné kolo Hviezdoslavov Kubín, postup na krajské kolo

                                                      : krajské kolo - bez umiestnenia

                                                          2. miesto okresné kolo Šaliansky Maťko 

                           Viktória Futejová : 2. miesto okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

                           Daniel Lechman  : 3. miesto okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

                           Katarína Štefaníková : 1. miesto okresné kolo Olympiády zo SJ, postup na krajské kolo

                                                          : Krajské kolo OSJL- 5. miesto

Do celoštátneho kola literárnej súťaže PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO boli zaradené práce týchto žiakov : Laura Pavúková, Nikola Sabolčíková, Peter Partila, Žaneta Jurčišinová, Liliana Mihaľová

Európa v škole :  Klaudia Fabuľová : 2. miesto okresné kolo

                          Dávid Cauner : 3. miesto okresné kolo

Slávik Slovenska: Zlaté pásmo III. kategória Magdaléna Peržeľová
                              Strieborné pásmo II. kategória Liliana Mihaľová
                              Bronzové pásmo I. kategória Kamila Frajtková
                             
                              
Telesná a športová výchova:

Okresné kolo vo futbale mladších žiakov Dôvera Cup vo Svidníku : 1. miesto Zloženie tímu: Martin Labuda, Matej Talian, Adam Kožlej, Daniel Maťaš, Dominik Zajac, Marek Pasnišin, Pavol Labuda, Alex Motýľ, Jozef Fučo, Timotej Malik postup na krajské kolo v Stropkove

Okresné kolo vo futbale mladších žiakov Dôvera Cup vo Svidníku : 1. miesto Zloženie tímu: Bolešová, Kaňuchová, Dzurjuvová, Imrichová, Centeková, Fabuľová K., Fabuľová V., Kaňuchová D., Talianová postup na krajské kolo v Kežmarku

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Kračúnovciach
    Kračúnovce 277
  • 0547365105

Fotogaléria