Navigácia

Výtvarná výchova

    Mesiac december bol mimoriadne úspešný na úspechy vo výtvarnej tvorbe našich žiakov.

    Na okresnej súťaži "O najkrajší betlehem", organizovanej Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku sa žiačka 6.B triedy Veronika Drabová umiestnila na 3. mieste. Žiak 6.A triedy Samuel Partila získal 1. miesto s postupom na medzinárodnú súťaž do Poľskej Dukly. Srdečne blahoželáme a držíme palce. 

    Vo výtvarnej súťaži Anjel Vianoc 2017, ktorú organizuje Tatranská galéria v Poprade žiačky Nelly Antolíková z 3.A a Emma Regeciová z 5.B získali čestné uznanie. Srdečne blahoželáme. 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Kračúnovciach
    Kračúnovce 277
  • 0547365105

Fotogaléria