Navigácia

Rada rodičov pri ZŠ v Kračúnovciach

Vážení rodičia,

Vítame Vás na podstránkach internetovej stránky ZŠ Kračúnovce, ktoré boli  vytvorené hlavne pre informovanie Vás rodičov o všetkom čo sa týka Vaších detí a Vás – teda rady rodičov.

Veríme, že sa stránky stanú plnohodnotným komunikačným prostriedkom medzi všetkými rodičmi, ktorí majú o informacie záujem a že svojím prístupom rodičia opäť prispejú k zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu, ako tomu bolo v minulom školskom roku. Keďže finančná situácia v školstve sa nezlepšuje a ministerstvo školstva sa snaží presúvať časť bremena na rodičov, nezostáva nám iné, ako sa podieľať na financovaní mnohých aktivít školy. To je aj dôvod, prečo sme schválili členský príspevok na šk. r. 2014/2015 10 EUR na každe dieťa. Preto prosím rodičov, ktorí tento príspevok ešte neuhradili , aby tak urobili čo možno najskôr. Ďakujeme za finančnú podporu všetkým sponzorom, ktorí akokoľvek pomohli a pomáhajú škole.

Na záver prikladáme informáciu pre Vás, vážení rodičia. Slovensko je členom Európskej rodičovskej organizácie EPA, ktorá vznikla v roku 1985 v Miláne a má sídlo v Bruseli. Srdcom konštitúcie EPA je zoznam princípov, ktoré začínajú dvoma významnými myšlienkami:

"V celej Európe je známe, že rodičia majú primárnu zodpovednosť za vzdelávanie svojich detí. Škola je nato, aby pomáhala rodičom vo vzdelávaní svojich detí."

 

V náledujucích sekciach sú informácie a dokumenty, ktroré si možete pozrieť.

                                         S pozdravom Mgr. Andrea Labudová, člen výboru RR

šk.rok 2015/2016

Zápisnica so zasadnutia RR dňa 24.11.2015

Zápisnica so zasadnutia RR dňa 10.11.2015

Zápisnica so zasadnutia RR dňa 20.10.2015

Zloženie rady rodičov v školskom roku 2015 - 2016 

Rozpočet 2015

Vyúčtovanie finančných prostriedkov za školský rok 2014 - 2015

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Kračúnovciach
    Kračúnovce 277
  • 0547365105

Fotogaléria