Navigácia

Aktivity školy

DECEMBER

 • Mikulášske trhy
 • Mikulášska akadémia- 1.- 4. ročník
 • Vianočné zvyky a tradície- 1. a 4. ročník
 • Červené stužky
 • Týždeň s Milanom Rúfusom
 • Ľudské práva- RR
 • Vianočné prázdniny

 

NOVEMBER

 • DJZ-PO: Nikola Šuhaj;8.a 9. ročník
 • Zbierka- Hodina deťom
 • Novak Cup
 • Olympiáda zo SJL- ŠK, OK
 • Výtvarná súťaž- Ochranárik čísla 112
 • iBobor- informatická súťaž
 • Recyklohry- zber starých mobilov
 • Týždeň boja proti drogám- film, beseda
 • Medzinárodný den bez fajčenia- RR
 • Divadielko v Materskej škole
 • Testovanie 5-2018
 • súťaž Bedminton- OK
 • Pasovanie za prváka
 • súťaž Všetkovedko a Expert
 • Spomíname na blízkych 1.-4. ročník

 

OKTÓBER

 • Kosit- exkurzia v KE
 • Cezpoľný beh- OK vo Svidníku, KK v Starej Ľubovni
 • Prečo triediť a recyklovať?- RR
 • Exkurzia 9. ročníka - Vojenské múzeum, Dukla, Tokajík
 • Svetový deň duševného zdravia
 • Exkurzia 5. ročník- Podduklianska knižnica a skanzen
 • Svetový deň výživy
 • Exkurzia 6.,7. ročník- ZOO Košice
 • Duálne vzdelávanie- 9. ročník
 • Posedenie s knihou v žiackej knižnici
 • Testovanie pohybových predpokladov žiakov  I.ročníka
 • Dotazník o voľbe povolania

 

SEPTEMBER

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018-2019
 • Deň jablka
 • Deň mlieka
 • Holokaust- rozhlasová relácia
 • Účelové cvičenie 5.-9. ročník
 • Didaktické hry 1.-4. ročník
 • Rodičovské združenie
 • Jeseň pani bohatá- jesenná výstavka
 • Európsky deň jazykov
 • Výstava exotických plazov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kračúnovciach
  Kračúnovce 277
 • 0547365105

Fotogaléria