Navigácia

Aktivity školy

OKTÓBER

  • Divadelné predstavenie I. stupeň
  • Divadelné predstavenie II. stupeň
  • Deň športu (Mgr. A. Katuščáková, učitelia TŠV)

          - tematické zameranie Šikanovanie

  • Dejepisná exkurzia 9. ročník- Tokajík, Dukla, Vojenské múzeum Svidník (Mgr. A. Katuščáková, Ing. Martina Ivanová)
  • Jesenné prázdniny

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Kračúnovciach
    Kračúnovce 277
  • 0547365105

Fotogaléria