Navigácia

Aktivity školy

DECEMBER

 • Červené stužky
 • Mikulášske trhy- 6.12.2017
 • Beseda s p. Ducarovou pre 8. a 9. ročník na tému Sebapomínanie a BODY IMAGE
 • Deň otvorených dverí na Strednej škole podnikania v Giraltovciach
 • MACKULIN CUP- 18.12.2017
 • Vianočné posedenie- 3.A trieda o 15.00 hod. 
 • Vianočné zvyky a tradície na I. stupni

 

NOVEMBER

 • Sviatok všetkých svätých
 • Štvrťročná pedagogická rada
 • Divadelné predstavenie pre 8. a 9. ročník
 • Testovanie T-5
 • Exkurzia do Košíc
 • Lampiónový sprievod
 • Pasovanie za prváka
 • Deň boja proti stresu

 

OKTÓBER

 • Divadelné predstavenie I. stupeň
 • Divadelné predstavenie II. stupeň
 • Deň športu (Mgr. A. Katuščáková, učitelia TŠV) - tematické zameranie Šikanovanie
 • Dejepisná exkurzia 9. ročník- Tokajík, Dukla, Vojenské múzeum Svidník (Mgr. A. Katuščáková, Ing. Martina Ivanová)
 • Európsky týždeň športu
 • Medzinárodný deň školských knižníc- rozhlasová relácia a aktivity v školskej knižnici
 • Šarkaniáda
 • Tekvicománia
 • Olympiáda zo SJLaL- školské kolo
 • Stolný tenis OK
 • Novak Cup
 • Zber papiera
 • Recyklovanie odpadu- RR
 • Jesenné prázdniny

 

SEPTEMBER

 • Deň jablka
 • Deň mlieka
 • Holokaust- rozhlasová relácia
 • Európsky týždeň športu- Futbalový zápas
 • Cezpoľný beh vo Svidníku- OK

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kračúnovciach
  Kračúnovce 277
 • 0547365105

Fotogaléria