Navigácia

Aktivity školy

Apríl

 • Veľkonočné prázdniny
 • Zápis do 1. ročníka
 • Podpisovanie prihlášok na SŠ
 • RR- Kyberšikana a dotazník pre žiakov
 • Deň narcisov
 • Noc s knihou
 • Chráňme si prírodu
 • Deň Zeme
 • Beseda s príslušníkom hasičského zboru

 

Marec

 • Jarné prázdniny
 • MDŽ
 • Literárny karneval na I. stupni
 • Veľkonočné zvyky a tradície
 • Deň narcisov
 • Marec- mesiac knihy
 • Tvorivá dielňa
 • Veľkonočné prázdniny

 

FEBRUÁR

 • Polročné prázdniny
 • Karneval
 • Krajské kolo- olympiáda zo SJaL
 • Valentínky z lásky
 • Fašiangový čas

 

JANUÁR

 • Vianočné prázdniny
 • Lyžiarsky výcvik
 • Beseda s policajtom
 • Zimné radovánky
 • Karneval

 

DECEMBER

 • Červené stužky
 • Mikulášske trhy- 6.12.2017
 • Beseda s p. Ducarovou pre 8. a 9. ročník na tému Sebaponímanie a BODY IMAGE
 • Beseda pre 5. ročník- Život v lese
 • Deň otvorených dverí na Strednej škole podnikania v Giraltovciach
 • Ľudské práva- RR
 • Pytagoriáda
 • MACKULIN CUP- 18.12.2017
 • Novak Cup
 • Strom života- celoslovenská súťaž
 • Vianočné posedenie v triedach
 • Vianočné zvyky a tradície na I. stupni
 • Vianočné prázdniny

 

NOVEMBER

 • Sviatok všetkých svätých
 • Štvrťročná pedagogická rada
 • Divadelné predstavenie pre 8. a 9. ročník
 • Informatická súťaž- iBOBOR
 • Hodina deťom- verejná zbierka v obci a v škole
 • Testovanie T-5
 • Exkurzia do Košíc
 • Pasovanie za prváka
 • Deň boja proti stresu
 • Imatrikulácia prváčikov
 • Súťaž Všetkovedko a Expert
 • Výtvarná súťaž- Anjel Vianoc 2017
 • Školské kola z ANJ

 

OKTÓBER

 • Divadelné predstavenie I. stupeň
 • Divadelné predstavenie II. stupeň
 • Deň športu (Mgr. A. Katuščáková, učitelia TŠV) - tematické zameranie Šikanovanie
 • Dejepisná exkurzia 9. ročník- Tokajík, Dukla, Vojenské múzeum Svidník (Mgr. A. Katuščáková, Ing. Martina Ivanová)
 • Európsky týždeň športu
 • Medzinárodný deň školských knižníc- rozhlasová relácia a aktivity v školskej knižnici
 • Šarkaniáda
 • Tekvicománia
 • Olympiáda zo SJLaL- školské kolo
 • Stolný tenis OK
 • Novak Cup
 • Zber papiera
 • Recyklovanie odpadu- RR
 • Jesenné prázdniny

 

SEPTEMBER

 • Deň jablka
 • Deň mlieka
 • Holokaust- rozhlasová relácia
 • Európsky týždeň športu- Futbalový zápas
 • Cezpoľný beh vo Svidníku- OK

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kračúnovciach
  Kračúnovce 277
 • 0547365105

Fotogaléria