Navigácia

Pedagogický zbor

Naši učitelia

Triedni učitelia:

Primárne vzdelávanie(1. stupeň ZŠ - 1. až 4. ročník)

1.A Mgr. Daniela Štefaníková

1.B Mgr. Veronika Škutková

2.A PaedDr. Štefánia Matiová 

3.A PaedDr. Mária Matisová 

4.A PaedDr. Iveta Mašlejová

 

Nižšie sekundárne vzdelávanie (2. stupeň ZŠ - 5. až 9. ročník)

5.A Mgr. Katrarína Svobodová - CHEM, MAT

5.B Mgr. Martina Dadejová - MAT

6.A Mgr. Emília Harvilová - SJL, RUJ, TSV

6.B Mgr. Martina Onuferová - FYZ, TECH, INF

7.A Mgr. Františka Sotáková - GEO, NAV, SvP, BIO,

7.B Mgr. Jozef Motýľ - ANJ, INF

8.A Ing. Martina Ivanová - SJL, BIO

9.A Mgr. Tomáš Harčarik - ANJ, INF, TSV

9.B Mgr. Jozef Humeník - TŠV, VYV

 

Ďalší vyučujúci:

Mgr. Anna Katuščáková - DEJ, OBN , TSV

Mgr. Igor Diky - HUV

Katechéti:

Mgr. Martin Telepun - NAV - rimskokatolícke náboženstvo

Mgr. Ľuboš Činčurák - NAV - evanjelické náboženstvo

 

Školský klub detí:

Bc. Erika Čorbová

Mgr. Gabriela Mihoková

Mgr. Henrieta Chrzanová

 

Konzultačné hodiny učiteľov:

Trieda

 Meno učiteľa

Deň v týždni

od 13:30- do 14:30 hod.

I.A Mgr. Daniela Štefaníková Utorok 14.00-15.00 hod.
I.B Mgr. Veronika Škutková Utorok 14.00-15.00 hod.

II.A

PaedDr. Matiová Štefánia

Utorok 14.00-15.00 hod.

III.A

PaedDr. Mária Matisová Utorok 14.00-15.00 hod.

IV.A

PaedDr. Iveta Mašlejová Utorok 14.00-15.00 hod.

 

   
  II. stupeň

V.A

Mgr. Katarína Svobodová Štvrtok 13.30-14.30
V.B Mgr. Martina Dadejová Štvrtok 13.30-14.30
VI.A Mgr. Emilía Harvilová Streda 13.30-14.30
VI.B Mgr. Martina Onuferová Pondelok 13.30-14.30
VII.A Mgr. Františka Sotáková Streda 13.30-14.30
VII.B Mgr. Jozef Motýľ Utorok 14.00-14.30
VIII.A Ing. Martina Ivanová Streda 13.30-14.30
IX.A Mgr. Tomáš Harčarik Utorok 13.30-14.30
IX.B Mgr. Jozef Humeník Štvrtok 13.30-14.30
 

 

Mgr. Anna Katuščáková

 

 

Utorok 09.40-10.25

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Kračúnovciach
    Kračúnovce 277
  • 0547365105

Fotogaléria