Navigácia

Personálne obsadenie

Naši učitelia

Vedenie školy:

Riaditeľka školy: Mgr. Monika Kušnírová

Zástupkyňa riaditeľky školy: PaedDr. Silvia Baranová

 

Triedni učitelia:

Primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ - 1. až 4. ročník)

1.A PaedDr. Mária Matisová

2.A Mgr. Denisa Čorbová

3.A Mgr. Daniela Štefaníková

3.B Mgr. Jozef Motýľ 

4.A PaedDr. Štefánia Matiová

 

Nižšie sekundárne vzdelávanie (2. stupeň ZŠ - 5. až 9. ročník)

5.A Mgr. Františka Sotáková

5.B Mgr. Jozef Humeník

6.A Mgr. Otília Palaštová- SJaL, ANJ

6.B Mgr. Lucia Kušnírová- Deutschová- DEJ, TŠV

7.A  Mgr. Katarína Svobodová - CHEM, MAT

7.B Mgr. Martina Dadejová - MAT, BIO, INF   

8.A Mgr. Emília Harvilová - SJL  

8.B PaedDr. Silvia Baranová- VYV, VYU, TŠV

9.A Mgr. Tomáš Harčarik - ANJ

 

Ďalší vyučujúci:

Ing. Martina Ivanová - SJL, BIO, SvP 

PaedDr. Martina Onuferová - FYZ, TECH, INF

Mgr. Anna Katuščáková - DEJ, OBN , TŠV

Mgr. Igor Diky - HUV

Katechéti:

Thlic. Marek Haratim - NAV - rimskokatolícke náboženstvo

Mgr. Ľuboš Činčurák - NAV - evanjelické náboženstvo

 

Školský klub detí:

Bc. Erika Čorbová

Mgr. Gabriela Mihoková

Mgr. Lenka Motýľová

 

Konzultačné hodiny učiteľov:

Trieda

 Meno učiteľa

Deň v týždni

od 13:30- do 14:30 hod.

I.A PaedDr. Mária Matisová  
II.A Mgr. Daniela Štefaníková  

II.B

Mgr. Jozef Motýľ

 

III.A

PaedDr. Štefánia Matiová  

IV.A

P  

 

   
  II. stupeň

V.A

Mgr. Otília Palaštová Streda 14:00- 15:00
V.B Mgr. Lucia Kušnírová- Deutschová Pondelok 13::00- 14:00
VI.A Mgr. Katarína Svobodová Utorok 13:30:14:30
VI.B Mgr. Martina Dadejová Utorok 13:30- 14:30
VII.A Mgr. Emília Havrilová  
VII.B PaedDr. Silvia Baranová Štvrtok 14::00- 15:00
VIII.A Mgr. Františka Sotáková Streda 14:00- 15:00
VIII.B Mgr. Tomáš Harčarik  
IX.A Ing. Martina Ivanová  
 

 

Mgr. Anna Katuščáková

PaedDr. Martina Onuferová

Mgr. Jozef Humeník

 

 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci  školy:

THP: Bc.Larisa Dikyová

Školník: Ján Labuda

Upratovačky:  Mária Matisová

                      Katarína Mihoková

                      Miroslava Havrilová

                      Emília Mitaľová

                      Magdaléna Šebešová

Vedúca ŠJ:     Martina Kokošková

Hlavná kuchárka: Mária Bandžáková

Pomocné kuchárky: Mária Lajčinová

                              Anna Bandžáková

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Kračúnovciach
    Kračúnovce 277
  • 0547365105

Fotogaléria