• Vieme ako na to
    • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
     • OZNAM

      Riaditeľstvo ZŠ v Kračúnovciach na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ vo Svidníku a po dohode so zriaďovateľom a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy prerušuje štandardný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov a učiteľov I. a II. stupňa od 30.9.2020 do 4.10.2020 a prechádza na dištančné vzdelávanie

    • OZNAM
    • Prijaté opatrenia
     • Prijaté opatrenia

      Prosíme zákonných zástupcov, aby počas trvania karanténnych opatrení v termíne od 30.9.2020 do odvolania sledovali zdravotný stav svojich detí a prípadné informácie týkajúce sa zhoršenia ich zdravotného stavu konzultovali s obvodným pediatrom a informovali triedneho učiteľa.

      Našich žiakov a zamestnancov školy žiadam, aby v období od 30.9.2020 do odvolania sledovali svoj zdravotný stav a zdržiavali sa v domácej izolácii.

     • Biela pastelka

      Aj MY sme sa zapojili

      Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska organizovala dňa 18. septembra 2020 verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom „Biela pastelka“.
      Aj MY sme sa zapojili, no vzhľadom k súčasnej situácii sa zbierka tento rok uskutočnila v triedach. Žiaci za príspevok 1euro dostali biele plastové spinky ako symbol sveta neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle.
      Do 10 dní po uskutočnení verejnej zbierky nás únia oboznámi s výsledkom a my vás oboznámime s výsledkom našej školy opäť na našej stránke.
      Za spoluprácu všetkým ďakujeme.

     • Pozvánka na celoškolské RZ

      Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na celoškolské stretnutie rodičov žiakov našej školy, ktoré sa uskutoční dňa 21. septembra 2020 o 15:30 h v ZŠ v Kračúnovciach. V programe budú informácie, ktoré sa týkajú zavedenia elektronickej žiackej knižky prostredníctvom EDUPAGE a voľba členov do rady školy zo zástupcov rodičov. Po celoškolskom RZ budú triedne schôdzky, náplňou ktorých budú triedne záležitosti.

     • Informácia o ELEKTRONICKEJ ŽIACKEJ KNIŽKE

      Informujeme týmto žiakov a rodičov našej školy, že na základe rozhodnutia pedagogickej rady bude klasifikácia vo všetkých ročníkoch prebiehať elektronickou formou. Papierová žiacka knižka sa od 2.9.2020 bude používať iba na prvom stupni.

      Rodičia sa o známkach svojich detí dozvedia nasledovne:

      1. Prostredníctvom elektronickej žiackej knižky na internetovej stránke zskracunovce.edupage.sk v časti „prihlásenie“, kde po zadaní prihlasovacích údajov uvidia denne aktualizované známky svojho dieťaťa zo všetkých predmetov na počítači alebo notebooku.

    • Informácia o ELEKTRONICKEJ ŽIACKEJ KNIŽKE
    • Návod na používanie EŽK
     • Návod na používanie EŽK

      Podrobný návod na využívanie ELEKTRONICKEJ ŽIACKEJ KNIŽKY EduPage (pre žiakov aj rodičov).

      V prípade nejasností nás môžete kontaktovať osobne (ZŠ v Kračúnovciach, Kračúnovce 277), prípadne emailom na zskracunovce@centrum.sk

      Sme ochotní po predchádzajúcej dohode osobne ukázať a vysvetliť jednotlivé funkcionality EduPage prípadne nastaviť mobilnú aplikáciu alebo vyriešiť problémy s kontom a prihlasovaním.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 30. 9. 2020
  • Fotogaléria

   • Biela pastelka
   • Medzinárodný deň materinského jazyka
   • Valentínska pošta
   • Karneval
   • Zimné hry na snehu
   • Lyžiarsky výcvik
   • Šliansky Maťko 4.-7. ročník
   • Predvianočné posedenie v triedach
   • Šaliansky Maťko- školské kolo (2.-3. ročník)