• MOBILNÁ APLIKÁCIA EDUPAGE

      Milí rodičia a žiaci,
      naša škola používa EduPage školský informačný systém. V rámci jednoduchej komunikácie využite mobilnú aplikáciu.
     • Pre deviatakov......

     • https://zskracunovce.edupage.org/a/informacie-pre-deviatakov
     • Hurá prázdniny

     • Všetkým žiakom prajeme pekné prežitie prázdnin, zamestnancom školy pokojnú dovolenku a vám všetkým rodičom prajeme veľa radostí zo svojich detí a ďakujeme za spoluprácu.

      Mgr. Jozef Motýľ, riaditeľ školy

     • „ IBA   JEDNA  ZEM “

     • Mesiac JÚN je nielen symbolom začínajúceho leta a končiaceho školského roka. Nesie sa hlavne v duchu ochrany a tvorby životného prostredia. Naši žiaci  vytvorili 3D projekty. Niektorí stvárnili zdravé ŽP, iní zase nezodpovednosť a ľahostajný prístup človeka k prírode a svojmu okoliu.  Projekty prezentovali na hodinách biológie a prezrieť si ich môže ktokoľvek, lebo skrášľujú chodbu na hornom poschodí.  

      Je potrebné si uvedomiť, že planéta Zem je naším jediným domovom a jej obmedzené zdroje musí ľudstvo chrániť.        

     • Dôležitý oznam zo ŠJ

     • Keďže sa blíži koniec šk. roka a je potrebné uzavrieť aj stravné v ŠJ, žiadame rodičov aby svoje deti v prípade naplánovanej dovolenky odhlásili zo stravy. Odhlásenie zo stravy bude možné len do 10. júna 2022. V prípade náhlej choroby žiaka si obed prídete vyzdvihnúť.

      Ďakujem za pochopenie a spoluprácu, vedúca ŠJ.

     • Medový štetec

     • Dôležitosť včiel na tejto Zemi si uvedomuje asi každý z nás. Tejto téme sa venuje pozornosť každý rok v podobe  okresnej výtvarnej súťaže ,,Medový štetec“, ktorú organizuje Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov vo Svidníku, mesto Svidník a Podduklianské osvetové stredisko vo Svidníku. Témou tohto ročníka bola včela v živote človeka.

      Kračúnovce reprezentovali práce žiakov- Lenky Sekeľovej (5.B), Heleny Mindokovej (8.B), Rastislava Onufera (5.B), Olívie Bakaľárovej (6.B) , Saskie Švedovej (8.A), Sandry Kundrovej (5.B), Lýdie Mihaľovej (6.B), Šimona Jurčišina (3.A) a Jany Lechmanovej (8.A).

     • Recykluj a vyhraj

     • V apríli vyvrcholil 19.  ročník  celoslovenskej súťaže – RECYKLUJ  A VYHRAJ, ktorú organizuje firma MILK-AGRO. Zúčastnili sme sa a bojovali v troch kategóriách.

      V kategórii  A3- zber viečok výrobkov SABI sme zo 60 registrovaných škôl obsadili 3. miesto. Spolu sme vyzbierali 67400 g, čo je na žiaka 256,27 g. Najviac vyzbierala trieda 6.A - 13615 g, na žiaka v triede- 567,29 g. Najlepším zberačom na škole je Dominik Lukáč zo 6.A, ktorý vyzbieral 6 600 g viečok.

      V kategórii B3- zber tetrapakov mlieka SABI- sme obsadili 1. miesto, tým sme sa stali absolútnymi víťazmi. Spolu sme vyzbierali 780570 g, čo je na žiaka 2967,94 g. Najlepším zberačom tetrapakov je Lenka Raďaková zo 4.A, ktorá nazbierala 163 600 g.

      V kategórii E- výtvor z obalov výrobkov SABI- našu školu reprezentoval výtvor s názvom-  Sabínka a Sabináčik. Koordinátorom v tomto školskom roku bola PaedDr. Silvia Baranová, ktorá sa touto cestou chce poďakovať všetkým zberačom.  Osobitné poďakovanie patrí triednym učiteľom a rodičom.

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     • Triedy: 5.A, 5.B, 4.A

      Termín: od 6.6.- do 10.6. 2022

      Veci potrebné na plavecký výcvik: kartičku poistenca, plavky, šľapky do sprchy, uterák (osuška), igelitovú tašku na mokré veci, šampón, sprchový gél, ľahkú desiatu a vodu. 

     • Záujm o antigénové samotesty pre žiakov pre šk. rok 2022/2023

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“)  sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19.

      Z tohto dôvodu by sme Vás chceli požiadať o vyjadrenie záujmu rodičov o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole.

      MŠVVaŠ SR plánuje zabezpečiť distribúciu antigénových samotestov na bezpečný návrat do škôl v školskom roku 2022/2023 na konci školského roka 2021/2022, aby rodičia dostali antigénové samotesty ešte pred letnými prázdninami.

      Vopred zdôrazňujeme, že rodičia, ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

      Svoj záujem resp. nezáujem vyjadrite cez anketu, ktorá je spustená cez edupage alebo vo výnimočnom prípade emailom na zskracunovce@centrum.sk (uviesť meno a priezvisko žiaka a triedu).

    • Dôležitý oznam!
     • Dôležitý oznam!

     • Plánovaná celoškolská akcia MDD sa prekladá na 3.6.2022 (piatok) z dôvodu predpokladu nepriaznivého počasia.

      Ďakujeme za pochopenie!

     • Ako sme si pripomenuli DEŇ SLNKA

     • Máme radi slnečné rána a teplé slnečné dni, ktoré sú pre nás možnosťou vybehnúť na školské ihrisko a vyšantiť sa na čerstvom slniečkovom vzduchu.

      3. mája prišli naše deti oblečené v žltom a počas veľkej prestávky sme vybehli von vytvoriť obrie Slnko. Žiaci v teto deň kreslili, maľovali a vyrábali veselé slniečka. Objasnili sme deťom dôležitosť nášho Slnka pre všetko živé v rozhlasovej relácii.  

      Prečo je pre život Slnko také dôležité nám napovie aj slovenské príslovie: „Kam nechodí Slnko, tam chodí lekár“.

       

     • Turnaj mladších žiačok v malom futbale

     • Po minuloročných skúsenostiach v okresných kolách, kde sme pravidelne obsadzovali medailové priečky sme tento rok išli s malou dušičkou ukázať, ako sme na tom s dievčenským futbalom tentokrát. Po prvom zápase sme si uvedomili, že to bude veľmi ťažké, ale dievčatá mali veľkú chuť hrať a samozrejme aj vyhrať. Posledný zápas bol tzv. „zápasom o všetko“ , ktorý sme museli vyhrať, čo sa nakoniec aj podarilo tesne 4:3. Dievčatá mali veľkú radosť a nabrali prvé skúsenosti s futbalom. Víťazstvom na turnaji sme sa kvalifikovali na krajské kolo, ktoré bolo v Ľuboticiach pri Prešove. Tam nás ale čakala už iná konkurencia. Dievčatá čakali v skupine súperky zo Svitu, St. Ľubovni a Hertníka. V skupine sme žiaľ nevyhrali ani jeden zápas, ale bola to vynikajúca skúsenosť pre dievčatá. Dievčatám za ich výkony ďakujem.

      ZŠ v Kračúnovciach reprezentovali: A. Lešková, L. Mihaľová, L. Filová, Z. Bartošová, S. Škvareková, S. Kundrová, M. Cimbová, D. Klémová, O. Bakaľárová, K. Štangová, L. Matiová.

      Mgr. Jozef Humeník

     • McDonald's Cup

     • Naši chlapci a dievčatá sa zúčastnili turnaja v malom futbale s názvom McDonald's Cup. Zo začiatku sa nám darilo a po víťazstve v skupine nás od prvého miesta delil len jeden zápas. Vo finále sme ale narazili na veľmi dobre hrajúce Giraltovce a po prehre sme sa umiestnili na druhom mieste. Za predvedené výkony našich chlapcov a dievčat sa chcem poďakovať, že vzorne reprezentovali našu školu. Domov sme si odniesli krásny pohár a aj vecné ceny.

      ZŠ v Kračúnovciach reprezentovali: J. Havira, P. Sulinský, D. Kapusta, L. Sokol, K. Kaša, T. Fiľakovský, M. Majer, J. Štapinský, J. Gabuča, G. Ircha, N. Suchanič, L. Romanová, N. Dzurjuvová.

       Mgr. Jozef Humeník

     • IQ olympiáda- regionálne kolo

     • Dňa 13.5. 2022 sa náš žiak Matej Čorba (8.B) zúčastnil regionálneho kola súťaže IQ olympiáda.

      IQ olympiáda je súťaž zameraná na logické uvažovanie, určená pre žiakov 2. stupňa ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Regionálne kolo sa konalo na Rektoráte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a postúpilo doň 80 najlepších riešiteľov online školského kola- VÝCHOD. Matej obsadil krásne 23. miesto. Srdečne blahoželáme!

      Regionálne kolo pozostávalo z piatich častí, a to z filmovej ukážky zameranej na postreh, z logického písomného testu, z časti zvanej lietajúce písmenká, z premietaného logického testu a z pamäťového testu.

      V programe bola zahrnutá aj anketa a diskusia o Mense a tiež workshop od LEAF Academy. 

     • Šachový turnaj

     • Dňa 13.05.2022 sa uskutočnilo 4. medzi-okresné kolo Stropkov-Svidník o šachového majstra 2022. Naši žiaci sa takého turnaja zúčastnili prvýkrát po niekoľkoročnej prestávke a prekvapivo veľmi úspešne:

      Václav Mihaľ 7.A- 2.miesto,

      Peter Breja 9.A- 4. miesto, 

      Beňadik Bakalár, Dávid Vajda- účasť.

     • Slávik Slovenska 2022

     • Dňa 10.05.2022 sa uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaža Slávik Slovenska 2022. V 2. kategórii našu školu reprezentovala Darina Klémová žiačka 5.B triedy, a v 3. kategórii Filip Boleš žiak 8.B triedy. Obaja získali zlaté pásmo.

     • ,,Môj sen lízatko“

     • Na medzinárodnej výtvarnej súťaži konanej pod záštitou Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku s názvom ,,Môj sen lízatko“ našu školu reprezentovali práce žiakov: Mindokovej Heleny-8.B, Antolíkovej Nelly-7.A, Sekeľovej Lenky- 5.B, Onufera  Rastislava -5.B, Baču Timoteja-4.A, Baranovej Sáry-5.A, Kundrovej Sandry-5.B, Tvrdíka Tomáša-2.A, Drábika Jakuba-3.A, Dreveňákovej Andrey-3.A, Mihoka Timoteja-2.A.

      Absolútnym víťazom vo svojej kategórii sa stal žiak 4.A triedy Timotej Bača. Vďaka jeho veľkému úspechu celá trieda 4.A získala lístky do Múzea lízaniek v poľskom meste Jaslo,  kde si môžu vyrobiť aj vlastné lízanky a večeru v reštaurácii Schabiňskiej.                                                    

      Srdečne blahoželáme!  

                                                                                         Uč. VYV, PaedDr. Silvia Baranová   

     • Vianočná pohľadnica

     • V tomto školskom roku sa konal 18. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorej vyhlasovateľom bolo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, s názvom- VIANOČNÁ POHĽADNICA. Našu školu a SZUŠ reprezentovali výtvarné práce žiakov: Emy Onuferovej-1.A, Matyáša Svobodu- 4.A, Timoteja Baču 4.A, Sáry Baranovej 5.A, Emílie Mindokovej-5.A, Lenky Sekeľovej-5.B, Dariny Klémovej -5.B, Sandry Kundrovej -5.B, Zary Bartošovej -6.A, Heleny Mindokovej -8.B, Timey Tkáčovej -9.A

      Z 1120 výtvarných prác zo Slovenska, Čiech, Poľska a Srbska bolo ocenených 19 individuálnych diel, 2 kolektívne, a bolo udelených 35 čestných uznaní. V kategórii C1- ZUŠ- ( do 10 rokov) získala žiačka 1. ročníka  Ema Onuferová (6. rokov)- Čestné uznanie.

      Srdečne blahoželáme !

                                                                             Uč. VYV : PaedDr Silvia Baranová

  • Zvonenie

   Sobota 13. 8. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Medzinárodné dni 2021

   • Okrem mien a rôznych sviatkov si prostredníctvom kalendára pripomíname všakovaké medzinárodné dni. A práve prehľad a zaujímavé  informácie o nich vám postupne budeme prinášať na našej web stránke...

    13.09.    Deň pozitívneho myslenia

    20.02  SVETOVÝ DEŇ SOSIÁLNEJ SPRAVODLIVOSTI

  • „ZEM  NEPOTREBUJE  NOVÉ  KONTINENTY,  ALE NOVÝCH  ĽUDÍ.“  

   Súťaž pre školy