• MOBILNÁ APLIKÁCIA EDUPAGE

      Milí rodičia a žiaci,
      naša škola používa EduPage školský informačný systém. V rámci jednoduchej komunikácie využite mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na operačných systémoch Android alebo IOS. Dostávajte informácie priamo do Vášho mobilu.
     • Snažíme sa na tejto stránke poskytovať čo najaktuálnejšie informácie. Pre viac informácií prosím prezrite si sekciu Novinky.
    • Zahrajme sa na dizajnérov

    • 22. 2. 2021
    • Milí Recyklohráči!

     Situácia s otváraním škôl je stále neistá. Keďže Recyklohry nechcú byť ani v tomto období pasívne, pripravili pre vás nenáročnú, kreatívnu a hravú úlohu, ktorú zvládnete všetci aj doma bez pomoci veľkých Recyklohráčov. V aktuálnej úlohe sa zahráte na dizajnérov. Spoločnosť Asekol SK, ktorá je hlavným sponzorom Recyklohier, má aj iné projekty, ktorými podporuje správne environmentálne správanie. Čitaj ďalej: Recyklohry_-_sutaz-Zahrajme_sa_na_dizajnerov.docx Šablóna Krabičky: nakres_krabicky.pdf

    • Marec – mesiac knihy

    • 18. 2. 2021
    • Marec je prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom slnečných dní či prvých prác v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. O tom, že marec je mesiacom kníh, ste už iste počuli. Tento prívlastok si nesie dlhé desiatky rokov. Konkrétne od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu. Cieľ bol a aj ostal naozaj jednoduchý – podporiť záujem o knihy.

    • VESMÍR OČAMI DETÍ

    • 19. 2. 2021
    • Okresná výtvarná súťaž s postupom na 36. ročník celoslovenského kola. Ľubovoľnou výtvarnou technikou, max. vo formáte A2 znázorníš vesmír.

     Môžeš kresliť, maľovať, lepiť, strihať, kombinovať všetko spolu. Kategórie súťažiacich:

     2. kategória: 1.-4. ročník

     3. kategória: 5.-9. ročník

     Práce doniesť do školy do 10. marca 2021

    • KAM NA STREDNÚ ???

    • 16. 2. 2021
    • Milí deviataci,

     radi by sme Vás pozvali na celoslovenskú prehliadku stredných škôl pod názvom Kam na strednú - Virtuálny týždeň otvorených dverí, ktorá sa bude konať posledný februárový týždeň (22.2 - 26.2.2021).

     Stredné školy si k tomuto termínu pripravujú aktuálne prezentácie, ktoré sú blízke mladým ľuďom a to prostredníctvom videí a fotiek. Žiaci základných škôl môžu spoznať priestory stredných škôl, ich vybavenie, život na škole, uplatnenie, vyučujúcich a úspešných absolventov. Zatiaľ sa do podujatia zapojilo viac ako 200 stredných škôl a každý deň sa pridávajú ďalšie školy z celého Slovenska.

    • Organizácia vyučovania od 15.2.2021

    • 11. 2. 2021
    • Oznamujeme našim žiakom a ich rodičom, zákonným zástupcom, že od 15.2.2021 pokračujú žiaci I. stupňa v prezenčnom vyučovaní v škole podľa rozvrhu. Školský klub je v prevádzke pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania. Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

     Podľa usmernenia ministra školstva s frekvenciou testovania sedem dní riaditeľ školy alebo školského zariadenia vyžaduje testy od zamestnancov a zákonných zástupcov detí žiakov 1. stupňa, tak ako bolo doteraz. Podmienkou nástupu na prezenčnú výučbu žiakov a nástupu zamestnancov do zamestnania je negatívny test zamestnancov, zákonného zástupcu žiaka, nie starší ako 7 dní, alebo potvrdenie od lekára o prekonaní choroby Covid-19 nie starší ako 3 mesiace.

   • Autobusové spojenie od 15.2.2021
   • KAM PO ZÁKLADNEJ ???
    • Organizácia v ŠKD

    • 11. 2. 2021
    • Vážení rodičia, ŠKD je v prevádzke pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania. Pri vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD, nevstupujete do budovy školy, ale telefonicky kontaktujete vychovávateľku v ŠKD. Vychovávateľka žiaka pripraví k odchodu cez bočný vchod školy, nie cez hlavný vchod. Ďakujeme, že rešpektujete pokyny zriaďovateľa.

    • “SMS – Starý Mobil Sem“

    • 10. 2. 2021
    • Zdravím všetkých recyklohráčov, ktorí sa v rámci environmentálnej výchovy na našej škole zapájajú do projektu „RECYKLOHRY“.

     V šk.roku 2020/2021 je tých aktivít menej. Nevadí, my aj tak myslíme na našu budúcnosť a naďalej zbierame a triedime odpad. Poslednou aktivitouSMS – Starý Mobil Sem bola súťaž v zbere starých a nefunkčných mobilov. Napriek obmedzeniam a sťaženým podmienkam sa zapojilo 151 škôl a spolu odovzdali 18 055 starých mobilov. Naša škola uspela v kategórii: najlepší zberači a víťazní koordinátori. Veľmi sa tešíme, že medzi najlepších zberačov patrí aj žiak našej ZŠ, ktorý odovzdal 89 nefunkčných mobilov. Je to Richard Molnár (6.A), ktorý získal nový tablet značky Huawei. Ale z projektu „Recyklohry“ nám bol doručený ešte jeden balíček s prekvapením. Je to vylosované ocenenie , ktoré získal žiak Václav Mihaľ (6.A). Ceny sú u koordinátorky projektu/uč.M.Ivanová/ a žiako

    • Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu- I. stupeň

    • 8. 2. 2021
    • Milí rodičia, škola povolila elektronické podávanie Vyhlásení o bezinfekčnosti, ktoré môžete podať z rodičovského konta. (V žiackom konte nie je možné Vyhlásenie podať.) V prípade, že máte na škole/školách viac detí, je potrebné podať adekvátne Vyhlásenie o bezinfekčnosti za každé dieťa osobitne.

     Postup elektronického zadávania: ...klikni...

    • NÁVRAT DO ŠKOLY 8.2.2021 – I. STUPEŇ ZŠ

    • 5. 2. 2021
    • Vážení rodičia, žiaci a zamestnanci, od pondelka 8. februára 2021 dochádza k obnoveniu povinnej prezenčnej formy výučby žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ. Kontrola testov v školách nebude.

     Bude sa podpisovať čestné prehlásenie o negativite. Žiadame rodičov, aby si ho vytlačili, vypísali a žiak ho v pondelok pri vstupe do školy odovzdá.

    • NÁVRAT DO ŠKOLY

    • 4. 2. 2021
    • Oznamujeme našim žiakom a ich rodičom, zákonným zástupcom, že od 8. februára 2021 začneme s prezenčnou výučbou žiakov 1. A, 2. A, 2.B, 3.A a 4. A triedy - podľa rozvrhu.

     Po vyučovaní bude v prevádzke 5 oddelení ŠKD pre prihlásených žiakov do 16:00 hod., tak ako tomu bolo v priebehu mesiacov október až december 2020.

   • “SÚBOJ TALENTOV” – Výtvarná súťaž
    • “SÚBOJ TALENTOV” – Výtvarná súťaž

    • 3. 2. 2021
    • Škola umeleckého priemyslu vo Svidníku, organizuje 4. ročník výtvarnej súťaže

     SÚBOJ TALENTOV

     Téma: ,, Sú maliari, ktorí robia zo Slnka žltú škvrnu, ale sú iní, ktorí vďaka svojmu umeniu a múdrosti robia zo žltej farby Slnko.“

     Pablo Picasso

     Toto je hlavná myšlienka. Všetko okolo nás je umenie. Podstata je v tom, ako vnímame svoje okolie. Tvorte slobodne, s radosťou, neobmedzovaní konkrétnou témou. Umenie je najkrajšie vtedy, keď vzniká spontánne.

    • Projekt z geografie - sídlo v ktorom žijem (dedina)

    • 2. 2. 2021
    • Tvorba žiackych projektov je už integrálnou súčasťou vyučovania prakticky všetkých predmetov na našej škole. A práve aj geografia ponúka široké možnosti ich uplatnenia.

     Pozrite sa na úžasný projekt, ktorý vytvorila naša žiačka Ella Hatalová (8.A) na tému: Sídlo v ktorom žijem.

   • Chceme byť stále lepší
    • Chceme byť stále lepší

    • 1. 2. 2021
    • Žiaci našej základnej školy sa zapojili do 1.ročníka literárnej súťaže Slavistické pierko organizovanej pri príležitosti 25.výročia založenia Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v Bratislave.

     Literárny pozdrav na tému Slovák v srdci Európy vytvorili žiaci 9.A - Jakub Fiľakovský, Petra Alena Harvanová, Erik Štapinský a Kristián Varga zo 6.B. Títo žiaci získavajú Ďakovný list a naše uznanie, že svojou prácou reagovali na problematiku identity SLOVÁKOV, a tak zviditeľnili nielen seba, ale aj našu školu.

   • Výnimočný úspech na okresnom kole matematickej olympiády
    • Výnimočný úspech na okresnom kole matematickej olympiády

    • 31. 1. 2021
    • Aj tento školský rok sa najlepší matematici spomedzi našich žiakov zúčastnili matematickej olympiády. Súťaž prebehla online.

     Celé to začalo domácim kolom, počas ktorého sa žiaci riešením úloh vo svojom voľnom čase pripravovali na ďalšie kolo olympiády. Výborne sa popasovali so zadanými úlohami a preukázali tak vedomosti, ktoré nadobudli na hodinách matematiky. Do 70. ročníka okresného kola Matematickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 27.01.2021 postúpili Ema Sokolová (5.A), Alan Makuch (5.B) a Anna Beláková (9.B). V silnej konkurencii žiakov z ostatných zúčastnených základných škôl naša žiačka Anička Beláková preukázala vynikajúce vedomosti z matematiky, ktoré dokázala pretaviť do krásneho 1. miesta v kategórii Z9. Emka Sokolová obsadila v kategórii Z5 krásne 4. miesto a Alan Makuch 8. miesto.

   • Školy pokračujú v režime ako doteraz
    • Školy pokračujú v režime ako doteraz

    • 29. 1. 2021
    • Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov budú od 1. februára 2021 základné školy pokračovať tak ako v súčasnosti. Oznámil to na tlačovom brífingu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

     Žiaci ZŠ v Kračúnovciach sa naďalej vzdelávajú doma- dištančne. Rovnako dôležitou informáciou pre školy a rodičov je termín jarných prázdnin. Z dôvodu zabránenia zvýšeniu mobility sa ich termín meniť nebude. „Plnohodnotné dištančné vzdelávanie bolo pre žiakov, rodičov a učiteľov náročné, a preto je potrebné dať všetkým priestor na oddych. Preto sa jarné prázdniny uskutočnia v riadnych termínoch,“ doplnil šéf rezortu školstva.

   • Poskytnutie vysvedčenia a výpisu známok za prvý polrok šk. roka 2020/2021
    • Poskytnutie vysvedčenia a výpisu známok za prvý polrok šk. roka 2020/2021

    • 27. 1. 2021
    • Na základe Usmernenia pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 školy môžu zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 elektronicky, prostredníctvom rodičovského konta v školskom informačnom systéme (ŠIS).

     ZŠ v Kračúnovciach pošle do rodičovského konta prostredníctvom edupage stránky výpisy hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021.

   • Vážení rodičia a milí žiaci!
    • Vážení rodičia a milí žiaci!

    • 26. 1. 2021
    • Oznamujem Vám, že vyučovanie od 25.01.2021 do 29.01.2021 bude naďalej prebiehať dištančne pre všetky ročníky ZŠ.

     Nástup žiakov do školy na prezenčné vyučovanie je podmienený rozhodnutím Vlády SR a UVZ SR s prihliadaním na aktuálnu epidemiologickú situáciu a výsledky testovania obyvateľov, ktoré sa uskutočňuje do 27.01.2021. Ak budú prijaté konkrétne opatrenia nástupu žiakov do školy, budem Vás informovať prostredníctvom webovej stránky školy, ako aj cez triednych učiteľov.

    • Zmena v hodnotení žiakov na vysvedčení

    • 21. 1. 2021
    • Vážení rodičia, na základe Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 25.1.2021 sú zmeny v hodnotení žiakov základnej školy nasledovné:

    • PLÁN NÁVRATU DO ŠKÔL

    • 5. 1. 2021
    • Plán na návrat detí do školy (vysielanie Edu TV z 4.1.2021) - TU.

     https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

    • Zmeny v organizácii školského roka 2020/2021

    • 5. 1. 2021
    • 1.Klasifikácia

     Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31.3.2021. Aby sme sa vyhli „naháňaniu známok.“ Ak je to treba, do tohto termínu je možné žiaka hodnotiť, známku zapísať do prvého polroka a uzavrieť konečnú známku.

     2. Testovanie 5 a Testovanie 9

     Testovanie 5 sa ruší. Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 9. a 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna.

    • ČAS VIANOČNÝ...

    • 24. 12. 2020
    • Prajeme vám všetko, čo radosť vzbudí,

     prajeme vám veľa lásky, preto, že spája ľudí.

     Nech sa na stromčeku všetko šťastie sveta ligoce,

     krásne a požehnané Vianoce!

     Želá kolektív učiteľov a zamestnancov ZŠ v Kračúnovciach.

   • O2 Športová akadémia Mateja Tótha
    • O2 Športová akadémia Mateja Tótha

    • 20. 12. 2020
    • Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí v priebehu posledných dvoch mesiacov podporili hlasovaním našu školu.V rámci kraja sme sa v našej kategórii umiestnili na 1.mieste a máme tak veľkú šancu skvalitniť voľnočasové aktivity našich žiakov na 1.stupni ZŠ aj za pomoci školených trénerov, ktorí deťom poskytnú všeobecný športový základ, motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu.

    • OZNAM

    • 18. 12. 2020
    • Vážení rodičia,

     v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na základných školách v piatom až deviatom ročníku od 11.01.2021 Vás žiadame o vyplnenie elektronického dotazníka do 20.12.2020.

     Hlasovať je potrebné cez edupage konto. Postup ako hlasovať Hlasovanie_v_edupage.pdf.

     Prosím, zvážte danú situáciu, či žiakom táto forma vyučovania prospieva, či by nebolo vhodnejšie aby sa učili prezenčne - v škole.

    • Vianočné prázdniny

    • 18. 12. 2020
    • Milí žiaci, vážení rodičia!

     Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

     Nástup do školy je plánovaný na 11. januára 2021 (pondelok).

     O prípadných zmenách vás budeme informovať prostredníctvom edupage a webovej stránky školy.

    • Pytagoriáda- školské kolo

    • 18. 12. 2020
    • Dňa 09.12.2020 sa na našej škole, na I.stupni, konalo školské kolo 42. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda. Zúčastnilo sa jej 9 žiakov 3. ročníka a 7 žiakov 4. ročníka. Súťaž prebiehala za prísnych epidemiologických opatrení. Každá trieda súťažila samostatne v osobitnej triede.

     Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a tešíme sa na postup na okresné kolo.

    • Súťaž o logo našej školy

    • 14. 12. 2020
    • Vieš pekne kresliť? Máš dobré nápady? Tak sa zapoj do súťaže o najlepšie logo našej školy.

     Milí žiaci, riaditeľ ZŠ v Kračúnovciach vyhlasuje výtvarnú súťaž na nové logo školy. Ľubovoľnou výtvarnou a počítačovou technikou vytvoríte logo školy, ktoré musí obsahovať názov školy- ZŠ v Kračúnovciach. Svoje návrhy môžeš posielať do 22. januára 2021 na adresu: zskracunovce@centrum.sk alebo na poštovú adresu školy: ZŠ v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01 Giraltovce. Svoje návrhy môžete doniesť aj po návrate do školy po Novom roku. Do predmetu správy nezabudni napísať "Logo súťaž". Do emailovej správy alebo na výkres, samozrejme, uveď svoje kontaktné údaje. Víťaza čaká super odmena.

    • Vyplácanie cestovného

    • 14. 12. 2020
    • Riaditeľstvo ZŠ v Kračúnovciach oznamuje rodičom a zákonným zástupcom našich žiakov, že sa budú vyplácať dopravné náklady za šk. rok 2020/21.

     Dopravné náklady sa budú vyplácať v dňoch :

     Pondelok od 13.00 – 15.30.hod.

     Utorok od 13.00 – 15.30 hod.

     Streda od 8.00 – 11.00 hod.

    • Dotazník na kyberšikanovanie

    • 6. 12. 2020
    • Milí žiaci, vyplňte, prosím, tento dotazník (kliknutím na nasledujúci link). Zaberie Vám to pár minút. Slúži na to, aby sme zistili, či sa žiaci stretávajú so šikanovaním v kyberpriestore, v akých podobách sa to uskutočňuje a aké sú názory na tento jav medzi žiakmi. Dotazník je dostupný do 18.12.2020. Dotazník je pre žiakov 5. až 9. ročník.

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ...

    • 10. 12. 2020
    • ... zmestilo sa naozaj veľa!

     Milí žiaci, milí rodičia, chceme Vám touto cestou poďakovať za aktívne zapojenie sa do 3.ročníka celoslovenskej výzvy. Naša škola sa prvýkrát zapojila do tejto výzvy s veľkou ochotou a hodnotnými darčekmi pre seniorov . Asi najväčšia námaha bola vynaložená práve pri obaľovaní krabíc. Veď ochota i darovanie sú predovšetkým symbolmi Vianoc.

    • Červené stužky

    • 7. 12. 2020
    • Aj tento rok sme sa zapojili do kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Cieľom bolo naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí. My a vírusy 21. storočia – k tejto téme žiaci vytvorili výtvarné a literárne práce, ktorými vyjadrili ako vnímajú dnešnú dobu. Kampaň sme ukončili 1.12.2020 prezentáciou o tejto zákernej chorobe, pripnutím červenej stužky a vytvorením živej stužky sme podporili boj proti chorobe AIDS.

    • Mikulášsky darček

    • 7. 12. 2020
    • Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa. Každá päťka odpúšťa sa, to je príkaz Mikuláša.

     Prajeme vám pekný deň, Vaši milí učitelia.

    • OZNAM

    • 30. 11. 2020
    • Riaditeľstvo ZŠ v Kračúnovciach na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ vo Svidníku a po dohode so zriaďovateľom a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy prerušuje štandardný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov 1.A triedy od 1.12.2020 do 6.12.2020 a prechádza na dištančné vzdelávanie

     z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19 a z dôvodu potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19 v triede.

    • Týždeň boja proti stresu 23. 11. – 27.11.2020

    • 20. 11. 2020
    • (oznam pre žiakov 1. – 4. ročníka)

     PONDELOK: Love day (Deň plný lásky ) Červené oblečenie. „Tvorivosť redukuje stres, uzdravuje dušu, uvoľňuje telo.“

     UTOROK: Fairytale day (Rozprávkový deň). „Do nekonečna a ešte ďalej.“ Žiaci prídu oblečení ako rozprávková postava.

     STREDA: Chill day (Teplákový deň ). Žiaci prídu oblečení v teplákoch. „Radosť, humor, smiech – odbúrajme stres!“

    • Vymeň cigaretu za jablko

    • 24. 11. 2020
    • Informácie o škodlivosti fajčenia sa nám ponúkajú z rôznych strán a veľakrát bez odozvy, ale keď dospelým o tom hovoria deti, dospelí to zvyknú zobrať inak. Preto sme si v jeden deň so žiakmi 1. - 4.ročníka pozreli pútavé animované video, v ktorom sa dozvedeli ako fajčenie ničí ľudský organizmus - najmä pľúca. Nasledovala diskusia a ukážka zdravých a poškodených pľúc. Žiaci sa dozvedeli aké ťažkosti a choroby nám spôsobuje fajčenie a naopak aké pozitívne účinky má pre náš organizmus konzumácia jablka.

   • Medzinárodné dni 2021

   • Okrem mien a rôznych sviatkov si prostredníctvom kalendára pripomíname všakovaké medzinárodné dni. A práve prehľad a zaujímavé  informácie o nich vám postupne budeme prinášať na našej web stránke...

    20.02  SVETOVÝ DEŇ SOSIÁLNEJ SPRAVODLIVOSTI

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Štvrtok 25. 2. 2021