• Mesačný plán

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

     Didaktické hry 1.-4. ročník

     Účelové cvičenie 5.-9. roč

     Biela pastelka

     Celoškolské rodičovské združenie

     Európsky deň jazykov

     Škola v prírode

      

     Starký, starká v ŠKD

     Hovorme o jedle- zdravý tanier 1.-4. roč.

     Záložka do knihy 1.-4. roč.

     Tekvicové slávnosti 1.-4. roč.

     Veselé tvorenie v ŠKD

     Deň duševného zdravia 

     Jesenné prázdniny

     Olympiáda zo SJL- školské kolo

     Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     Jesenné prázdniny

     Vymeň cigaretu za jablko  1.-4. roč.

     Veselé zúbky

     Nenič svoje múdre telo ŠKD

     Medzinárodný deň bez fajčenia

     Týždeň boja proti drogám

     Týždeň boja proti stresu 

     Hodina deťom

     Malí obchodníci

     Chystáme sa na zimu