• Z činnosti ŠKD

    •  

     Čaro Vianoc

     .......Fotogaléria........

     Na sv. Mikuláša

     .......Fotogaléria......

     Chystáme sa na zimu...

     Deti z ŠKD začali tvoriť zimnú výzdobu. Fotogaléria

     Nenič svoje múdre telo

     16. – 20. november je týždňom boja proti drogám a 20. november je medzinárodným dňom boja proti fajčeniu. Tieto dni sme strávili čítaním publikácie Nenič svoje múdre telo - obsahuje veľa informácií o ľudskom tele, o legálnych a ilegálnych návykových látkach. Formuje pozitívny postoj k zdravému telu a k zdravému životnému štýlu. Je venovaná 8 až 10 ročným deťom.  Po prečítaní daných odsekov sme sa vždy o danej téme porozprávali a vypracovali príslušné pracovné listy. Piatok sme venovali výlučne téme fajčenie, kde sme si na makete pľúc ukázali ako fajčenie škodí nášmu telu a pozreli si video, po zhliadnutí ktorého deti vyhlásili, že nikdy nebudú fajčiť, ale budú radšej športovať a zdravo žiť. Dúfame, že im toto rozhodnutie vydrží až do dospelosti. Vyrobili sme aj zopár plagátov, ktoré vyjadrujú náš postoj k daným témam. Fotogaléria

     Malí obchodníci

     Druhý novembrový týždeň  sme sa v školskom klube zahrali na obchodníkov. Keďže sa v obchode platí eurami, tak sme si najskôr naše eurá museli vyrobiť. Pri ich výrobe sme sa dozvedeli zopár zaujímavých informácií o tom,  kedy sa na Slovensku začalo platiť eurami a akú zmenu nám to prinieslo. Zahrali sme sa veselú hru – na obchodníkov a nakoniec sme sa sami stali obchodníkmi ( v cukrárni, v kníhkupectvách a hračkárstvach).Celý týždeň sme si zdokumentovali a pripájame fotografie. (Fotogaléria)

     Október – mesiac úcty k starším

     Tohtoročný október sa niesol v duchu úcty k starším. V ŠKD sme s deťmi viedli diskusie, vyrábali darčeky. Ako poďakovanie za všetko, čo nás naši starí rodičia naučili, čo nám odovzdali a za ich veľkú lásku a obetavú prácu sme pre naše staré mamy a starých otcov  pripravili darček – kreslený obrázok. Fotogaléria

     Celosvetový deň upratovania je myšlienka, ktorá vyvstala zo spontánnej národnej iniciatívy  Let´s Do It v Estónsku v roku 2008. Tento rok pripadol tento deň na 15. september a my sa tešíme, že sme sa mohli pridať.  V stredu (16.septembra) sme si vyčistili od odpadkov okolie našej školy a veríme, že nám školský dvor a park vydržia čo najdlhšie čisté. Fotogaléria