• pracovné ponuky

    •    
      


     Voľné pracovné miesto: 


     Základná škola v Kračúnovciach nevytvára databázu žiadostí o zamestnanie. 

     Na žiadosti doručené mimo zverejnenej ponuky neodpovedáme a všetky doručené dokumenty budú vymazané alebo skartované.