• školský rok 2020/2021

    • Kyberšikanovanie

      

      

     Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. Nie je to niečo nové, je to len prejav, ktorý sa objavuje v inom priestore. Čítať viac:  Kybersikanovanie.pdf

      

      

      

      

      

      

      

      

     Naše veselé zúbky

     Mať krásny a žiarivý úsmev si vyžaduje veľa úsilia. Znamená to, čistiť si zúbky aspoň 2x denne. S prvákmi sme sa o tom porozprávali jedno októbrové popoludnie. Pustili sme si zaujímavé video. Žiaci sa v ňom, od pani zubárky, dozvedeli ako si správne čistiť zúbky. Správnu techniku si vyskúšali na zubnej makete s veľkou zubnou kefkou. Rozdelili sme si potraviny na zdravé a nezdravé a pripli sme ich na veľkéé zuby. Naše veselé popoludnie sme ukončili pesničkou o zúbkoch. Fotogaléria

     školský rok 2019/2020

     Beseda a budúcom povolaní

     Dňa 28.11.2019 navštívili našich deviatakov zástupcovia Súkromnej strednej odbornej školy v Giraltovciach. Poskytli im cenné informácie ohľadom štúdia na tejto škole. Žiaci sa dozvedeli aké študijné odbory môžu študovať. Boli im poskytnuté informácie ohľadom duálneho vzdelávania. Benefity, ktoré im ponúka štúdium na tejto škole – notebook zdarma, pracovný odev zdarma, štúdium a ubytovanie v školskom internáte zdarma, vodičský kurz pre študentov s priemerom známok 1,5 počas štúdia zdarma, barmanský a baristický kurz zdarma. Uplatnenie študentov na trhu práce doma, v zahraničí alebo štúdium na VŠ, štipendium pre žiakov, účasť na medzinárodných projektoch a odborná stáž v zahraničí. Fotogaléria

     Duálne vzdelávanie

      

     Dňa 07.11.2019 nás deviatakov navštívil pán Jánošík zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Beseda sa tentokrát venovala duálnemu vzdelávaniu. Rozprávali sme sa o tom, aké výhody má duál -  príprava na povolanie v reálnych výrobných podmienkach, prístup k najnovším technológiám, možnosť vzdelávať sa a súčasne mať vlastný zárobok už na strednej škole, istotu práce po absolvovaní strednej školy, stravovanie, ubytovanie v školskom internáte, pracovné oblečenie a cestovné s podporou zamestnávateľa, prístup k firemným benefitom pre zamestnancov už počas strednej školy.

     Každá škola nie je zapojená do duálneho vzdelávania, ale aj v našom okolí je ich veľa. Ďakujeme a možno niektorým z nás to pomôže pri výbere strednej školy. Fotogaléria

                                                                                    

                                                                                                            Anka Dzurišová 9.A

     Ako sa starať o svoje zúbky

     Aby boli zúbky krásne a zdravé, musia sa správne čistiť. Správnu techniku čistenia zúbkov si nacvičili naši prváci v piatok 25.októbra. Najskôr si pozreli video Veselé zúbky, v ktorom im p. zubárka vysvetlila ako často, ako dlho a akým spôsobom si majú zúbky čistiť. Následne si na zubnej makete s veľkou zubnou kefkou precvičili správnu techniku čistenia zúbkov. Porozprávali sme sa o tom, aké sú  zdravé a nezdravé potraviny pre naše zúbky. Na záver sme si zaspievali pesničku o zúbkoch. Fotogaléria

     Všetkým prajeme krásny a žiarivý úsmev.

      

     Beseda – vzťahy v triede 

     Našu školu navštívila sociálna pedagogička p. Ducárová z Centra pedag. psych. poradenstva a prevencie vo Svidníku. Stretla sa so žiakmi štvrtých, piatych a šiestych ročníkov. Témou stretnutí boli vzťahy v triede. Žiaci sa hravou formou dozvedeli niečo nové o sebe a  spolužiakoch. Ozrejmili si zopár informácií ohľadom šikanovania – čo je to šikana, ako sa prejavuje a ako jej predchádzať. Stretnutia sa im všetkým veľmi páčili. Žiaci boli pochválení za chuť, nadšenie, ochotu a radosť s akou pracovali.  Fotogaléria

      

     „Dnešok bol skvelý. Beseda bola o spolupráci nás detí v triede. Mali sme super aktivity. Vymýšľali a kreslili sme erby. Neskôr sme mali napísať listy o dobrých vlastnostiach druhých. Písali sme veľa pozitívneho, ale niektorí si našli aj negatívne hlášky a tak sme ich potešili pozitívnymi slovami. Ani sme sa nenazdali a už bol koniec. Bolo to super, len škoda, že to tak rýchlo zbehlo.“ Lukas Štachura  6.A

      

     Nezamestnanosť, trh práce a sebarealizácia

      

     Dňa 23.10.2019 navštívila našu školu Mgr. E. Borecká z ÚPSVaR v Bardejove. Keďže nás deviatakov čakajú onedlho dôležité rozhodnutia, rozprávali sme sa o výbere stredných škôl. Pani Borecká nás oboznámila s rôznymi faktormi. Povedala nám o zamestnanosti a nezamestnanosti v okresoch na Slovensku. Aký je napr. priemer nezamestnanosti v našom okrese. Dozvedeli sme sa aj o novších trendoch vo svete práce, či zamestnaniach, o ktoré nie je v posledných rokoch veľký záujem. Možno sa niektorí v týchto zamestnaniach našli a zaujali ich. Na záver sme si vyskúšali veľmi zaujímavú aktivitu, mali sme zistiť, či by sme prežili v drsných podmienkach, ak by sme havarovali lietadlom. Dostali sme zoznam predmetov, ktoré máme so sebou pri havárii. Najskôr sme si zoradili veci podľa potreby individuálne, potom sme sa rozdelili do 2 skupín a napokon sme vytvorili jednu skupinu. Výsledky boli zaujímavé, ale najlepšie sme dosiahli, keď sme pracovali všetci spoločne. Toto stretnutie sa nám veľmi páčilo a získali sme mnoho zaujímavých informácii.

      

     Anička Dzurišová 9.A