Navigácia

 • 16. 10. 2017

  Do galérie Exkurzia deviatakov boli pridané fotografie.

 • 10. 10. 2017

  Do galérie Deň športu boli pridané fotografie.

 • 10. 10. 2017

  Do galérie Európsky týždeň športu boli pridané fotografie.

 • Európsky týždeň športu

      V rámci projektu Európsky týždeň športu „Buď aktívny“ pod vedením p. učiteľa Humeníka sa na škole zorganizoval futbalový turnaj v malom futbale. Víťazom sa stali žiaci 8. ročníka (Talian, Labuda, Malik, Juhas). Blahoželáme. 

 • Zber papiera

      Aj tento školský rok sa na našej škole uskutoční zber papiera. Príď aj ty vymeniť papier napr. za hygienické vreckovky, kuchynské utierky, saponát, alebo toaletný papier. Prvá etapa zberu od 2.10. do 20.10.2017. Papier môžete nosiť v stredu a vo štvrtok od 13:30 do 14:00.

  Prečo zberať papier???

  1. Papier tvorí 20% odpadu!
  2. Papier je možné recyklovať 5–8-krát.
  3. Recyklácia papiera znižuje konečné ceny pre spotrebiteľov!
  4. Recykláciou 1 tony papiera sa oproti výrobe papiera z celulózy ušetrí 70% energie a 50% vody, zníži sa znečistenie ovzdušia o 75%, znečistenie vody
   o 35%
   a zachráni sa 17 stromov!

   

  Zberáme: papier, letáky, noviny, časopisy, knihy (bez tvrdých obalov), skartovaný papier...

  Kartóny nezberáme!!!

   

 • 6. 10. 2017

  Do galérie Súťaže v ŠKD boli pridané fotografie.

 • 5. 10. 2017

  Do galérie Deň jablka boli pridané fotografie.

 • 4. 10. 2017

  Do galérie Cezpoľný beh- OK vo Svidníku boli pridané fotografie.

 • 4. 10. 2017

  Do galérie Biela pastelka boli pridané fotografie.

 • Biela pastelka

  Naša ZŠ pre nevidiacich a slabozrakýh prispela čiastkou 46,20 €. Ďakujeme

  Milí žiaci!

      Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska  organizuje v dňoch  22. a 23. septembra  2017 celonárodnú verejnú  dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom  Biela pastelka.

  Aj naša základná škola   za príspevok  1 euro bude v mene únie ponúkať  darcom  biele plastové spinky vo forme bielej pastelky  ako symbol sveta neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle.

  Biela pastelka zlepšuje život tých, ktorí sa ocitli v neľahkej situácii. Výnos zbierky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva  a sociálnej rehabilitácie , teda na financovanie aktivít , ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života – napr.  kurzy  chôdze s bielou palicou, čítania a písania Braillovým písmom, práce s výpočtovou technikou a  iných špeciálnych zručností, ktoré im pomáhajú žiť plnohodnotný život.

      Milí žiaci, každý z Vás môže prispieť eurom alebo dobrovoľnou sumou  22.septembra. V daný deň počas prestávok na 1.poschodí vedľa zborovne budú dvaja žiaci označení bielym tričkom s logom bielej pastelky. Ak máte záujem prispieť na celonárodnú verejnú dobročinnú zbierku, hláste sa  pri týchto žiakoch.  

  Finančné prostriedky sa budú zbierať do zapečatených a očíslovaných pokladničiek. Pokladničky budú prevezené do kancelárie strediska , kde budú oficiálne odpečatené a ich obsah spočítaný. Do 10 dní po uskutočnení verejnej zbierky nás únia oboznámi s výsledkom a my Vás oboznámime s výsledkom našej školy opäť na našej stránke.                

              Za spoluprácu vopred všetkým ďakujeme.

 • Divadelné predstavenie

      V tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnia divadelného predstavenia. Žiaci 1.-4. ročníka 3.10. a naši starší žiaci 4.10. Pozrieme si predstavenie Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratína. 

 • 28. 9. 2017

  Do galérie Deň mlieka boli pridané fotografie.

 • Deň mlieka v školách

  Deň  27.september  je vyhlásený za Deň mlieka v školách.

      Aj naša škola sa už tradične zapája do tejto peknej akcie. Veď mlieko patrí odpradávna medzi základné potraviny objavujúce sa v jedálničku. Pitie mlieka ráno a v dopoludňajších hodinách má pre detský organizmus veľký význam. Nezaťažuje organizmus v čase najväčšieho vypätia, napríklad aj počas vyučovania, lebo je ľahko stráviteľné a znižuje únavu detí. Deti sú bystrejšie a pohotovejšie. A práve preto sa naša škola rozhodla, aj v tomto školskom roku, vyzdvihnúť tento biely dar prírody.

  Počas veľkej prestávky, po rozhlasovej relácii, triedni učitelia rozdali svojim žiakom mlieko v zaujímavom balení so slovami: ,, Pitím mlieka budete milí žiaci zdravší, vďaka tomu v škole aktívnejší a preto aj múdrejší ... "

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 25. septembra 2017 o 15:30 hod. v ZŠ v Kračúnovciach.

 • Deň ozbrojených síl SR

      Deň ozbrojených síl SR si v piatok 22.9.2017 pripomenieme Dňom otvorených dverí v Sokolovských kasárňach. Prápor ISTAR, pôsobiaci v Sokolovských kasárňach na Čapajevoej ulici pozýva širokú verejnosť na Deň otvorených dverí. V čase medzi deviatou a dvanástou predpoludním tam pripravujú statické ukážky zbraní a techniky, dynamické ukážky boja zblízka, ale tiež ukážky poskytovania prvej pomoci a ďalšie zaujímavosti. Aj žiaci našej školy sa zúčastnia tochto významného dňa. 

 • Otvorenie nového šk. roka

      S neomylnou presnosťou je tu opäť začiatok nového školského roka. Aj nás 4. septembra 2017 privítala naša dobrá známa- škola. Stáli sme pred ňou pekne nastúpení, vyobliekaní, no všetci asi s inými pocitmi ako na konci júna. Uvedomili sme si, že opäť začnú školské povinnosti, ranné vstávanie, učenie ... . 

      Po vypočutí hymny a úvodných piesní žiačok Peťky Štefaníkovej a Dadky Koreňovej nás všetkých prítomných privítala p. zástupkyňa a so slávnostným príhovorom vystúpila p. riaditeľka školy. Privítala a povzbudila prváčikov v ich náročnej práci, ktorá ich čaká celý rok. Nezabudla ani na piatakov. Našim deviatakom sa dostalo vyššej pozornosti, pretože je to ich posledný september v škole. Osobitne privítala nových žiakov a učiteľov. 

      Riaditeľka školy zaželala všetkým žiakom úspešný štart do nového školského roka. Učiteľom popriala veľa pracovného elánu a tvorivých síl.

   

 • 5. 9. 2017

  Do galérie Začiatok šk. roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kračúnovciach
  Kračúnovce 277
 • 0547365105

Fotogaléria