Navigácia

 • Šaliansky Maťko si podával ruky s Luciou

  13. december patrí Lucii. Hovorí sa, že od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. S touto poverou sa popasovali aj žiaci našej školy- členovia krúžku Hráme sa so slovom, ktorí nás voviedli do tajomných čarov a magických príbehov. Zdramatizovaním balady Lucijný stolček otvorili školské kolo súťaže ŠALIANSKY MAŤKO, ktorá bola plná rôznych tajomstiev a záhad. A ako sa umiestnili naši tajomní recitátori? To sa dozviete v záložke: Naše úspechy v SJaL. 

 • OZNAM

  Vedúca ŠJ oznamuje všetkým stravníkom, že stravu za mesiac december je potrebné vyplatiť do 15.12.2017.

 • Beseda- Život v lese

      V piatok 8.12.2017 si naši piataci v rámci environmentálnej výchovy spríjemnili predpoludnie besedou s pánom lesníkom aj poľovníkom. Získali veľa zaujímavých informácií z oblasti lesného ekosystému. Spoločne si pripomenuli potrebu starostlivosti o lesné zvieratá počas zimy a dôležitosť ochrany našich lesov a prírody všeobecne. 

 • Mikuláš v obci

  Do galérie Mikuláš v obci boli pridané fotografie.

 • Mikulášske trhy

  Do galérie Mikulášske trhy boli pridané fotografie.

 • Mikuláš navštívil aj našu školu

  Do galérie Mikuláš navštívil aj našu školu boli pridané fotografie.

 • Ďalšia skvelá exkurzia...

  24.november sme prežili netradične a v duchu ochrany životného prostredia. Zúčastnili sme sa exkurzie na skládke komunálneho odpadu.  Firma Kosit so sídlom v obci Valaliky nám ponúkla nahliadnuť na  proces triedenia, spracovania a spaľovania odpadu. 

 • Srdečné poďakovanie rodičom našich prváčikov

  Vyslovujeme srdečné poďakovanie rodičom, starým rodičom a rodinám našich prváčikov, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli príprave, realizácii a celému priebehu imatrikulácie prvákov, ktorá sa uskutočnila dňa 28.11.2017 na našej základnej škole. Veľká vďaka patrí triednej dôverníčke, ktorá s rodičmi neustále komunikovala a maximálne sa usilovala o to, aby sa všetci zúčastnení na tomto posedení cítili príjemne. A musíme povedať, že výsledkom bola nadmierna spokojnosť všetkých prítomných. Ešte raz veľmi pekne ĎAKUJEME. 

 • 1. DECEMBER- Svetový deň boja proti AIDS

  Už 11. rok, od septembra do 1. decembra, na Slovensku beží kampaň ČERVENÉ STUŽKY. Kampaň je zameraná na boj proti HIV/AIDS- tejto zatiaľ smrtelnej, nevyliečiteľnej chorobe. Beží formou osvety vzdelávania. Na našej škole ju realizujeme cez rozhlasovú reláciu, ďalej cez literárny a výtvarný prejav žiakov na tému "Vedieť povedať droge nie!". 

  Symbolom je červená stužka- červená ako farba životodárnej tekutiny- krvi. V tomto školskom roku sme si nepripínali na odev symbolické červené stužky, ale do školy sme prišli oblečení v červenom. Všetci žiaci, učitelia, zamestnanci školy. Tým sme dali najavo, že volíme ŽIVOT, nie SMRŤ a že sa o svoje zdravie všetci chceme zodpovedne starať. (Zodpovedná p. uč. Katuščáková cez projekt  PPP)

 • Imatrikulácia prvákov

  Do galérie Imatrikulácia prvákov boli pridané fotografie.

 • Deň boja proti stresu

  V rámci projektov protidrogovej prevencie (PPP) bol 29. november venovaný aktivitám, koré pomohli žiakom školy zbaviť sa telesného a duševného napätia. Vyučovacie hodiny boli o dobrej pohode, čas prestávok venovali hrám a antistresovým maľovánkam. 

  Autor víťaznej antistresovej maľovánky LD.

 • Anjelíci a betlehem našich žiakov

  Do galérie Anjelíci a betlehem našich žiakov boli pridané fotografie.

 • Bystrohlav

  Dňa 29.10.2017 sa na našej škole pre žiakov 5. a 6. ročníka uskutočnil 2. ročník matematickej súťaže ,,Bystrohlav“.  Súťaž bola zameraná na rozvoj predstavivosti, logického myslenia, čitateľskej a finančnej gramotnosti. Zúčastnilo sa jej 24 žiakov. Najúspešnejší boli:

  1. miesto: Damián Tomáš (6.B trieda)
  2. miesto: Peter Breja (5.A trieda)
  3. miesto: Anna Beláková (6.B trieda)

  Víťazi aj všetci zúčastnení  boli za svoju snahu a aktivitu odmenení. Všetkým ďakujeme za účasť a tým najúspešnejším srdečne blahoželáme.

  Mgr. Martina Dadejová

 • Divadielko pre prvákov

  Dňa 13.11.2017 sa nasi prváci vrátili nachvíľu do materskej školy. Boli pozvaní na malé divadelné predstavenie - Tri prasiatka. Divadielko sa im páčilo a vrátili sa so spokojnosťou a krásnym kultúrnym zážitkom.

 • Súťaž iBobor

  Do galérie Súťaž iBobor boli pridané fotografie.

 • Pozor! Pozor! Pozor!

  Milí žiaci, kolegovia, rodičia a priatelia školy!

       S radosťou Vám chceme oznámiť, že naša ZŠ a obec sa prvýkrát zapojila do zbierky na podporu projektov pomáhajúcich deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku pod názvom Hodina deťom. Žiaci ZŠ sa so žltými pokladničkami, s usmiatym Hugom- maskotom zbierky Hodina deťom sa budú pohybovať aj po našej škole a obci.  V piatok 10.11.  tak cestou do práce, školy, za oddychom či povinnosťami môžete prispieť na dobrú vec vhodením ľubovoľnej sumy do pokladničky. Dobrovoľnícke tímy môžete stretnúť napr. pri potravinách Kotva alebo reštaurácii Jami. Ďakujeme.  

 • iBobor v našej škole

  Počas tohto týždňa sa naša škola zapojila do známej súťaže iBobor. Žiaci rôznych vekových kategórií súťažia už od stredy až do piatku priamo cez webovú stránku iBobor.sk. Ihneď po skončení testu sa dozvedia aj svoj výsledok. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov, iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

 • EUROSCOLA 2018

  BESEDA O EURÓPSKEJ ÚNII A PAMIATKACH UNESCO

  Našu školu navštívili  v piatok 27.10. študenti  gymnázia z Giraltoviec. Boli to naši bývalí  žiaci, a to Matúš Bandžák, Ján Foltín, Dušan Havrila a Igor Diky. Ich trieda  2.A sa  tento školský rok zapája do projektu Euroscola 2018.  V rámci projektu študenti uskutočňujú rôzne aktivity, ktorých cieľom je šíriť povedomie o Európskej únii.  Gymnazisti preto  pripravili našim štvrtákom zaujímavú prezentáciu o EÚ v rámci VP (výchovné poradenstvo).  Štvrtáci sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií, a to kedy, ako a prečo EÚ  vznikla, kto ju založil,  koľko štátov  mala, má a bude mať. Taktiež sa rozprávali o Eure,  o symboloch EÚ a  priraďovali vlajky k jednotlivým štátom. 

  Témou   projektu gymnazistov  je kultúrne dedičstvo, a aj preto sa študenti rozprávali o pamiatkach UNESCO.  Gymnazisti vysvetlili,  aký je rozdiel medzi prírodnými a kultúrnymi pamiatkami. Zamerali  sa na Prešovský kraj, v ktorom sa nachádza   4 zo 7 pamiatok svetového dedičstva UNESCO.  Naši žiaci boli veľmi aktívni, a s radosťou sa do diskusie zapájali. Nielen že sa dozvedeli nové informácie, ale zopakovali si aj učivo, keďže o pamiatkach UNESCO a o slovenských regiónoch sa práve učia na hodinách vlastivedy. FOTOGALÉRIA

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Počas týždňa venovaného   Medzinárodému dňu školských knižníc žiaci navštevovali šk. knižnicu, kde vytvárali a plnili zaujímavé aktivity. Priestory hornej chodby ozdobili kútikom OČI PLNÉ OBLOHY, ktorý je venovaný pamiatke M.R. Štefánika. 

 • I. stupeň

  Aby sme sa v škole dobre cítili, takto krásne sme si chodbu vynovili.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kračúnovciach
  Kračúnovce 277
 • 0547365105

Fotogaléria