• Novinky

     • Zahrajme sa na dizajnérov

      Milí Recyklohráči!

      Situácia s otváraním škôl je stále neistá. Keďže Recyklohry nechcú byť ani v tomto období pasívne, pripravili pre vás nenáročnú, kreatívnu a hravú úlohu, ktorú zvládnete všetci aj doma bez pomoci veľkých Recyklohráčov.  V aktuálnej úlohe sa zahráte na dizajnérov. Spoločnosť Asekol SK, ktorá je hlavným sponzorom Recyklohier, má aj iné projekty, ktorými podporuje správne environmentálne správanie. Čitaj ďalej: Recyklohry_-_sutaz-Zahrajme_sa_na_dizajnerov.docx  Šablóna Krabičky: nakres_krabicky.pdf

     • Marec – mesiac knihy

      Marec je prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom slnečných dní či prvých prác v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. O tom, že marec je mesiacom kníh, ste už iste počuli. Tento prívlastok si nesie dlhé desiatky rokov. Konkrétne od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu. Cieľ bol a aj ostal naozaj jednoduchý – podporiť záujem o knihy.

      V tejto online dobe, v ktorej sa počítače stali každodennou súčasťou našich životov, je veľmi dôležité nestratiť kontakt s knihou. Práve ona nám dokáže pomôcť uniknúť z reality, spoznať „nových ľudí“, alebo sa vybrať na exotické miesta, ktoré sú pre nás momentálne nedostupné.

      Milí žiaci 5. – 9. ročníka, za bežných okolností by sme v tomto mesiaci absolvovali čitateľské besedy, na ktorých každý rok prezentujete vaše obľúbené knihy. Súčasná situácia nám však nedovoľuje stretnúť sa v škole, preto sme sa rozhodli, že vašu obľúbenú knihu predstavíte spolužiakom v online priestore. Vašou úlohou je vytvoriť projekt na jedno vami prečítané literárne dielo. Buďte kreatívni a nezabudnite, že práve vy môžete inšpirovať ďalších čitateľov, aby nabudúce siahli po tej vašej knihe.

      Iste sa medzi vami nájdu aj takí, ktorí sa do čítania musia nútiť. Ale nebojte sa, to ešte neznamená, že  nečítate radi, len ste doteraz nenašli tú správnu knihu.

      Projekt môžete vytvoriť vo forme:  PowerPointová prezentácia/ Word/ výkres. Hotový projekt poslať svojim vyučujúcim SJL do 10.3.2021 Najlepšie práce budú uverejnené na stránke školy.

     • VESMÍR OČAMI DETÍ

      Okresná výtvarná súťaž s postupom na 36. ročník celoslovenského kola. Ľubovoľnou výtvarnou technikou, max. vo formáte A2 znázorníš vesmír. 

      Môžeš kresliť, maľovať, lepiť, strihať, kombinovať všetko spolu. Kategórie súťažiacich:

      2. kategória: 1.-4. ročník

      3. kategória: 5.-9. ročník

      Práce doniesť do školy do 10. marca 2021

      Nech sa darí, uč. VYV S. Baranová

     • KAM NA STREDNÚ ???

      Milí deviataci,

      radi by sme Vás pozvali na celoslovenskú prehliadku stredných škôl pod názvom Kam na strednú - Virtuálny týždeň otvorených dverí, ktorá sa bude konať posledný februárový týždeň (22.2 - 26.2.2021).

      Stredné školy si k tomuto termínu pripravujú aktuálne prezentácie, ktoré sú blízke mladým ľuďom a to prostredníctvom videí a fotiek. Žiaci základných škôl môžu spoznať priestory stredných škôl, ich vybavenie, život na škole, uplatnenie, vyučujúcich a úspešných absolventov.  Zatiaľ sa do podujatia zapojilo viac ako 200 stredných škôl a každý deň sa pridávajú ďalšie školy z celého Slovenska.

      Prehliadka škôl bude prebiehať na stránkach www.kamnastrednu.sk.

     • Organizácia vyučovania od 15.2.2021

      Oznamujeme našim žiakom a ich rodičom, zákonným zástupcom, že od 15.2.2021 pokračujú žiaci I. stupňa v prezenčnom vyučovaní v škole podľa rozvrhu. Školský klub je v prevádzke pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania. Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

      Podľa usmernenia ministra školstva s frekvenciou testovania sedem dní riaditeľ školy alebo školského zariadenia vyžaduje testy od zamestnancov a zákonných zástupcov detí žiakov 1. stupňa, tak ako bolo doteraz. Podmienkou nástupu na prezenčnú výučbu žiakov a nástupu zamestnancov do zamestnania je negatívny test zamestnancov, zákonného zástupcu žiaka, nie starší ako 7 dní, alebo potvrdenie od lekára o prekonaní choroby Covid-19 nie starší  ako 3 mesiace.

      Kontrola testov v školách nebude, potrebné je čestné prehlásenie o negativite. Žiadame rodičov, aby si ho vytlačili, vypísali a žiak ho v pondelok (15.2.2021) pri vstupe  do školy odovzdá. 

      Tlačivá, ktoré musí vypísať rodič:

      Tlačivá, ktoré musí vypísať učiteľ:

      Milí rodičia, škola povolila aj elektronické podávanie Vyhlásení o bezinfekčnosti- čestné prehlásenie, ktoré môžete podať z rodičovského konta. (V žiackom konte nie je možné Vyhlásenie podať.) V prípade, že máte na škole/školách viac detí, je potrebné podať adekvátne Vyhlásenie o bezinfekčnosti- čestné prehlásenie za každé dieťa osobitne.

      Postup elektronického zadávania: ...klikni...

       

     • Organizácia v ŠKD

      Vážení rodičia, ŠKD je v prevádzke pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania. Pri vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD, nevstupujete do budovy školy, ale telefonicky kontaktujete vychovávateľku v ŠKD. Vychovávateľka žiaka pripraví k odchodu cez bočný vchod školy, nie cez hlavný vchod. Ďakujeme, že rešpektujete pokyny zriaďovateľa. 

     • “SMS – Starý Mobil Sem“

      Zdravím všetkých recyklohráčov, ktorí sa v rámci environmentálnej výchovy na našej škole zapájajú do projektu „RECYKLOHRY“.

      V šk.roku 2020/2021  je tých aktivít menej. Nevadí, my aj tak myslíme na našu budúcnosť a naďalej zbierame a triedime odpad.  Poslednou aktivitouSMS – Starý Mobil Sem bola súťaž v zbere starých a nefunkčných mobilov. Napriek obmedzeniam a sťaženým podmienkam sa zapojilo 151 škôl a spolu odovzdali 18 055 starých mobilov. Naša škola uspela v kategórii: najlepší zberači a víťazní koordinátori. Veľmi sa tešíme, že medzi najlepších zberačov patrí aj žiak našej ZŠ, ktorý odovzdal 89 nefunkčných mobilov. Je to Richard  Molnár (6.A), ktorý získal nový tablet značky Huawei. Ale z projektu „Recyklohry“ nám bol doručený ešte jeden balíček s prekvapením. Je to vylosované ocenenie , ktoré získal žiak Václav Mihaľ (6.A). Ceny sú u koordinátorky projektu/uč.M.Ivanová/ a žiakom budú odovzdané pri návrate do školy.

      Výhercom blahoželám a ďakujem všetkým, ktorí sa snažia naše životné prostredie odbremeniť od odpadu.

     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu- I. stupeň

      Milí rodičia, škola povolila elektronické podávanie Vyhlásení o bezinfekčnosti, ktoré môžete podať z rodičovského konta. (V žiackom konte nie je možné Vyhlásenie podať.) V prípade, že máte na škole/školách viac detí, je potrebné podať adekvátne Vyhlásenie o bezinfekčnosti za každé dieťa osobitne.

      Postup elektronického zadávania: ...klikni...

     • NÁVRAT DO ŠKOLY 8.2.2021 – I. STUPEŇ ZŠ

      Vážení rodičia, žiaci a zamestnanci, od pondelka 8. februára 2021 dochádza k obnoveniu povinnej prezenčnej formy výučby žiakov  1. – 4. ročníka ZŠ.  Kontrola testov v školách nebude.

      Bude sa  podpisovať čestné prehlásenie o negativite. Žiadame rodičov, aby si ho vytlačili, vypísali a žiak ho v pondelok pri vstupe  do školy odovzdá. 

      Tlačivá, ktoré musí vypísať rodič:

      Tlačivá, ktoré musí vypísať učiteľ:

     • NÁVRAT DO ŠKOLY

      Oznamujeme našim žiakom a ich rodičom, zákonným zástupcom, že od 8. februára 2021 začneme s prezenčnou výučbou žiakov 1. A, 2. A, 2.B, 3.A a 4. A triedy - podľa rozvrhu.

      Po vyučovaní bude v prevádzke 5 oddelení ŠKD pre prihlásených žiakov do 16:00 hod., tak ako tomu bolo v priebehu mesiacov október až december 2020.  

      Podmienkou nástupu na prezenčnú výučbu žiakov a nástupu zamestnancov do zamestnania je negatívny test zamestnancov, zákonného zástupcu žiaka, nie starší ako 7 dní, alebo potvrdenie od lekára o prekonaní choroby Covid-19 nie starší  ako 3 mesiace.

      Otestovať sa bude možné dať  zamestnancom, rodičom a zákonným zástupcom v Kračúnovciach (obecný úrad) v nedeľu t. j. 7.2.2021 v čase od 08:00 do 11:30 hod), alebo po vlastnej línii napr. vo Svidníku, Stropkove, Giraltovciach... Odporúčame, aby sa všetci otestovali v sobotu alebo v nedeľu, aby im test platil celý školský týždeň (pondelok – piatok).

      Pred príchodom do školy bude mať žiak dýchacie cesty prekryté rúškom (náhradné rúško a hygienické utierky vo vrecku)a predloží čestné vyhlásenie.

      Ak zákonný zástupca žiaka testovanie nepodstúpi, žiak sa nemôže zúčastniť prezenčnej formy vyučovania.

      Cez portál Edupage mu budú sprístupnené úlohy, hodiny mu triedny učiteľ ospravedlní, ale rodičovi nebude priznaná pandemická OČR.

      Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

    • “SÚBOJ TALENTOV” – Výtvarná súťaž
     • “SÚBOJ TALENTOV” – Výtvarná súťaž

      Škola umeleckého priemyslu vo Svidníku, organizuje 4. ročník výtvarnej súťaže

      SÚBOJ  TALENTOV

      Téma: ,, Sú maliari, ktorí robia zo Slnka žltú škvrnu, ale sú iní, ktorí vďaka svojmu umeniu a múdrosti robia zo žltej farby Slnko.“

       Pablo Picasso

      Toto je hlavná myšlienka. Všetko okolo nás je umenie. Podstata je v tom, ako vnímame svoje okolie. Tvorte slobodne, s radosťou, neobmedzovaní konkrétnou témou. Umenie je najkrajšie vtedy, keď vzniká spontánne.

      Výkres: maximálny rozmer A2,

      Kategórie: 1. Kresba ( uhlík, ceruzka, perokresba...)

                        2. Maľba ( tempera, aquarel, akryl...)

                        3. Grafika ( tlač- linoryt, ilustrácia, plagát...)

                        4. Kombinovaná technika

                        5. Digitálna fotografia ( čiernobiela, farebná- A4...)

                        6. Odevný dizajn (návrh odevu, doplnkov...)

      Skupiny:  A - žiaci ZŠ – od 10-12 rokov

      Termín odovzdania prác je do 10. 2. 2021, na sekretariáte ZŠ v Kračúnovciach.

      Môj recept: Zober si výkres a kresli, maľuj všetko čo máš rád. Technikou akú máš rád. Hotovú prácu so svojími údajmi- meno, priezvisko, adresa, koľko máš rokov, názov práce a technika- doprav do školy. Len ten kto nehrá nevyhrá. Veľmi Vám držím palce. Vaša učiteľka VYV- Silvia Baranová. 

     • Projekt z geografie - sídlo v ktorom žijem (dedina)

      Tvorba žiackych projektov je už integrálnou súčasťou vyučovania prakticky všetkých predmetov na našej škole. A práve aj geografia ponúka široké možnosti ich uplatnenia.

      Pozrite sa na úžasný projekt, ktorý vytvorila naša žiačka Ella Hatalová (8.A) na tému: Sídlo v ktorom žijem. 

    • Chceme byť stále lepší
     • Chceme byť stále lepší

      Žiaci našej základnej školy sa zapojili do 1.ročníka literárnej súťaže Slavistické pierko organizovanej pri príležitosti 25.výročia založenia Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v Bratislave.

      Literárny pozdrav na tému Slovák v srdci Európy vytvorili žiaci 9.A - Jakub Fiľakovský, Petra Alena Harvanová, Erik Štapinský  a Kristián  Varga zo 6.B. Títo žiaci získavajú Ďakovný list  a naše uznanie, že svojou prácou reagovali na problematiku identity SLOVÁKOV, a tak zviditeľnili nielen seba, ale aj našu školu.                                                  

      Literárne práce budú publikované na oficiálnej stránke http://www.slavu.sav.sk/slavisticke _pierko.php .

                                                                                                    BLAHOŽELÁME !

    • Výnimočný úspech na okresnom kole matematickej olympiády
     • Výnimočný úspech na okresnom kole matematickej olympiády

      Aj tento školský rok sa najlepší matematici spomedzi našich žiakov zúčastnili matematickej olympiády. Súťaž prebehla online.

      Celé to začalo domácim kolom, počas ktorého sa žiaci riešením úloh vo svojom voľnom čase pripravovali na ďalšie kolo olympiády. Výborne sa popasovali so zadanými úlohami a preukázali tak vedomosti, ktoré nadobudli na hodinách matematiky. Do 70. ročníka okresného kola Matematickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 27.01.2021 postúpili Ema Sokolová (5.A), Alan Makuch (5.B) a Anna Beláková (9.B). V silnej konkurencii žiakov z ostatných zúčastnených základných škôl naša žiačka Anička Beláková preukázala vynikajúce vedomosti z matematiky, ktoré dokázala pretaviť do krásneho 1. miesta v kategórii Z9.  Emka Sokolová obsadila v kategórii Z5 krásne 4. miesto a Alan Makuch 8. miesto.

      Srdečne gratulujeme, prajeme veľa ďalších úspechov a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Školy pokračujú v režime ako doteraz
     • Školy pokračujú v režime ako doteraz

      Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov budú od 1. februára 2021 základné školy pokračovať tak ako v súčasnosti. Oznámil to na tlačovom brífingu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

      Žiaci ZŠ v Kračúnovciach sa naďalej vzdelávajú doma- dištančne. Rovnako dôležitou informáciou pre školy a rodičov je termín jarných prázdnin. Z dôvodu zabránenia zvýšeniu mobility sa ich termín meniť nebude„Plnohodnotné dištančné vzdelávanie bolo pre žiakov, rodičov a učiteľov náročné, a preto je potrebné dať všetkým priestor na oddych. Preto sa jarné prázdniny uskutočnia v riadnych termínoch,“ doplnil šéf rezortu školstva.

    • Poskytnutie vysvedčenia a výpisu známok za prvý polrok šk. roka 2020/2021
     • Poskytnutie vysvedčenia a výpisu známok za prvý polrok šk. roka 2020/2021

      Na základe Usmernenia pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 školy  môžu zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 elektronicky,  prostredníctvom rodičovského konta v školskom informačnom systéme (ŠIS). 

      ZŠ v Kračúnovciach  pošle do rodičovského konta prostredníctvom edupage stránky výpisy hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021.

      Výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 prostredníctvom obyčajných mailov neurobíme, nakoľko ide o osobné údaje žiakov.

      Rodičia, ktorí nevyužívajú edupage stránku, prípadne nevyužívajú v nich rodičovské kontá,  obdržia výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 až pri opätovnom návrate žiakov do škôl.

      Pripomíname ustanovenie zákona 245/2008 Z.z. v §55 ods. 10: "Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia."

      Ak zákonný zástupca písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.1.2021. Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl.

      Žiadateľom o  vysvedčenie za prvý polrok školského roka 2020/2021  môže byť: 

      • zákonný zástupca žiadateľa

      Náležitosti žiadosti:

      • Žiadosť musí byť písomná. Škola odporúča použiť  tlačivo v prílohe č. 1.

      Doručenie žiadosti:

      • Poštou na adresu: ZŠ v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 08701 Giraltovce
      • Emailom: zskracunovce@centrum.sk – v tomto prípade žiadosť musí byť nascanovaná  s originálnym podpisom žiadateľa

      Lehota na vystavenie dokladu je 5 pracovných dní od doručenia žiadosti.

      Prevzatie dokladu:

      Škola zašle doklad poštou na adresu žiadateľa alebo osobne pri návrate žiakov do škôl.

      Príloha č.1

      Ziadost_o_vydanie_vysvedcenia.pdf

      Rozhodnutie_MSVVaS_SR_4.1.2021.pdf

    • Vážení rodičia a milí žiaci!
     • Vážení rodičia a milí žiaci!

      Oznamujem Vám, že vyučovanie od 25.01.2021 do 29.01.2021  bude naďalej prebiehať dištančne pre všetky ročníky ZŠ.

      Nástup žiakov do školy na prezenčné vyučovanie je podmienený rozhodnutím Vlády SR a UVZ SR s prihliadaním na aktuálnu epidemiologickú situáciu a výsledky testovania obyvateľov, ktoré sa uskutočňuje do 27.01.2021. Ak budú prijaté konkrétne opatrenia nástupu žiakov do školy, budem Vás informovať prostredníctvom webovej stránky školy, ako aj cez triednych učiteľov.

      Mgr. Jozef Motýľ, riaditeľ školy

     • Zmena v hodnotení žiakov na vysvedčení

      Vážení rodičia, na základe Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 25.1.2021 sú zmeny v hodnotení žiakov základnej školy nasledovné:

      5. - 9. ročník: predmety technika, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, náboženská výchova nebudú hodnotené známkou, na vysvedčení sa uvedie slovo absolvoval/a. 

     • PLÁN NÁVRATU DO ŠKÔL

      Plán na návrat detí do školy (vysielanie Edu TV z 4.1.2021) - TU.

      https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

     • Zmeny v organizácii školského roka 2020/2021

      1.Klasifikácia

      Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31.3.2021. Aby sme sa vyhli „naháňaniu známok.“ Ak je to treba, do tohto termínu je možné žiaka hodnotiť, známku zapísať do prvého polroka a uzavrieť konečnú známku.

      2. Testovanie 5 a Testovanie 9

      Testovanie 5 sa ruší. Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 9. a 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna.

      3. Prijímacie skúšky

      Klasické prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája) a v druhom termíne 10. mája (podľa potreby aj 11. mája) 2021. Talentové prijímacie skúšky sa budú v prvom termíne konať 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája) a v druhom termíne 12. mája (prípadne aj 13. a 14. mája) 2021.

       Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na  webe ministerstva

     • ČAS VIANOČNÝ...

      Prajeme vám všetko, čo radosť vzbudí,

      prajeme vám veľa lásky, preto, že spája ľudí.

       Nech sa na stromčeku všetko šťastie sveta ligoce,

       krásne a požehnané Vianoce!

      Želá kolektív učiteľov a zamestnancov ZŠ v Kračúnovciach.

    • O2 Športová akadémia Mateja Tótha
     • O2 Športová akadémia Mateja Tótha

      Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí v priebehu posledných dvoch mesiacov podporili hlasovaním našu školu.V rámci kraja sme sa v našej kategórii umiestnili na 1.mieste a máme tak veľkú šancu skvalitniť voľnočasové aktivity našich žiakov na 1.stupni ZŠ aj za pomoci školených trénerov, ktorí deťom poskytnú všeobecný športový základ, motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu.

                                      VĎAKA!

     • OZNAM

      Vážení rodičia,

      v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na základných školách v piatom až deviatom ročníku od 11.01.2021 Vás žiadame o vyplnenie elektronického dotazníka do 20.12.2020.

      Hlasovať je potrebné cez edupage konto. Postup ako hlasovať Hlasovanie_v_edupage.pdf.

      Prosím, zvážte danú situáciu, či žiakom táto forma vyučovania prospieva, či by nebolo vhodnejšie aby sa učili prezenčne - v škole.

      Ďakujem.

      Mgr. Jozef Motýľ, riaditeľ školy

     • Vianočné prázdniny

      Milí žiaci, vážení rodičia!

      Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

      Nástup do školy je plánovaný na 11. januára 2021 (pondelok).

      O prípadných zmenách vás budeme informovať prostredníctvom edupage a webovej stránky školy.

     • Pytagoriáda- školské kolo

      Dňa 09.12.2020 sa na našej škole, na I.stupni, konalo školské kolo 42. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda. Zúčastnilo sa jej 9 žiakov 3. ročníka a 7 žiakov 4. ročníka. Súťaž prebiehala za prísnych epidemiologických opatrení. Každá trieda súťažila samostatne v osobitnej triede. 

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a tešíme sa na postup na okresné kolo.

     • Súťaž o logo našej školy

      Vieš pekne kresliť?  Máš dobré nápady? Tak sa zapoj do súťaže o najlepšie logo našej školy.

      Milí žiaci, riaditeľ ZŠ v Kračúnovciach vyhlasuje výtvarnú súťaž na nové logo školy. Ľubovoľnou výtvarnou a počítačovou technikou vytvoríte logo školy, ktoré musí obsahovať názov školy- ZŠ v Kračúnovciach. Svoje návrhy môžeš posielať do 22. januára 2021 na adresu: zskracunovce@centrum.sk alebo na poštovú adresu školy: ZŠ v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01 Giraltovce. Svoje návrhy môžete doniesť aj po návrate do školy po Novom roku. Do predmetu správy nezabudni napísať "Logo súťaž". Do emailovej správy alebo na výkres, samozrejme, uveď svoje kontaktné údaje. Víťaza čaká super odmena.

      Všetci zúčastnení žiaci budú ohodnotení známkou 1 v predmete VYV. 

      Prajeme Vám veľa tvorivých síl. Tešíme sa na vaše návrhy.

     • Vyplácanie cestovného

      Riaditeľstvo ZŠ v Kračúnovciach oznamuje rodičom a zákonným zástupcom našich žiakov, že sa budú vyplácať dopravné náklady za šk. rok 2020/21.

      Dopravné náklady  sa budú vyplácať v dňoch :

      Pondelok     od 13.00 – 15.30.hod.

      Utorok         od 13.00 – 15.30 hod.

      Streda          od 8.00 – 11.00 hod.

      Prosíme o dodržanie stanoveného času.

      Dôležité upozornenie !

      V zmysle zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení sa cestovné náklady budú vyplácať takto :

      • žiaci 5. – 9.ročníka dochádzajúci do spádovej školy ZŠ v Kračúnovciach,
      • žiaci  1.4.ročníka, ktorí majú trvalé bydlisko v obci Lužany pri Topli a Železník.

      Z dôvodu hygienických opatrení ste povinný mať rúško a vlastné pero.

     • Dotazník na kyberšikanovanie

      Milí žiaci, vyplňte, prosím, tento dotazník (kliknutím na nasledujúci link). Zaberie Vám to pár minút. Slúži na to, aby sme zistili, či sa žiaci stretávajú so šikanovaním v kyberpriestore, v akých podobách sa to uskutočňuje a aké sú názory na tento jav medzi žiakmi. Dotazník je dostupný do 18.12.2020. Dotazník je pre žiakov 5. až 9. ročník.

      https://www.survio.com/survey/d/N8A4D3S0V2Q7E4B5A

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ...

      ... zmestilo sa naozaj veľa!

      Milí žiaci, milí rodičia, chceme Vám touto cestou poďakovať za aktívne zapojenie sa do 3.ročníka celoslovenskej výzvy. Naša škola sa prvýkrát zapojila do tejto výzvy s veľkou ochotou a hodnotnými darčekmi pre seniorov . Asi najväčšia námaha bola vynaložená práve pri obaľovaní krabíc. Veď ochota i darovanie sú predovšetkým symbolmi Vianoc.

      Ďakujeme!

      Počet odovzdaných krabíc ... 111!

      Zodpovedné: Mgr. Dagmar Pavuková, Mgr. Františka Sotáková

     • Červené stužky

      Aj tento rok sme sa zapojili do kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Cieľom bolo naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí. My a vírusy 21. storočia –  k tejto téme žiaci vytvorili výtvarné a literárne práce, ktorými vyjadrili ako vnímajú dnešnú dobu.  Kampaň sme ukončili 1.12.2020 prezentáciou o tejto zákernej chorobe, pripnutím červenej stužky a vytvorením živej stužky  sme podporili boj proti chorobe AIDS.

     • Mikulášsky darček

      Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa. Každá päťka odpúšťa sa, to je príkaz Mikuláša. 

      Prajeme vám pekný deň, Vaši milí učitelia. 

     • OZNAM

      Riaditeľstvo ZŠ v Kračúnovciach na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ vo Svidníku a po dohode so zriaďovateľom a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy prerušuje štandardný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov 1.A triedy od 1.12.2020 do 6.12.2020 a prechádza na dištančné vzdelávanie

      z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19 a z dôvodu potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19 v triede.

      Nástup do školy žiakov 1.A triedy je 07.12.2020 (pondelok) ak sa situácia nezmení. O ďalšom postupe budeme informovať ná stránke školy. 

      Mgr. Jozef Motýľ

     • Týždeň boja proti stresu 23. 11. – 27.11.2020

      (oznam pre žiakov 1. – 4. ročníka)

      PONDELOK: Love day (Deň plný lásky ) Červené oblečenie. „Tvorivosť redukuje stres, uzdravuje dušu, uvoľňuje telo.“

      UTOROK: Fairytale day (Rozprávkový deň). „Do nekonečna a ešte ďalej.“ Žiaci prídu oblečení ako rozprávková postava.

      STREDA: Chill day (Teplákový deň ). Žiaci prídu oblečení v teplákoch. „Radosť, humor, smiech – odbúrajme stres!“

      ŠTVRTOK: Crazy day (Bláznivý deň). Žiaci prídu oblečení v bláznivom outfite a účese. „Byť bláznom je oslobodzujúce.!

      PIATOK: Dreaming of... (Snívanie o...). „Nedovoľ snom odísť.“

     • Vymeň cigaretu za jablko

      Informácie o škodlivosti fajčenia sa nám ponúkajú z rôznych strán a veľakrát bez odozvy, ale keď dospelým o tom hovoria deti, dospelí to zvyknú zobrať inak. Preto sme si v jeden deň so žiakmi 1. - 4.ročníka pozreli pútavé animované video, v ktorom sa dozvedeli ako fajčenie ničí ľudský organizmus - najmä pľúca. Nasledovala diskusia a ukážka zdravých a poškodených pľúc. Žiaci sa dozvedeli aké ťažkosti a choroby nám spôsobuje fajčenie a naopak aké pozitívne účinky má pre náš organizmus konzumácia jablka.

      Deň sme ukončili tvorením básničiek a veľkých plagátov o zdravom životnom štýle a škodlivosti fajčenia, ktoré budú zdobiť naše chodby. Za aktívnu prácu si žiaci po obede pochutnali na veľkom zdravom jablku. 

     • BUBNOVAČKA

      November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. Od roku 2015 sa 18. november stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím - Centrum Slniečko,n.o. a  Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch zvolili práve 19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

      V tento deň sme sa k bubnovačke pripojili aj my. V čase od 10.00 – 11.00 sa našou školou ozývalo bubnovanie, ktorým sme symbolicky upozornili na dôležitosť ochrany deti pred násilím.

     • Olympiáda zo SJL- školské kolo

      Dňa 10.11. 2020 sa za prísnych epidemiologických opatrení konal na našej škole  už 13. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Cieľom tejto súťaže je rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru. Školského kola sa zúčastnili  žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Ako každá súťaž aj táto môže mať len jedného víťaza. Srdečne blahoželáme Petrovi Brejovi, ktorý s najvyšším počtom bodov postupuje na okresné kolo. Ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť.  

     • Naše veselé zúbky

      Mať krásny a žiarivý úsmev si vyžaduje veľa úsilia. Znamená to, čistiť si zúbky aspoň 2x denne. S prvákmi sme sa o tom porozprávali jedno októbrové popoludnie. Pustili sme si zaujímavé video. Žiaci sa v ňom, od pani zubárky, dozvedeli ako si správne čistiť zúbky. Správnu techniku si vyskúšali na zubnej makete s veľkou zubnou kefkou. Rozdelili sme si potraviny na zdravé a nezdravé a pripli sme ich na veľkéé zuby. Naše veselé popoludnie sme ukončili pesničkou o zúbkoch.

     • Pokyny k vnútornému režimu školy od 3.11.2020

      Vážení rodičia a žiaci, 

      - Žiaci 5. – 9. ročníka od 03. 11. do 27. 11. 2020 pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa doterajších podmienok.

      - Prevádzka ZŠ - 1. stupeň, ŠKD a ŠJ bude obnovená v utorok 3.11.2020. Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch Ministerstvo školstva VVaŠ SR vytvorilo nové tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu (o bezinfekčnosti), ktoré musí predložiť pri nástupe do školy každý žiak chýbajúci aspoň 3 dni. Po prázdninách sa to teda týka každého žiaka, ktorý príde do školy.Toto vyhlásenie o bezinfekčnosti môžete podať aj elektronicky cez EduPage pred nástupom Vášho dieťaťa do školy.  Postup podania elektronického tlačiva nájdete tu. Vyhlásenie zákonného zástupcu (Vyhlásenie o bezinfekčnosti) je tu: Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf

       Bez tohoto vyhlásenia nebude žiak vpustený do školy. Vyhlásenie nájdete vyššie, poprípade ho nájdete vytlačené pri vstupe do ZŠ.

    • Veselé tekvičky
     • Veselé tekvičky

      Jeseň je krásne ročné obdobie. Celá príroda hýri pestrými farbami. Neoddeliteľnou súčasťou jesene sú aj tekvice. Ani my sme na tekvičky nezabudli a naši mladší žiaci si vyrobili veselé tekvičky, ktoré budú zdobiť naše chodby.  

     • OZNAM o účasti na online hodine

      Pripomíname, že účasť na online hodinách je pre žiakov povinná, keďže ide len o zmenu organizačnej formy vyučovania a nejedná sa o prerušenie vyučovania. V prípade, že sa žiak nezúčastní takejto hodiny, je jeho zákonný zástupca povinný takúto absenciu prostredníctvom triedneho učiteľa ospravedlniť a nahlásiť deň vopred o neúčasti triednemu učiteľovi, zároveň informovať i vyučujúceho danej online hodiny o neúčasti prostredníctvom edupage- poslať správu. 

     • Doprajte deťom dostatok pohybu.

      Milí rodičia, žiaci a priaznivci školy!

      Naša ZŠ v Kračúnovciach sa zapojila do súťaže o projekt O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Preto Vás povzbudzujeme hlasovať za našu školu v období od 19.10. do 19.12. 2020 na www.akademia.o2.sk. Hlasovať za našu školu môže každý (rodič, žiak, súrodenci, rodinní príbuzní, kamaráti z iných škôl,...celá obec!) jedenkrát denne. Aby boli zabezpečené férové podmienky pre všetkých súťažiacich, hlasy sú overované zadaním telefónneho čísla. Tesne pred Vianocami, 21. 12. budú vyhlásení víťazi 40 akadémii, ktorí budú môcť mať tento jedinečný projekt na svojej pôde od februára 2021.

          Cieľom projektu je učiť deti systematicky a správne športovať, aby mali z pohybu radosť, ktorá pretrvá do dospelosti. Projekt predstavuje kvalitnú voľnočasovú aktivitu v podobe krúžkov na 1. stupni základných škôl. Na základnej škole (pre 7 - 11 ročné deti) prebiehajú tréningy 2x týždenne. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Tréningy sú vyskladané tak, aby deti športovali hravo, dbá sa na ich telesný aj duševný vývin a zároveň deti zistia, na aký šport majú najlepšie predpoklady. 

      ĎAKUJEME!

     • Organizácia výchovy a vzdelávania od 26.10.2020

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu prechádzajú žiaci 2. stupňa od pondelka 26.10. 2020 na dištančnú formu vzdelávania. Výchovno-vzdelávací proces sa bude organizovať dištančne, kde časť hodín bude realizovaná online hodinami (výnimkou je telesná a športová výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, technika, informatika) časť zadaním úloh, cvičení zameraných na upevňovanie a precvičovanie učiva. Za vypracovanie úloh či aktivít v oboch prípadoch dostanú žiaci spätnú väzbu v podobe slovného hodnotenia alebo známky od svojho učiteľa. 

      Dištančné vyučovanie bude prebiehať podľa aktuálne platného rozvrhu, hodiny realizované online budú vyznačené (malá modrá kamera v rozvrhu pri hodine) v triednej knihe v Edupage (na webovom sídle školy po prihlásení do svojho konta alebo v aplikácii Edupage na svojom mobilnom zariadení).

      Účasť na online hodinách je pre žiakov povinná, keďže ide len o zmenu organizačnej formy vyučovania a nejedná sa o prerušenie vyučovania. V prípade, že sa žiak nezúčastní takejto hodiny, je jeho zákonný zástupca povinný takúto absenciu prostredníctvom triedneho učiteľa ospravedlniť (v zmysle Školského poriadku ZŠ v Kračúnovciach) a zároveň informovať i vyučujúceho danej online hodiny o neúčasti. Online hodiny budú realizované v prostredí Google Meets. V prípade, že žiak nemá prístup na internet, dohodne si s triednym učiteľom spôsob dištančného vzdelávania (konzultácie alebo prevzatie si pripraveného učebného materiálu jedenkrát týždenne v škole).

      O aktuálnych pokynoch a zmenách Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom Edupage.

      JESENNÉ PRÁZDNINY budú od 30.10.2020 – 02.11.2020 (piatok a pondelok) a od 06.11.2020 – 09.11.2020 (piatok a pondelok).

     • DÔLEŽITÉ: EMAILOVÉ KONTÁ ŽIAKOV

      Milí žiaci, vážení rodičia žiakov,

      Keďže efektívna a fungujúca komunikácia medzi žiakmi a učiteľmi je v dnešnej situácii veľmi dôležitá, neustále pracujeme na vylepšovaní a zjednodušovaní možností elektronickej komunikácie pri vzdelávaní na diaľku.

      Preto sme pristúpili k zriadeniu emailových účtov pre všetkých žiakov školy na II. stupni pre online vyučovanie. 

      Jedná sa o klasické gmailové konto (ako vytvoriť gmail konto: Google_vytvorenie_konta.pdf)

      S týmito údajmi sa môžte prihlásiť aj priamo na stránke www.gmail.com, či v mobilnej aplikácii GMAIL pre Android či Apple

      Online výučba bude prebiehať cez aplikáciu Meet, ktrorú priamo nájdete v gmail konte. Potrobný návod bude zverejnený. 

     • Zdravý tanier

      Október je mesiac počas ktorého sa viac venujeme nášmu duševnému zdraviu. Nesmieme však zabúdať aj na naše telo, o ktoré sa musíme taktiež starať. K zdraviu prispieva aj správne stravovanie sa, a preto si žiaci 1.-4. ročníka vyrobili zdravý tanier.

    • OZNAM
     • OZNAM

      Riaditeľstvo ZŠ v Kračúnovciach na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ vo Svidníku a po dohode so zriaďovateľom a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy prerušuje štandardný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov a učiteľov I. a  II. stupňa od 20.10.2020 do 23.10.2020 a prechádza na dištančné vzdelávanie

      z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19 a z dôvodu potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19 na škole.

      Nástup do školy je 26.10.2020 (pondelok) ak sa situácia nezmení. O ďalšom postupe budeme informovať ná stránke školy. 

      Mgr. Jozef Motýľ

    • Prijaté opatrenia
     • Prijaté opatrenia

      Prosíme zákonných zástupcov, aby počas trvania karanténnych opatrení v termíne od 20.10.2020 do odvolania sledovali zdravotný stav svojich detí a prípadné informácie týkajúce sa zhoršenia ich zdravotného stavu konzultovali s obvodným pediatrom a informovali triedneho učiteľa.

      Našich žiakov a zamestnancov školy žiadam, aby v období od 20.10.2020 do odvolania sledovali svoj zdravotný stav a zdržiavali sa v domácej izolácii.

      Ďakujeme za porozumenie.

      Mgr. Jozef Motýľ

     • Svetový deň duševného zdravia

      Každoročne sa v októbri organizujú dni duševného zdravia. Dni duševného zdravia majú aj zdravým pripomenúť vážnosť duševných porúch a snahu im predchádzať. Únava, stres, negatívne myslenie, pocit strachu sa podieľajú na vzniku mnohých telesných ochorení, čomu sa dá veľmi dobre predísť.  Hovorí sa tomu duševná hygiena. Ako si umývame ruky, tak sa aj naša duša dá preventívne vyumývať. O to sme sa pokúsili aj my a vyučovanie na 1. stupni sme si  spestrili hrou na detektívov.  Úlohou detektívov bolo vylúštiť hádanky, no tie si museli najprv podľa zadaných indícií nájsť. Zadané úlohy všetci hravo zvládli a na každého čakala sladká odmena. Starší žiaci si  vypočuli rozhlasovú reláciu a s triednymi učiteľmi si spolu rozoberú dvanástoro duševného zdravia.

     • Plody jesene

      Pani príroda sa v tomto roku nedala skutočne zahanbiť a naše polia a záhrady priam zaplavila úrodou. Málokto sa v tomto roku môže sťažovať na nedostatok vitamínov v svojej záhrade. O tom, že tohto ročná nádielka ovocia a zeleniny bola naozaj bohatá sme sa presvedčili aj na našej základnej škole. Žiaci prvého stupňa si na chodbe urobili výstavku jesenných plodov. Boli tam rôzne odrody jabĺk, hrušiek, hrozna a mnohých ďalších druhov ovocia a zeleniny. Šikovné mamičky nám aj v tomto roku nachystali krásne koše naplnené jesennými plodmi.  Ovocie a zelenina vyzdobili našu chodbu, a my veríme, že takéto vitamíny budú každodennou súčasťou desiatovníkov našich žiakov.

     • Šarkaniáda

      Tak ako  po iné roky aj tento rok sa v našej základnej škole konala šarkaniáda. Najmladší žiaci si do školy doniesli nádherné šarkany. Slniečko krásne svietilo a povieval jemný vetrík.  Šarkany veľmi vysoko lietali. Po oblohe sa preháňal drak, tučniak, včielka, lietadlo a mnoho ďalších krásnych šarkanov. Deti behali po ihrisku, občas sa niektoré šarkany aj splietli, no po rýchlej oprave opäť vyleteli na oblohu. Po niekoľkohodinovom lete  šarkany pristáli na zemi, unavení no s úsmevom na tvári  sme sa pomaly rozišli domov. Prežili sme krásne popoludnie, na ktoré budeme ešte dlho spomínať.

     • Biela pastelka

      Aj MY sme sa zapojili 

           Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska  organizovala  dňa 18. septembra  2020   verejnú  dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom „Biela pastelka“. 
          Aj MY sme sa zapojili, no vzhľadom k súčasnej situácii sa zbierka tento rok uskutočnila  v triedach. Žiaci za príspevok  1euro dostali biele plastové spinky  ako symbol sveta neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle. 
          Do 10 dní po uskutočnení verejnej zbierky nás únia oboznámi s výsledkom a my vás oboznámime s výsledkom našej školy opäť na našej stránke.                 
                                                                                                                             Za spoluprácu všetkým ďakujeme. 
       

     • Pozvánka na celoškolské RZ

      Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na celoškolské stretnutie rodičov žiakov našej školy, ktoré sa uskutoční dňa 21. septembra 2020 o 15:30 h v ZŠ v Kračúnovciach. V programe budú informácie, ktoré sa týkajú zavedenia elektronickej žiackej knižky prostredníctvom EDUPAGE a voľba členov do rady školy zo zástupcov rodičov. Po celoškolskom RZ budú triedne schôdzky, náplňou ktorých budú triedne záležitosti.

      Tešíme sa na Vašu účasť!

    • Informácia o ELEKTRONICKEJ ŽIACKEJ KNIŽKE
     • Informácia o ELEKTRONICKEJ ŽIACKEJ KNIŽKE

      Informujeme týmto žiakov a rodičov našej školy, že na základe rozhodnutia pedagogickej rady bude klasifikácia vo všetkých ročníkoch prebiehať elektronickou formou. Papierová žiacka knižka sa od 2.9.2020 bude používať iba na prvom stupni.

      Rodičia sa o známkach svojich detí dozvedia nasledovne:

      1. Prostredníctvom elektronickej žiackej knižky na internetovej stránke zskracunovce.edupage.sk v časti „prihlásenie“, kde po zadaní prihlasovacích údajov uvidia denne aktualizované známky svojho dieťaťa zo všetkých predmetov na počítači alebo notebooku.

      2. Prostredníctvom mobilnej aplikácie EduPage, ktorú si zadarmo stiahnete v oficiálnom Google-play-obchode (Android) alebo AppStore (iPhone) do svojho mobilu alebo tabletu. Po zadaní prihlasovacích údajov bude rodič vidieť denne aktualizované známky svojho dieťaťa zo všetkých predmetov.

      3. V papierovej podobe dostanú rodičia výpis klasifikácie prostredníctvom svojich detí vždy pred štvrťročnou a polročnou klasifikačnou poradou (teda 4x za školský rok).

      Oznámenia o konaní školských a mimoškolských akcií (rodičovské združenia, divadelné predstavenia, výchovné koncerty, exkurzie) sa budú zasielať elektronicky, takže si ich rodič môže pozrieť po prihlásení buď v elektronickej žiackej knižke na internete (počítač, notebook) alebo ich ihneď uvidí v mobilnej aplikácii EduPage (mobilný telefón, tablet). Oznamy vyžadujúce podpis rodiča budú zasielané v tlačenej podobe ako doteraz.

      Ospravedlnenky od lekára žiaci prinesú buď vo svojom zošite alebo na tlačive od lekára. Rodič môže posielať aj elektronické ospravedlnenky podľa podmienok stanovených školským poriadkom. Taktiež je možné elektronicky sa odhlásiť z obeda v školskej jedálni.

      Prihlasovacie údaje pre žiaka dostal žiak vytlačené na papieri v škole na triednickej hodine.

      Prihlasovacie údaje pre rodiča sa kvôli bezpečnosti posielajú výlučne emailom. Iba prostredníctvom rodičovského konta je možné posielať elektronické ospravedlnenky.

      Mgr. Jozef Motýľ, riaditeľ školy

    • Návod na používanie EŽK
     • Návod na používanie EŽK

      Podrobný návod na využívanie ELEKTRONICKEJ ŽIACKEJ KNIŽKY EduPage (pre žiakov aj rodičov).

      V prípade nejasností nás môžete kontaktovať osobne (ZŠ v Kračúnovciach, Kračúnovce 277), prípadne emailom na zskracunovce@centrum.sk

      Sme ochotní po predchádzajúcej dohode osobne ukázať a vysvetliť jednotlivé funkcionality EduPage prípadne nastaviť mobilnú aplikáciu alebo vyriešiť problémy s kontom a prihlasovaním.

      Návod na inštaláciu aplikácie do mobilu alebo tabletu (pre Android):

      1. V mobilnom telefóne ťuknete na ikonku Google-play-obchod.

      2. Po spustení aplikácie si dáte vyhľadať “EduPage” (aplikácia má logo zelené písmeno E v modrom štvorčeku).

      3. Kliknete na inštalovať a dovolíte mobilu, aby túto aplikáciu nainštaloval.

      4. Potom ju môžete spustiť.

      5. Ťuknete na zelenú ikonu “prihlásiť sa´´

      a zadáte prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno pozorne opíšte, pre žiaka je to meno a priezvisko bez medzery a dĺždňov či mäkčeňov, pre rodiča je to celá emailová adresa – heslo dostal žiak vytlačené na papieri, rodič ho dostal emailom. Kliknete na modrú ikonu “Prihlásiť sa”

      Následne dokončíte prihlásenie dopísaním “zskracunovce” do adresy “zskracunovce.edupage.org”

      6. Aplikácia vás prihlási a môžete ju využívať (prihlasovanie je jednorázová záležitosť, už ho nebude potrebné opakovať pri ďalšom spustení aplikácie).

      7. Podobne postupujete aj pri AppStore a nainštalujete aplikáciu EduPage do mobilu iPhone.

      POUŽÍVANIE APLIKÁCIE:

      Po prihlásení (alebo následne po spustení aplikácie) vyzerá obrazovka takto…

      Keď už máte v mobile alebo tablete nainštalovanú aplikáciu EduPage a podarilo sa vám prihlásiť, pozrieme sa na funkcie, ktoré budeme využívať. V hornej časti sa zobrazuje rozvrh na aktuálny deň resp. na nasledujúci deň. Na plné využitie aplikácie je potrebné pripojenie do internetu (wifi alebo mobilné dáta).

      V časti “správy” – žltá ikonka obálky – sa zobrazujú správy poslané napr. triednym učiteľom (buď iba žiakom alebo iba rodičom resp. aj žiakom aj rodičom). Tu budete informovaní o rodičovských združeniach, exkurziách, divadelných predstaveniach, výchovných koncertoch a podobne. Stačí ťuknúť a správu si prečítať. V zozname správ môžete konkrétnu správu vymazať jej posunutím vpravo alebo vľavo. Učiteľ, ktorý správu rozposlal vidí vo svojej aplikácii, kto si správu už prečítal. Oznamy vyžadujúce podpis rodiča budú posielané v papierovej podobe ako doteraz. O správe budete informovaní v notifikačnej lište vášho mobilu aj vtedy, ak je aplikácia vypnutá (neprídete o žiadne dôležité informácie a nemusíte aplikáciu spúšťať každý deň, aby ste si skontrolovali správy, predpokladom je samozrejme pripojenie do internetu – wifi alebo mobilné dáta).

      Vidíte tu aj oznámenia o známkach, o pripravovaných písomkách, úlohách, taktiež poznámky (pochvaly, pokarhania, výchovné opatrenia) a podobne. Kliknutím vpravo dole na červenú ikonu pera môžete napísať napr. správu učiteľovi alebo zadať ospravedlnenku (tá funguje iba v rodičovskom konte, podrobnosti sú nižšie popísané). Uvedomte si, prosím, že tieto správy sú archivované, preto je zvoľte vhodný spôsob komunikácie.

      V časti “známky” – červená ikonka so znakom A+ vám umožňuje (žiakom aj rodičom) prehliadať si známky z jednotlivých predmetov. Známky môžete aj podpísať vpravo dole ťuknutím na “videl som”. Môže tak urobiť aj žiak aj rodič, učiteľ samozrejme vidí, či známku podpísal aj rodič a je tak informovaný o prospechu svojho dieťaťa. O udelení známky budete informovaní aj v notifikačnej lište svojho telefónu.

      Vidíte jednotlivé vyučovacie predmety, ich učiteľov a známky (tu máme príklad žiaka, ktorý nepatrí medzi premiantov). Zobrazovaný priemer známok je len informatívny a podľa neho sa neudeľuje známka na vysvedčení. Učitelia pri hodnotení nepoužívajú aritmetický priemer známok, ale tzv. vážený priemer, to znamená, že známka za domácu úlohu má inú váhu ako známka za veľkú písomku. Kliknutím na predmet sa vám zobrazia podrobnosti.

      V časti “úlohy/písomky” – ikonka fialových hodín – budete vidieť naplánované písomky, testy, skúšania alebo domáce úlohy, ak tieto informácie učiteľ toho-ktorého predmetu zverejní. Je na učiteľovi, aké informácie poskytne verejne, preto neočakávajte, že v tejto sekcii nájdete kompletné znenia písomiek alebo správne odpovede. Zvyčajne sa zverejňujú informácie typu: “domáca úloha z MAT, učebnica str. 23, cvičenie 5,6a” alebo “písomka zo slovíčok z NEJ, oblasť ovocie a zelenina”. Učiteľ nemusí všetky informácie zverejniť elektronicky, preto výhovorky typu “veď to nebolo na EduPage” nebudú akceptované. Žiak dostane všetky potrebné informácie na hodine a má si ich riadne zaznačiť.

      Kliknutím vpravo dole na modré plus si žiak môže sám urobiť pripomienku napr. domácej úlohy.

      V časti suplovanie – červená ikonka hlavy – sa žiaci aj rodičia dozvedia o zmenách v rozvrhu, ak nejaký učiteľ napríklad chýba. Je to dôležité si všímať, aby žiak vedel, aký má nasledujúci deň rozvrh a či sa niečo nezmenilo. Táto informácia je publikovaná najneskôr deň vopred.

      Tu je napríklad zobrazené, že v stredu 6.3.2019 v 5.A triede na 5. hodine, ktorá je náboženská výchova (NAV) budú spojené skupiny (MO a JJ sú skratky mien učiteľov, Macákovú Otíliu zastupuje Ján Jančo).

      V časti triedna kniha – vpravo modrá ikona knihy – sa žiak alebo rodič dozvie, aké učivo sa na hodine preberalo, prípadne ďalšie poznámky k vyučovacej hodine, ktoré tam učiteľ zadal (napríklad tu vidíme, že v stredu 6.3.2019 na tretej hodine (Slovenský jazyk a literatúra) p. učiteľka mala zadanú domácu úlohu (z 4.3.) a kontrolovala ju.

      V časti dochádzka – zelená ikona papiera – si žiak môže prezrieť svoju dochádzku. Tu vidíme, kedy žiak chýbal a či má hodiny ospravedlnené alebo nie.

      OSPRAVEDLNENKY neprítomnosti žiaka na vyučovaní podľa pravidiel Školského poriadku našej školy je možné zadávať aj elektronicky, avšak iba z rodičovského konta:

      1. v mobilnej aplikácii EduPage ťukneme na “dochádzka”
      2. vyberieme “pridať ospravedlnenku”
      3. vyberieme, či ide o celý deň alebo len časť dňa alebo dlhodobé chýbanie
      4. ťukneme sa správny dátum, kedy žiak chýbal z vyučovania (prípadne vyberieme vyučovacie hodiny, kedy žiak chýbal, resp. dátum od-do)
      5. do textu ospravedlnenky napíšeme dôvod chýbania žiaka
      6. ťukneme hore na zelené tlačidlo “poslať”
      7. o akceptácií (resp. odmietnutí) ospravedlnenky triednym učiteľom bude rodič informovaný správou

      Rozvrh hodín je možné si zobraziť po kliknutí na modrú ikonku vpravo.

      Jedálny lístok umožňuje pozrieť si, čo varí školská jedáleň na obed v jednotlivé dni. Ak žiak chodí na obedy, je možné sa aj elektronicky odhlásiť (tento spôsob bude fungovať v blízkej budúcnosti, momentálne postupujte podľa starého spôsobu) , stačí kliknúť na modrú ikonku “odhlásiť sa”. Každý deň do 7:45 (aj niekoľko dní vopred). Pri takomto odhlásení už nemusíte telefonovať vedúcej ŠJ. 

      Podobne to funguje aj po prihlásení sa na počítači alebo notebooku priamo na www.zskracunovce.edupage.org.

      Pri prihlasovaní pozorne vyplňte prihlasovacie meno (u žiaka zvyčajne meno a priezvisko bez medzery a bez dĺždňov a mäkčeňov, u rodičov je to celá emailová adresa) a heslo (dostali ste ho na email, ktorý ste poskytli tr. učiteľovi).

      Funkcionalita webového rozhrania je veľmi podobná mobilnej aplikácii ako je to popísané vyššie v tomto článku, pre niekoho však môže byť jednoduchšie čítať texty na väčšej obrazovke, prípadne na písanie použiť klasickú klávesnicu počítača. Avšak o správach a známkach získate informáciu až po prihlásení, pokým v mobilnej aplikácii je to takmer okamžite.

      Rodičia s viacerými deťmi v našej škole používajú jedno rodičovské konto pre všetky svoje deti a iba sa medzi nimi preklikávajú (ak chcú vidieť známky Janka alebo Marienky, stačí sa raz prihlásiť ako rodič, či už v mobilnej aplikácii alebo na webe). Samozrejme, že svoje rodičovské konto môže mať zvlášť mama aj otec žiaka.

     • Informácie k začiatku školského roka 2020/2021

      Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2.9. 2020 (streda) pre žiakov 2.-4. a 6. - 9. ročníka v triedach pod vedením triednych učiteľov so začiatkom o 8:15 hod.. Žiaci 1. a 5. ročníka sa stretnú so svojimi učiteľkami pred budovou školy 2.9.2020 o 8:15 hod. .

      Aktuálne opatrenia pri nástupe žiakov do ZŠ:

      Povinnosti žiakov a rodičov

      Pri nástupe do školy je potrebné priniesť vyplnený a podpísanýZdravotný dotazník a Vyhlásenie o bezinfekčnosti (tieto tlačivá si môžete vyzdvihnúť aj na obecných úradoch prislúchajúcich spádových obcí školy)

      Prosíme, nezabudnite zobrať sebe aj deťom rúško. 

      Žiaka 1. ročníka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

     • Čo potrebuje prvák...

      Prezuvky- označiť menom

      Vešiak – označiť menom                 

      Výtvarná výchova – stabilný pohárik na vodu, handra na štetce, paletaplášť (môže byť stará košeľa), nožnice (na konci tupé), farbičky, vodové farby, temperové farby, štetce, lepidlo, plastelína.

      Toto všetko vložiť do pevnej škatule od topánok (nezabudnite ju viditeľne podpísať paličkovým písmom ako aj všetky pomôcky).

      Hygienické potreby – tekuté mydlo,...čítaj ďalej...

    • Oznam pre žiakov 8. ročníka
     • Oznam pre žiakov 8. ročníka

      /Len pre žiakov 8. ročníka a ich rodičov./

      Milí ôsmaci!

           Ani sme sa nenazdali a je tu čas, keď si budeme vyberať SŠ, na ktorej sa chceme pripraviť na svoje budúce povolanie. No mnohí sa neviete rozhodnúť, neviete pomenovať svoj talent, neviete si vybrať vhodnú školu. Pri tomto výbere Vám ponúkam pomocnú ruku cez možnosť otestovania svojich schopností, záujmov, zamerania – aby ste sa mohli  orientovať buď na technické, umelecké, humanitné školy.

      Pri výbere školy Vám môžu pomôcť testy. Testy môžete robiť len so súhlasom rodičov.

      Tento list si prečítajte spoločne s rodičmi.

      Testy sú adresné, potrebujete na ich vykonanie dosť dlhý čas, ale treba si ho nájsť, lebo ide o Vašu budúcnosť. (Preto v stredu 27.5.2020 nedostanete  žiadne úlohy pre samoštúdium, ale budete sa zaoberať týmto.) Pri teste treba písať pravdu, lebo výsledok bude závisieť od toho čo tam uvediete. Prístup k výsledkom budete mať len vy, iní žiaci to neuvidia. Urobte ich čo najskôr, na výsledok bude treba čakať.

      Prečítajte si návod a urobte správny krok pre svoju budúcnosť. 

       

                                                                                                                Mgr. Lenka Motýľová

                                                                                                                Výchovná poradkyňa

      Centrum orientácie v kariérovom rozhodovaní pre žiakov základných škôl - návod

      Talentcentrum je inovatívna podpora pri kariérovom smerovaní žiakov základných škôl, najmä ôsmakov a deviatakov. Žiaci získajú komplexné informácie a možnosti pre konkrétne odpovede na otázky, týkajúce sa ich predstáv o štúdiu a práci. Žiakom je pripravený program, ktorý im poskytne inšpirácie a pomôcky, aby sa dokázali lepšie rozhodnúť o budúcom vzdelávaní, s perspektívou uplatnenia v povolaní. Dozvedia sa o trendoch na trhu práce a o možnosti prepojiť svoje predpoklady na kariérové príležitosti v odboroch, ktoré ich zaujímajú. Získajú informácie o dostupných možnostiach a podpore v ďalšom procese ich rozhodovania. Zistia, čo sa skrýva za povolaním a aký vplyv to môže mať na ich celý život. Vyskúšajú si možnosti pre sebapoznávanie v oblasti záujmov, schopností, zručností.

       Klikni na link: https://dualvkocke.sk/index.php/talentcentrum/

       Pozorne si prečítaj inštrukcie na stránke.

       V kroku č. 1 sa zaregistruj. Pri registrácii je potrebné aby bol prítomný jeden z rodičov. Budeš tam vypĺňať osobné údaje, dávať súhlas s ich spracovaním a zároveň je tam informovaný súhlas rodiča s touto aktivitou. Na emailovú adresu ktorú pri registrácii vyplníš ti zašleme prístupové heslá do dotazníkov ako aj následne  ich vyhodnotenie.

    • Otvárame školu
     • Otvárame školu

      Na základe rozhodnutia MŠ SR a ÚVZ SR a na základe zváženia všetkých okolností  oznamujeme, že Základná škola v Kračúnovciach sa rozhodla obnoviť svoju prevádzku  s výchovno – vzdelávacou náplňou pre 1. –  5. ročník ZŠ od 1. 6. 2020.

      Zároveň Vás žiadame, aby ste dobrovoľnú účasť Vášho dieťaťa záväzne oznámili svojmu triednemu učiteľovi, ktorý Vás vyzve e-mailom.

      Pre Vaše dieťa bude zabezpečený každodenný ranný zdravotný  filter, meranie teploty povereným zamestnancom školy, osobná hygiena a dezinfekcia.

      Zároveň žiadame zákonných zástupcov dieťaťa o dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode do ZŠ, zabezpečenie rúšok a jednorazových vreckoviek.

      Ostatné náležitosti a potvrdenie  nájdete v priebehu týchto dní na stránke školy.

      Pre žiakov 1. – 5. ročníka, ktorí ostanú doma, bude aj naďalej prebiehať dištančné vzdelávanie.

      Žiaci 6. – 9. ročníka pokračujú naďalej v dištančnom vzdelávaní.

      Ďalšie informácie získate na: 

      https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol#organizacia-a-podmienky-prevadzky-zakladnych-skol

     • Informácie pre deviatakov

      Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy

      v školskom roku 2019/2020

      Do 7. mája riaditeľ SŠ zverejní kritériá.

      Do 15. mája uchádzač podá dve prihlášky na SŠ riaditeľovi ZŠ.

      Do 19. mája riaditeľ ZŠ odošle prihlášky na príslušné stredné školy.

      Do 29. mája riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí. Zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. Rozhodnutie o prijatí doručí riaditeľ SŠ uchádzačovi odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

      Do 4. júna uchádzač (zákonný zástupca maloletého) doručí strednej škole, do ktorej bol prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o  nastúpení alebo nenastúpení na štúdium.

      Do 5. júna riaditeľ SŠ zverejní počet obsadených a voľných miest.

      Do 15. júna riaditeľ SŠ zverejní 100% naplnenosť.

      Do 19. júna môže uchádzaš podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (2. kolo prijímacích skúšok).

       

    • Prihlášky na stredné školy
     • Prihlášky na stredné školy

      Vážení rodičia, milí žiaci, určite ste postrehli, že termín odoslania prihlášok na stredné školy je posunutý do 15.5.2020. Na prihláške nie je potrebný podpis praktického lekára dieťaťa, ale je tam potrebný Váš podpis. Prihlášky vypíše a vytlačí školaO termíne a spôsobe podpisu prihlášok Vás budeme včas informovať. 

      Nezabudnite, že si môžete podať: -  2 prihlášky na 2 rôzne školy

                                                             -  2 prihlášky na 1 školu s  2 rozdielnymi študijnými odbormi.

      K tomu, aby prihlášky boli pripravené na podpis je nutné potvrdiť tieto údaje: (Napriek tomu, že údaje sú už zadané v prihláške, potrebujeme si overiť ich správnosť. )

      • meno a priezvisko žiaka
      • zákonný zástupca žiaka: meno, priezvisko, titul, adresa a telefónne číslo,
      • prvá škola podľa výberu    názov strednej školy, odbor,
      • druhá škola podľa výberu – názov strednej školy, odbor,
      • úspešnosť v predmetových olympiádach a súťažiach minimálne v okresnom kole.

      Prosíme Vás, aby ste vyplnené údaje posielali na e – mail: vychovnyporadca@centrum.sk. V prípade potreby ( poradiť s výberom odboru, atď... ) neváhajte kontaktovať výchovnú poradkyňu, Mgr. L. Motýľovú, na tel. čísle  0910554877.

                                                                                     Prajeme Vám pekný deň a pevné zdravie

       

       

       

       

       

                

       

       

       

    • Zápis detí do 1. ročníka
     • Zápis detí do 1. ročníka

      Vážení rodičia!

      Zápis detí do 1. ročníka pre šk. rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 15.4. 2020 do 30.4.2020 bez účasti detí. Ponúkame Vám možnosť využiť pre zápis Vášho dieťaťa elektornické tlačivo  Elektronická prihláška. Tento spôsob sme sa rozhodli vytvoriť vzhľadom k aktuálnej situácii v školstve.  Prihlášku môžete vyplniť online. Údaje z neho budú zadané do inf. systému školy (ASC agenda). Údaje vypíšte, prosíme aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne).

      V prípade potreby ďalších informácií, prípadne zápisu v inom termíne, môžu rodičia kontaktovať riaditeľa školy na tel. čísle 0910 554 877 alebo mailom na zskracunovce@centrum.sk. Sledujte našu webovú stránku školy, na ktorej uverejňujeme aktuality. 

    • Učíme sa na diaľku
     • Učíme sa na diaľku

      MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR otvorilo portál pre školy, učiteľov, deti a rodičov UČÍME NA DIAĽKU.

      Je veľmi prehľadné a funkčné. Na tejto stránke:
      https://www.ucimenadialku.sk/
      nájdete prehľad elektronických zdrojov dostupných online, ktoré sú určené pre učiteľov, žiakov a rodičov.
      Zoznam sa zameriava na zdroje pre materské, základné a stredné školy. Nachádzajú sa tu odkazy na rozmanité druhy materiálov, ako sú napr. interaktívne učebné materiály pre žiakov, náučné videá, interaktívne cvičenia a testy, elektronické učebnice, metodické materiály pre učiteľov či mobilné aplikácie.

    • Nový vzdelávací portál o odpadoch pre pedagógov aj pre rodičov
     • Nový vzdelávací portál o odpadoch pre pedagógov aj pre rodičov

      Pekný deň,

      dovoľte nám informovať Vás, že OZV NATUR-PACK pri príležitosti Dňa učiteľov spúšťa nový originálny vzdelávací portál o odpadoch, ktorý je určený nielen pre pedagógov, ale aj pre rodičov. Bezplatný online portálwww.garbagegobblers.sk* <http://www.garbagegobblers.sk> obsahuje aktivity,hry, metodiku i materiály na stiahnutie.

      Sme presvedčení, že práve v tomto období, kedy sa výuka základných škôl presunula do oblasti online priestoru, bude tento portál zaujímavým a moderným spestrením bežnej výuky.

      *Pozrite si naše úvodné, *predstavujúce video* k tejto veci, ktoré sme pripravili spoločne s autorkou projektu Mgr. art. Táňou Zacharovskou. Nájdete ho na našom *YouTube kanáli **NATUR-PACK verejnosti*<https://www.youtube.com/user/videonaturpack> alebo po kliknutí *SEM*<https://youtu.be/YKldU7UEVHM>

      V dohľadnej dobe k nemu pripravíme špeciálne videonávody pre pedagógov i pre rodičov.Predpokladáme, že portál sa stretne s veľkým záujmom učiteľov, rodičov i detí.

      Opäť dávame do pozornosti náš videonávod(nájdete ho *TU* <https://youtu.be/XpNEAzMe3Q8>) o tom, ako jednoducho sadajú *zdieľať videá z portálu YouTube na iných sociálnych sieťach*. Zakaždé jedno zdieľanie alebo iné zverejnenie Vám vopred *ďakujeme*.

      *Tím NATUR-PACK*

     • HLASUJTE...

      NAJ ŠKOLA je nová šou RTVS pre všetky základné školy na Slovensku.

      HLASOVANIE DOČASNE PRERUŠENÉ!

      Prosíme Vás, hlasujte za našu školu- ZŠ v Kračúnovciach na http://najskola.sk/Hlasovať môžete každý deň až do 12.4.2020! Ak máte viac e-mailov, máte možnosť zahlasovať viackrát. Z každého okresu na Slovensku postúpi do televíznej relácie iba jedna škola. Prosíme rodičov, starých rodičov, žiakov a celú komunitu, aby hlasovali tak, aby naša škola z okresu získala čo najväčší počet hlasov. ĎAKUJEME!

     • Zavretá škola- ako sa učiť doma

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      Po predchádzajúcich opatreniach zo strany školy prijali sme s pochopením nariadenie o prerušení výučby na všetkých školách od 16.03. - 27.03.2020  s cieľom zamedziť šíreniu Covid-19. Zároveň si uvedomujeme, že štrnásť vyučovacích dní bude chýbať učiteľom aj žiakom, aby zvládli vyučovacie výstupy z jednotlivých predmetov na konci školského roka bez obmedzení.

      Rozhodli sme sa preto podať žiakom pomocnú ruku a  zaradiť v tieto dni on-line vzdelávanie. Učitelia budú naďalej so žiakmi  a rodičmi komunikovať elektronickou formou prostredníctvom tejto stránky. Vyučujúci jednotlivých predmetov budú žiakom prostredníctvom www stránky posielať témy a okruhy učiva na samoštúdium, zadávať materiály: pracovné listy, cvičenia, projekty na vypracovanie a precvičovanie v domácom prostredí. Odporúčané budú aj viaceré on-line aplikácie a výučbové programy, ktoré sú v súčasnej situácii veľmi užitočné.

      Žiaci, apelujem  na Váš zodpovedný prístup k takémuto druhu učenia sa, teraz máte možnosť preukázať svoju samostatnosť, iniciatívu, zodpovednosť za vlastné výsledky. Zvlášť vyzývam k zodpovednosti žiakov 9.ročníka, ktorých čaká 1.apríla Testovanie 9. Vaši učitelia slovenského jazyka a matematiky sú pripravení na intenzívnu spoluprácu s Vami.

      Žiaci, naďalej platia všetky odporúčania, s ktorými ste boli oboznámení už počas predchádzajúcich dní - týkajú sa osobnej hygieny, sledovania svojho zdravotného stavu, obmedzenia sociálnych kontaktov na minimum, obmedzenia cestovania. Uvedomte si, že toto voľno neznamená prázdninové dni určené na oddych a zábavu. Ak chceme také dni prežiť cez ozajstné prázdniny, je potrebné, aby sme teraz boli všetci disciplinovaní a prispeli k riešeniu problému osobným zodpovedným prístupom.

                                                                                         Mgr. Jozef Motýľ

    • OZNAM
     • OZNAM

      V súvislosti s koronavírusom je na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia. Na základe rozhodnutia krízového štábu sa od pondelka 16.03.2020 zatvárajú školy a školské zariadenia na celom území SR po dobu dvoch týždňov. Žiaci dostanú materiál na samoštúdium od vyučujúcich prostredníctvom Edupage stránky. Nástup do školy je 30.03.2020 (pondelok), ak nebudú nahlásené zmeny od krízového štábu.

      Mgr. Jozef Motýľ

      usmernenie_ministerky_skolstva.pdf

     • OZNAM

      Z dôvodu zvýšenia chorobnosti žiakov udeľuje riaditeľ školy Mgr. Jozef Motýľ:

      • 11.3.2020 - Skrátené vyučovanie
      • 12.3.-13.3. 2020 - Riaditeľské voľno
      • pre žiakov školy zákaz hromadných školských akcií mimo školy –  návšteva knižnice, kina, divadla...

      Z uvedeného dôvodu bude počas týchto dní zvýšená dezinfekcia prostredia – dezinfekcia kľučiek, podláh a iných povrchov.

      Usmernenie MŠVVŠ SR č.2 k šíreniu koronavírusu- dokument usmernenie2_koronavirus.pdf

      Usmernenie MŠVVŠ SR č.3 k šíreniu koronavírusu- dokument usmernenie3_koronavirus.pdf​​​​​​​


    • OZNAM
     • OZNAM

      V súlade s nariadením Ministerstva zdravotníctva SR a so závermi zasadnutia krízového štábu SR, z dňa 06.03.2020, odporúčame žiakom a zamestnancom školy podstúpiť dobrovoľnú karanténu v prípade, že počas jarných prázdnin navštívili krajinu, v ktorej je vo zvýšenej miere rozšírený koronavírus. Toto odporúčanie má zamedziť nekontrolovanému šíreniu nákazy.

      Mgr. Jozef Motýľ, RŠ

     • Úspech našej žiačky

      26.2.2020 sa v Prešove konalo krajské kolo Šalianskeho Maťka. Našu základnú školu pekne reprezentovala žiačka 4.A triedy Emka Sokolová.

     • Medzinárodný deň materinského jazyka

      21. február sa od roku 2000 oslavuje ako Medzinárodný deň materinského jazyka. Staré príslovie hovorí: ,,Poznáš po vrave, čo je v hlave.“ Práve preto by sme nemali ani na chvíľu zapochybovať, že jazykovej kultúre treba venovať veľkú pozornosť, nech sme kdekoľvek, teda nielen v škole, ale aj mimo nej. 

      Zamyslime sa nad tým, či sa napríklad v rozhlase, televízii hovorí vždy tak bezchybne, ako sa učíme v škole. Zaiste neobstojí výhovorka: ,, Rozprávam, ako mi zobák narástol.“ Práve preto, že aj deti raz dospejú a budú vzorom svojmu okoliu, musia sa učiť hovoriť správne po slovensky.

      V tejto súvislosti sa žiaci 4.-9. ročníka ZŠ v Kračúnovciach zapojili do aktivity Slovenčina, na slovíčko. Samotnej aktivite predchádzala rozhlasová relácia o materinskom jazyku. Hneď zrána navštívili jednotlivé triedy školské poštárky- žiačky 9. ročníka, ktoré doručili žiakom obálky plné spisovných i nespisovných slov. Úlohou žiakov bolo tieto slová roztriediť a vložiť do obálok s označením ÁNO - spisovné slová a NIE - nespisovné slová. Na konci hodiny poštárky obálky pozbierali a zaniesli do pomyselného jazykovedného ústavu v tunajšej základnej škole. O správnosti vyjadrovania rozhodla porota pozostávajúca z pedagógov. Žiaci si za pilnú tímovú prácu zaslúžili aj sladkú odmenu.

      Všetci sme sa zhodli v tom, že materinský jazyk je dôležitou súčasťou identity každého človeka a zároveň predstavuje kultúrne dedičstvo ľudstva, o ktorého zachovanie sa treba neustále starať.  

      Mgr. Emília Harvilová

    • Stravné 2. polrok
     • Stravné 2. polrok

      Stravné za 2. polrok sa bude vyberať v termíne od 24.2.- do 28.2.2020. Prosíme o dodržanie termínu. Platí pre žiakov 5.-9. roč.. Suma je 2,76 €. 

    • Triedne RZ
     • Triedne RZ

      Vážení rodičia,

      pozývame Vás na triedne rodičovské združenie v jednotlivých triedach formou osobných konzultácií. V prípade, že sa nemôžete dostaviť v stanovenom čase, kontaktujte sa s triednym učiteľom telefonicky.

       

       

      5.A- 24.2.2020- v triede 5.A (od 14:30- 16:00)

      5.B- 24.2.2020- v triede 5.B (od 14:30- 16:00)

      6.A- 24.2.2020- v triede 6.A (od 14:30- 16:00)

      6.B- 24.2.2020- v triede 6.B (od 15:00- 16:15)

      7.A- 24.2.2020- v triede 7.A (od 15:00- 16:00)

      8.A- 24.2.2020- v triede 8.A (od 14:30- 16:00)

      8.B- 24.2.2020- v triede 8.B (od 14:00- 15:30)

    • Valentínska pošta
     • Valentínska pošta

           14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Každý z nás potrebuje k svojmu životu niekoho, kto nás pohladí, objíme alebo aspoň priateľsky vypočuje. Aj my sme si na našej základnej škole urobili pekný a príjemný valentínsky deň.  V tento deň u nás fungovala valentínska pošta. Mladší žiaci si vytvorili valentínky, ktoré vhodili do valentínskej schránky a ich pani učiteľky sa postarali o to, aby každá valentínka našla svojho adresáta. 

      Starší žiaci mali na chodbe zriadený „Stánok lásky a priateľstva“ a tu mali možnosť vypísať srdiečko niekomu, koho chceli v tento deň potešiť, vhodiť ho do schránky a deviataci sa postarali o to, aby sa valentínky dostali do tých správnych rúk. Okrem toho si postavili najpevnejšiu stenu priateľstva. Na túto stenu si žiaci mohli zavesiť zámok, ktorý symbolizoval uzamknutie ich priateľstiev. Prežili sme pekný valentínsky deň a veríme, že jeho odkaz ponesieme v sebe počas celého roka.

      Mgr. Daniela Štefaníková

    • Burza stredných škôl
     • Burza stredných škôl

      Zvoliť si strednú školu je asi prvým vážnym rozhodnutím v živote dieťaťa. O výbere strednej školy rozhodujú buď sami študenti, alebo za nich vyberú rodičia. S konečným rozhodnutím by mali byť spokojné obe strany. Z tohto dôvodu sme v našej škole dňa 11.02.2020 zorganizovali Burzu stredných škôl. Naše pozvanie prijali – Spojená škola Centrálna 464 Svidník,   Gymnázium  ako organizačná zložka Spojenej školy Giraltovce, Súkromná stredná odborná škola v Giraltovciach, Spojená škola Ľ. Podjavorinskej  Prešov, Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove, Stredná odborná škola gastronómie a služieb  SHD3 Prešov, Stredná odborná škola Košická 20 Prešov, Stredná zdravotnícka škola Sv. Bazila Veľkého v Prešove. Zástupcovia škôl, rodičom a žiakom 8. a 9. ročníkov, zaujímavým a pútavým spôsobom priblížili dianie na ich školách. Poskytli informácie o možnostiach štúdia a o podmienkach prijatia na štúdium. Veríme, že si naši žiaci vyberú pre seba správnu strednú školu.

    • Pozvánka
     • Pozvánka

      Pozývame rodičov a žiakov 8. a 9. ročníkov na Burzu stredných škôl, ktorá sa uskutoční dňa 11.02.2020 15.00 hod. v priestoroch ZŠ.

      Zástupcovia stredných škôl z Giraltoviec, Prešova a Svidníka poinformujú o možnostiach štúdia na ich školách, ako aj podmienkach prijatia na štúdium.

     • Zimné hry na snehu

      Sneh, ktorý napadol, nás vylákal na školský dvor, kde si deti stavali snehuliakov. Tešili sa, že je konečne ozajstná zima.

     • KARNEVAL

      Od Fašiang do Veľkej noci,

      vinšujem vám kratšej noci,

      cez deň slnka teplého a zdravíčka pevného!

      Fašiangy sa krátia,viac sa už nevrátia!

      K jedným z najočakávanejších podujatí v našej škole neodmysliteľne patrí aj karneval. Ani tento rok to nebude inak. 31. januára 2020 príďte žiaci v orginálnych maskách a s kopou dobrej nálady do telocvične ZŠ. 

     • Lyžiarsky výcvik

      V dňoch 13. – 17. januára 2019 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik  v Tatranskej Lomnici. Zúčastnili sa ho žiaci 7., 8. a 9. ročníka. Cieľom lyžiarskeho výcviku bolo naučiť žiakov základnú techniku zjazdového lyžovania. Cieľ sa nám podarilo splniť, začiatočníci základnú techniku zvládli. Pokročilí lyžiari sa zlepšovali na náročnejších svahoch, kde bola potrebná väčšia dávka odvahy a zdatnosti.

      Mgr. Jozef Humeník

    • PF 2020
     • PF 2020

      Prajeme všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom školy všetko dobré v roku 2020.

       

     • Vianočný bazár

      Vianočné sviatky patria medzi tie najkrajšie v roku a už tradične predvianočný čas patrí nášmu školskému vianočnému bazáru. Dňa 13.12.2019 v dopoludňajších hodinách sa naša telocvičňa zaplnila predávajúcimi, ktorí ponúkali rôzne domáce koláčiky, medovníčky, sladkosti, oblátky alebo vianočné ikebany, ozdoby na stromček a iné dekorácie či darčeky. Predvianočnú atmosféru školského bazára dopĺňala chutná štrúdľa od rady rodičov, punčod pani kuchárok a vianočné koledy i piesne.

      Všetkým účastníkom, rodičom, žiakom a učiteľom, ktorí pomáhali s prípravami a počas bazára ďakujeme, veríme, že vianočné sviatky budú plné pokoja, lásky a radosti a do nového roka želáme veľa osobných i pracovných úspechov.

     • TEKVICOMÁNIA

      V tomto školskom roku sme sa zapojili do súťaže TEKVICOMÁNIA 3, kde náš žiak 1.A triedy, Martin Mašlej, získal pekné 2. miesto. Blahoželáme.

     • Mikuláš rozdával sladkosti

      Sviatky sú už čo nevidieť za dverami a naša škola sa v piatok 6. 12. 2019 taktiež naladila na Vianočnú strunu. Mikuláš sa v ZŠ Kračúnovce oslavuje každoročne. Mikuláš v tento deň chodil so svojimi pomocníkmi po triedach a rozdával darčeky. 

     • Červené stužky

      Naša škola sa aj tento rok zapojila do kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS s cieľom naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí. Prvou aktivitou bola výtvarná súťaž - pohľadnica Červené stužky. Na hodinách telesnej výchovy žiaci vytvorili živú červenú stužku, alebo si v mene kampane zahrali florbal. Kampaň sme ukončili 2.12.2019 prezentáciou o tejto zákernej chorobe a pripnutím červenej stužky sme podporili boj proti chorobe AIDS.

     • Mikuláš v škole

      Sviatky sú už čo nevidieť za dverami a naša škola sa v piatok 6. 12. 2019 taktiež naladí na Vianočnú strunu. Mikuláš sa v ZŠ Kračúnovce oslavuje každoročne. Ako to už tradične býva, Mikuláš bude chodiť so svojimi pomocníkmi po triedach a rozdávať darčeky. 

     • Súťaž Všetkovedko a Expert

      Dňa 28.11.2019 sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko a EXPERT geniality show.

      Súťaž EXPERT bola pre žiakov 5. – 9. ročníka, ktorí si mohli z piatich zadaných tém vybrať dve im najbližšie.

      Najmladší žiaci boli v tento deň Všetkovedkovia. V tejto kategórii si precvičili vedomosti z jednotlivých predmetov, svoju samostatnosť a logické myslenie. Úspešní riešitelia môžu získať titul „Všetkovedko“. Výsledky sa dozvieme 20.12. 2019.

      Všetci im držíme prsty!

     • Žiaci z Kračúnoviec bojovali proti stresu

       Stres je častým spúšťačom mnohých závažných ochorení. Žiť bez stresu v dnešnej rýchlej dobe je dosť náročné. Aj žiaci mávajú občas stres,  stres z písomky, skúšania, z diktátov a podobne. Aby sme si to naše zdravie aspoň trochu chránili, rozhodli sme sa prežiť aspoň jeden deň bez stresu. Starší žiaci našej školy sa vybrali relaxovať do kina. No a my mladší, keďže sme v kine boli prednedávnom, rozhodli sme sa prežiť takýto deň priamo v škole.

      Do školy sme sa obliekli pohodlne do teplákov. Žiaci prichádzali do školy s úsmevom, vediac, že ich nečaká žiadna písomka ani skúšanie. V taškách mali okrem kníh pribalené aj svoje obľúbené hry a  hračky. Nebol to deň úplne bez učenia, veď to by bol teda dobrý stres pre učiteľov. Počas dňa  sme sa niečo nové naučili a popritom sme sa aj zahrali. Prežili sme krásny, pohodový deň bez stresu. Veríme, že aj tie ďalšie dni budú také príjemné.

      Mgr. D. Štefaníková

     • ... súdružka a česť práci. Svet, ktorý už dnes nepoznáme...

      Minulý týždeň nám dal možnosť priblížiť dejiny. Hrdo musíme prehlásiť národné dejiny! Na dejepise sa učíme naozaj všeličo. Máme pocit, že život pravekého človeka už žijeme my sami. Zeus, Poseidon či Afrodita sú našimi dobrými kamošmi a ich osobné životy už poznáme detailne. Lenže v utorok 26. novembra nám žiaci 9.A9.B ukázali, že história nemusí byť večne iba stará, pokrytá pavučinami a hromadou prachu. 

      Ukázali nám, že história sa diala aj nedávno. Spoločne sme sa vžili do mrazivého novembra 1989, štrngali kľúčmi, spievali revolučné piesne, vyzerali ako naši rodičia a školou zneli stovky hlasov a slovo „sloboda“. Tento deň sme venovali 30. výročiu Nežnej revolúcie- tohto najdôležitejšieho míľnika v našej novodobej histórii.

     • Európsky týždeň boja proti drogám

      Tretí novembrový týždeň je venovaný Európskemu týždňu boja proti drogám. Cieľom je zamerať sa na prevenciu zneužívania návykových látok a zníženie dopytu po nelegálnych drogách hlavne u mladých. V rámci prevencie drogovej závislosti sme uskutočnili viaceré aktivity. Žiaci 1.- 4. ročníka tvorili na hodinách výtvarnej výchovy práce na tému Bez drogy. Žiaci 2. a 4. ročníka absolvovali  besedu na tému Medzinárodný deň bez fajčenia.

      Žiaci 5. – 9. ročníka na hodinách SJL tvorili plagáty a básne s protidrogovou tematikou. Žiaci 8. ročníka absolvovali prednášku na tému Drogy nie – primárna antidrogová prevencia.

     • Recykluj a vyhraj 2019/2020

      Firma MILK-AGRO,spol. s.r.o. vyhlasuje 17. ročník súťaže "Recykluj a vyhraj". 

      Kategórie súťaže (výrobky SABI):        

      A- zbieraj hliníkové viečka z výrobkov  SABI     

      B- zbieraj tetrapak  z čerstvého mlieka SABI (úprava tetrapaku)

      AB- Najlepší zberač obalov výrobkov SABI   

      Čisté viečka a obaly od tetrapaku odovzdajte triednemu učiteľovi.

      Čo môžete vyhrať?

      Účasť na koncerte Integrácia 2020 pre 100 žiakov v každej kategórii, elektrické kolobežky, tablet pre najusilovnejšieho žiaka, nákupné poukážky a mnoho ďalších cien v celkovej hodnote až 80 000 €. 

      Pre viac informácií navštívte oficiálnu internetovú stránku súťaže Recykluj a vyhraj.

     • Bubnovačka

      19. novembra sa na Slovensku organizovala  najväčšia bubnovačka roka. Rytmický buchot sa ozýval aj v našej škole. Žiaci bubnovaním upozornili na svoje práva

      Tento ročník BUBNOVAČKY  sa konal v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou zložkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikya ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových opatrení a riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím.

      Násilie na deťoch sa deje častejšie, ako si možno vieme predstaviť. Práve preto deti hlukom upozorňovali na to, že ticho deti pred násilím neochráni.  Ticho nič nerieši. Potrebný je rozhovor a prevencia. Témy násilia nesmú byť tabu, aby deti rozumeli emóciám, ktoré násilné správanie vyvoláva, aby vedeli na situácie správne zareagovať, a aby dokázali v prípade potreby požiadať o pomoc dospelého.

     • Zbierka na našej škole- Hodina deťom

      Aj naša škola sa v novembri zapojila do 21. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom pod záštitou nadácie s názvom Nadácia pre deti Slovenska. 

      Dobrovoľníci z 9.B a z 9.A triedy – Michaela Kaňuchová, Lenka Jurčová, Slávka Vargová, Dominika Juskaničová, Liliana Mihaľová, Judita Talianová, Anička Dzurišová, Pavol Labuda a Simeon Sabol vyzbierali v tento deň v priestoroch našej školy a obce neuveriteľných 432 €.

      Ráno naši dobrovoľníci opúšťali školu plní očakávaní, ale i obáv, ako sa im bude dariť. Bolo pre mňa úžasné sledovať, s akou vervou a nasadením sa deviataci chopili svojej úlohy. Prežili pekný, hoci trochu chladný deň. Rozprávali sa s ľuďmi, s ktorými si vzájomne vymenili úsmevy, radosti, starosti i nálady. Sme vďační, že aj nám bolo umožnené zapojiť sa do zbierky, byť tak hoci malou kvapkou v mori pomoci. Musíme sa pochváliť, no zároveň poďakovať všetkým štedrým ľuďom, že sa nám podarilo vyzbierať 432 eur, čo je neuveriteľná suma.

      Radi a bez váhania sme pomohli. Komu inému ak nie deťom? Predsa najväčším bohatstvom a dôvodom prečo žiť, sú práve deti a láska k nim.

      Ďakujeme

    • iBobor na našej škole
     • iBobor na našej škole

      Počas tohto týždňa sa naša škola zapojila do známej súťaže iBobor. Žiaci rôznych vekových kategórií súťažia už od pondelka až do piatka priamo cez webovú stránku iBobor.sk. Ihneď po skončení testu sa dozvedeia aj svoj výsledok. 

      Držíme palce!

      Termíny iBobra pre školský rok 2019/2020

      - pondelok 11. 11. od 9:30 do 13:30 Kadeti (8. a 9. ročník ZŠ),

      - utorok 12. 11. od 9:30 do 13:30 Drobci (2. a 3. ročník ZŠ)

      - streda 13. 11. od 9:30 do 13:30 Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ),

      - piatok 15. 11. od 9:30 do 13:30 Bobríci (4. a 5. ročník ZŠ).

    • Milí žiaci, recyklohráči!
     • Milí žiaci, recyklohráči!

      Máme ďalší školský rok zberu a recyklovania pred sebou. My sme sa už dostali do správneho školského tempa a v učebni biológie sme vytvorili listnatý strom z odpadového materiálu. Pomenovali sme ho „CELOROČKO“, lebo stvárňuje 4 ročné obdobia – zimu, jar, leto a jeseň. Ktorí ho ešte nevideli, tak si ho môžu obzrieť v našej galérii.

      Na chodbe oproti zborovni je náš Recyklokútik. Môžete tam nájsť zberné nádoby. Najvýraznejšia je vysoká červená nádoba určená na zber veľmi malého elektroodpadu ( malé elektrozariadenia ako napríklad varné kanvice, žehličky, hriankovače, váhy, videokamery, videorekordéry, kalkulačky, hodiny a hodinky, spotrebiče na starostlivosť o vlasy a telo, rádiá, elektronické hračky a ďalšie). 

      Do nižšej žltej hádžte iba žiarovky a do najmenšej zelenej baterky. Nachádzajú sa tam aj pokyny, čo všetko patrí do týchto nádob.

      Poškodené,  nefunkčné mobily a tablety do nádob nevhadzujte, ale ich odovzdajte vyučujúcej biológie . Žiak s najvyšším počtom odovzdaných mobilov bude odmenený.

      Poslednou informáciou je 20% zľava na nákup repasovaných a kompatibilných tonerov alebo náplní. Kto sa tak rozhodne, tak je potrebné opísať si kód zľavy platný pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.

      Aj v tomto školskom roku si poprajme  úspešnú recykláciu!

     • Beseda- Vzťahy v triede

      Našu školu navštívila sociálna pedagogička p. Ducárová z Centra pedag. psych. poradenstva a prevencie vo Svidníku. Stretla sa so žiakmi štvrtých, piatych a šiestych ročníkov. Témou stretnutí boli vzťahy v triede. Žiaci sa hravou formou dozvedeli niečo nové o sebe a  spolužiakoch. Ozrejmili si zopár informácií ohľadom šikanovania – čo je to šikana, ako sa prejavuje a ako jej predchádzať. Stretnutia sa im všetkým veľmi páčili. Žiaci boli pochválení za chuť, nadšenie, ochotu a radosť s akou pracovali.  

      „Dnešok bol skvelý. Beseda bola o spolupráci nás detí v triede. Mali sme super aktivity. Vymýšľali a kreslili sme erby. Neskôr sme mali napísať listy o dobrých vlastnostiach druhých. Písali sme veľa pozitívneho, ale niektorí si našli aj negatívne hlášky a tak sme ich potešili pozitívnymi slovami. Ani sme sa nenazdali a už bol koniec. Bolo to super, len škoda, že to tak rýchlo zbehlo.“  Lukas Štachura  6.A

     • Ako sa strať o svoje zúbky

      Aby boli zúbky krásne a zdravé, musia sa správne čistiť. Správnu techniku čistenia zúbkov si nacvičili naši prváci v piatok 25.októbra. Najskôr si pozreli video Veselé zúbky, v ktorom im p. zubárka vysvetlila ako často, ako dlho a akým spôsobom si majú zúbky čistiť. Následne si na zubnej makete s veľkou zubnou kefkou precvičili správnu techniku čistenia zúbkov. Porozprávali sme sa o tom, aké sú  zdravé a nezdravé potraviny pre naše zúbky. Na záver sme si zaspievali pesničku o zúbkoch. 

      Všetkým prajeme krásny a žiarivý úsmev.

     • PANI JESEŇ

      Aj v tomto školskom roku pani jeseň zaplavila naše polia a záhrady mnohými krásnymi a zdravými plodmi. Pestrá výstavka týchto plodov zdobí chodby našej základnej školy.

     • Šarkaniáda

      Jeseň je vždy krásna svojimi pestrými farbami. Patrí k nej aj typické jesenné počasie. Svieti zubaté slniečko a vietor sa  preháňa po oblohe. Nedalo by nám nevyskúšať jeho silu a púšťať si šarkany. Tak ako  po iné roky aj tento rok sa v našej základnej škole konala šarkaniáda.

       

      Najmladší žiaci si do školy doniesli nádherné šarkany. Slniečko krásne svietilo a povieval jemný vetrík. Šarkany veľmi vysoko lietali. Po oblohe sa preháňal drak, tučniak, včielka, lietadlo a mnoho ďalších krásnych šarkanov. Deti behali po ihrisku, občas sa niektoré šarkany aj splietli, no po rýchlej oprave opäť vyleteli na oblohu. Po niekoľkohodinovom lete  šarkany pristáli na zemi, unavení no s úsmevom na tvári  sme sa pomaly rozišli domov. Prežili sme krásne popoludnie, na ktoré budeme ešte dlho spomínať.

      Mgr. D. Štefaníková

     • Nech naša minulosť nie je zabudnutá

      Kvôli hrozbám súčasnosti a nikdy nezabudnutej minulosti sa žiaci VIII.IX. ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie. Cestovali po stopách 1. a 2. svetovej vojny, na ktorú náš národ a svet doplatil tým najcennejším- životmi ľudí.  Vojenské historické múzeum vo Svidníku, Dukla a zemľanky nevynímajúc- miesta, z ktorých sa mnohí naši predkovia, otcovia, synovia, manželia či dedovia už domov nevrátili. 

      Aj preto si práve 15. októbra zaslúžili našu pokoru, úctu a snahu získať čo najviac informácií z tohto trpkého obdobia, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou histórie nás, Slovákov.

      Mgr. Vladimíra Madejová

     • Svetový deň duševného zdravia

      „ Duša je ako zrkadlo, v ktorom sa odráža každý deň nášho života.“

      10. október bol vyhlásený Svetovou federáciou WHO za Svetový deň duševného zdravia. Každoročne, pravidelne okolo 10.októbra, organizuje liga za duševné zdravie Dni duševného zdravia. Tie majú aj zdravým pripomenúť vážnosť duševných porúch a snahu im predchádzať. V  ZŠ v Kračúnovciach sme si Svetový deň duševného zdravia pripomenuli v piatok 18.októbra.

      Najskôr sa žiaci prostredníctvom rozhlasovej relácie oboznámili s pojmami duševné zdravie, duševná hygiena, desatoro duševného zdravia. Získali kontakt na bezplatnú a nepretržitú Linku detskej istoty, kde môžu v prípade núdze zavolať a nájsť potrebnú pomoc. Zaujímavé predpoludnie sme ukončili Behom zdravia. Tentokrát však žiaci vymenili atletickú dráhu našej školy za beh ulicami našej obce. Deti sa navzájom povzbudzovali a krásne počasie nám všetkým prialo. Dôležité nebolo zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Žiaci si to zobrali za svoje a každý z nich prebehol cieľom. Úsmev na detských tvárach znamenal, že sme Deň duševného zdravia na našej škole úspešne zvládli.  

                                                                         Mgr. L. Motýľová

     •  Svetový deň zdravej výživy

      Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Práve preto si 16. októbra pripomíname Svetový deň zdravej výživy. O tom, že zdravie nie je ľahostajné ani žiakom našej školy, nás presvedčili oni sami. Celý týždeň sa niesol v duchu zdravej výživy. Počas týždňa po vyučovaní žiaci vyrábali potravinové pyramídy z obalov zo zdravých potravín. Pri ich tvorbe si zopakovali vedomosti, ktoré získali na hodinách prírodovedy a biológie. Skutočne nádherné práce sme v piatok vystavili v jedálni našej školy, kde si ich každý môže pozrieť.                                          

      Stredu sme vyhlásili za deň bez sladkostí. V desiatovníkoch neboli žiadne čokolády, keksíky ani cukríky, ale jabĺčka, hrušky, cereálie, jogurty a iné zdravé dobroty. Navyše úlohou detí bolo obdarovať zdravou pochúťkou spolužiaka, čo všetkým urobilo obrovskú radosť.

      Veríme, že sa zdravá výživa stane bežnou súčasťou života našich žiakov.

                                                       Mgr. L. Motýľová

     • „Jeseň života“ na našej škole

      Staroba a mesiac október patria neúprosne k sebe. Preto sme si aj my na našej škole pri tejto príležitosti pripomenuli, prečo máme vzdať úctu práve starším, darovať im milé slovo, objatie či pohľad- drobný prejav vďačnosti.

      Počas každej prestávky sa žiakom I. a II. stupňa ako na filmovom plátne premietali  jednotlivé situácie dotýkajúce sa starších, spolu s ich príbehmi a múdrymi ponaučeniami. Zároveň sme tento deň ukončili aktivitou, ktorá nám priniesla nielen priestor na zamyslenie, ale aj životné ponaučenie: „Starí rodičia sú našou studňou múdrosti, symbolom pracovitosti, skromnosti a bohatých skúseností.“

      Mgr. Vladimíra Madejová

     • Netradičné vyučovanie literatúry

      Pri príležitosti Medzinárodného týždňa školských knižníc žiaci 5. ročníka navštívili Poddukliansku knižnicu vo Svidníku. Nádherné slnečné počasie ich priam vylákalo do neďalekého skanzenu.

      Hlavnou myšlienkou celého dopoludnia bolo podporiť vzťah žiakov ku knihám, knižniciam, čítaniu a získavaniu čo najväčšieho počtu milovníkov literatúry i ľudovej kultúry. 

     • Žiaci cestovali do histórie

      Pondelok bol pre žiakov prvého stupňa trochu netradičný.  Nezasadli do školských lavíc, ale pred školou ich čakali autobusy, ktoré smerovali do Hanušoviec nad Topľou. Žiaci sa vybrali po stopách histórie a navštívili kaštieľ a archeopark v Hanušovciach. Kaštieľom nás previedol sprievodca, s ktorým sme cestovali do obdobia vzniku kaštieľa a postupne sme sa dostali až do súčasnosti. Dozvedeli sme sa zaujímavosti o vzácnej knižnici, ktorá je v kaštieli, obdivovali sme ulovené trofeje bývalých majiteľov kaštieľa a sprievodca nám porozprával mnohé zaujímavosti z  ich života. Kaštieľom, ktorý bol veľmi krásny, naša exkurzia nekončila.

      Vybrali sme sa ešte do archeoparku, ktorý je v bývalom parku, ktorý patril kaštieľu. Tu sme zase prešli celým vývinovým obdobím od praveku po súčasnosť. Spoznali sme obydlia ľudí v praveku, staroveku a stredoveku. Aby nám nebolo málo, zoznámili sme sa s tradičnými remeslami, ktoré si žiaci mohli aj vyskúšať. Zastrieľali si z luku, vyrobili si krásne prstene, náramky,  pohrali sa aj s hlinou a vyrobili si rôzne nádoby. Prežili sme krásny slnečný deň, na ktorý budeme ešte dlho spomínať.    

      Mgr. D. Štefaníková

     • Naše úspešné bežkyne

      CEZPOĽNÝ BEH

      Okresné kolo v cezpoľnom behu družstvo dievčat vo Svidníku: 1. miesto - Fabuľová Vanesa 9.B, Kaňuchová Michaela 9.B, Anna Beláková 8.B (postup na kraj)

      Kategória dievčat:

      1. miesto- Fabuľová Vanesa 9.B 

      3. miesto- Kaňuchová Michaela 9.B

      Okresné kolo v cezpoľnom behu družstvo chlapcov: 3. miesto- Jozef Benedikt Bandžák 8.A, Marek Pasnišin 9.B, Marián Petro 9.A

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

      Kontakt: 0908623806

      Poplatky:

      Strava pre žiakov 2. stupňa za mesiace:

      09/2019    20x0,03    eur/0,60eur

      10/2019    21x0,03    eur/0,63eur

      11/2019    20x0,03    eur/0,60eur

      12/2019    15x0,03    eur/0,45eur

      01/2019    18x0,03    eur/0,54eur

      Spolu za I. polrok je 2,82 eur

      Vyberať sa bude v čase od 10.10. do 15.10. 2019 v ŠJ.

      PROSÍM DODRŽAŤ TERMÍN !!!

      Režijné náklady platia všetci žiaci 1. a 2. stupňa aj zamestnanci v sume 1 € na mesiach- t.j.- 10€ na školský rok (náklady spojené s kuchyňou- elektrina, plyn, nákup inventára)

      Odhlásenia zo stravy

      Odhlásiť sa zo stravy na t.č. 0908623806 (aj sms)- do 14:00 hod. deň vopred. V súrnych prípadoch do 7:45 hod.

      - 1. deň si môžete prísť pre obed a potom sa odhlásiť

      - žiakovi patrí obed aj keď je na 1. vyučovacej hodine a potom odíde z nejakého dôvodu

      - keď idete k lekárovi a žiak sa vráti na vyučovanie, je potrebné to ohlásiť, inak mu obed nebude vydaný (napr. keď príde na 2., 3. alebo 4 hodine)

      - ak žiaci odchádzajú na súťaže, oznámiť deň vopred

      Ďakujem za pochopenie

      Vedúca školskej jedálne

       

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      Každoročne sa 26. september oslavuje ako Európsky deň jazykov. Jeho hlavnou myšlienkou je podnietiť záujem o cudzie jazyky a zároveň zdôrazniť potrebu jazykovej rozmanitosti. Žiaci zo Základnej školy v Kračúnovciach sa  v tento deň  dostali do bližšieho  kontaktu s viacerými európskymi jazykmi. Každá vyučovacia hodina začala krátkou ukážkou hymny a rozhlasovou reláciou so zaujímavými  informáciami o danom jazyku.Nasledovali aktivity v podobetvorby vlajok vybraných krajín a  plagátov s najbežnejšie používanými frázami. Práce jednotlivých tried boli následne umiestnené v priestoroch školy, aby k nim žiaci mohli mať pravidelný prístup. Tento výnimočný deň sme napokon ukončili zhotovením spoločnej fotografie.

     • Pozvánka

      Celoškolské rodičovské združenie

      Riaditeľstvo ZŠ v Kračúnovciach pozýva rodičov žiakov na celoškolské RZ, ktoré sa uskutoční 24. septembra 2019 o 15:30 hod. (utorok) v priestoroch školy. Po skončení budú triedne aktíva v jednotlivých triedach.

      Účasť rodičov je veľmi potrebná!

      S pozdravom Mgr. Monika Kušnírová, riaditeľka školy 

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

      Milí žiaci!

                  Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska  organizuje v dňoch  20. septembra  2019 celonárodnú verejnú  dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom  Biela pastelka.

      Na našej ZŠ sa táto zbierka bude organizovať v pondelok 23.9.2019 a to z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov. V tento deň za príspevok  1 euro budeme  v mene únie ponúkať  darcom  biele pastelky  ako symbol sveta neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle. Výnos zbierky je určený na špeciálne výcvikové programy zamerané na výučbu chôdze s bielou palicou, čítania a písania Braillovým písmom a  iných špeciálnych zručností, ktoré nevidiacim ľuďom pomáhajú priblížiť sa normálnemu životu.

                  Milí žiaci, každý z Vás môže prispieť eurom  23.septembra počas všetkých prestávok. Na 1.poschodí vedľa zborovne budú žiačky označené bielym tričkom s logom bielej pastelky. Tiež tam budú rôzne ukážky (časopis s Braillovým písmom, kalendár, letáky), ktoré si môžete pozrieť, no nepoškodiť.  

      Ak máte záujem prispieť, hláste sa pri týchto žiačkach.

      Finančné prostriedky sa budú zbierať do zapečatených a očíslovaných pokladničiek. Pokladničky budú prevezené do kancelárie strediska , kde budú oficiálne odpečatené a ich obsah spočítaný. Do 10 dní po uskutočnení verejnej zbierky nás únia oboznámi s výsledkom a my Vás oboznámime s výsledkom našej školy opäť na našej stránke.                

                  Za spoluprácu vopred všetkým ďakujeme.

     • Vzácna návšteva

      17.septembra  sme na našej ZŠ v Kračúnovciach privítali vzácnu návštevu, ministerku školstva SR  Martinu Lubyovú.  Nielen naši učitelia , ale aj pedagógovia z Giraltoviec, Svidníka a okolia  prišli  do Kračúnoviec. V skorých poobedňajších hodinách sme si mohli vypočuť , k akým zmenám v školstve došlo a aké sa v najbližšom období uskutočnia. Po zodpovedaní  otázok  týkajúcich sa nášho rezortu sa pani ministerke  v mene všetkých naša pani riaditeľka poďakovala.

    • Deň pozitívneho myslenia a Deň čokolády
     • Deň pozitívneho myslenia a Deň čokolády

      13. septembra, okrem toho, že bol piatok trinásteho, bol aj Deň pozitívneho myslenia a Medzinárodný deň čokolády.

      Prečo a ako pozitívne myslieť? Čo je pozitívne myslenie? Oplatí sa nám myslieť pozitívne? No a čokoláda je zdravá? 

      To sa všetko žiaci dozvieli prostredníctvom rozhlasovej relácie. V tento deň si žiaci donieli čokoládu alebo nejakú čokoládovú maškrtu a pokúsili si obliecť niečo vo farbých čokolády- od smotanovej ako biela čokoláda až po tmavo hnedú ako farba horkej čokolády. 

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

      Dňa 5. septembra 2019 (štvrtok) sa uskutoční účelové cvičenie pre II. stupeň ZŠ. Učitelia žiakom sprostredkujú témy: riešenie mimoriadnych situácií, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, výchova k bezpečnému správaniu, dopravná výchova. Po teoretickej časti bude nasledovať pobyt v prŕode, preto sa žiaci primerane oblečte a obujte. 

     • Začiatok šk. roka 2019/2020

      Miestom slávnostného otvorenia školského roka bol už tradične vchod do našej školy. Okrem básničky a pesničiek v podaní žiačok Daniely Koreňovej a Petry Štefaníkovej sme privítali našich nových prváčikov. Želáme im ako aj celej našej škole úspešný školský rok!