Navigácia

 • Mikulášska akadémia

 • Mikulášske trhy

 • Mikuláš rozdával sladkosti

  Nášu školu navštívil 6.12. Mikuláš a obdaroval sladkosťami všetkých žiakov. 

 • Chceme zdravo žiť !

      November sa na našej ZŠ v Kračúnovciach niesol v duchu zdravého životného štýlu. Za pomoci svojich pedagógov  žiaci realizovali projekt Červené stužky a tak sa venovali prevencii proti drogám a AIDS. Na hodinách biológie, chémie, občianskej náuky pozerali filmy, viedli besedy, počúvali rozhlasové relácie na dané témy. Svoj názor a svoj negatívny postoj voči drogám žiaci II. stupňa vyjadrili prostredníctvom vlastnej tvorby na hodinách výtvarnej a literárnej výchovy.

  Žiaci I. stupňa vyhotovovali letáky a plagáty zamerané najmä proti fajčeniu. Vyzdobili si nimi nástenné noviny v triedach a školskom klube, no niektorí ich zobrali  domov rodičom. 

  23.novembra počas dopoludňajšieho vyučovania sme zrealizovali Deň boja proti stresu pod názvom MY SME TU DOMA. Deti v škole relaxovali, cvičili, pozerali vhodné filmy, prechádzali sa po čerstvom vzduchu. 

  3. decembra sme mesiac prevencie „Červené stužky“ ukončili rozhlasovou reláciou a pozeraním filmu „Anjeli“. Žiaci 7., 8. a 9. ročníka mali k daným témam besedu s p. Mgr. E. Podanou z ÚVZ vo Svidníku. Žiaci si túto akciu pochvaľovali, preto jej patrí veľká vďaka.

  Týmito aktivitami sme chceli žiakom ukázať správnu cestu životom. Poukázať na dnešný nezdravý a rýchly spôsob života, ktorý mnohí ľudia nezvládajú a problémy riešia nesprávnym spôsobom.

   

  ŽIJEME LEN RAZ a KAŽDÝ JE ZODPOVEDNÝ ZA SVOJ ŽIVOT!

  Mgr. A Katuščáková (koordinátorka PPP)

 • Pasovanie za prvákov

  Do galérie Pasovanie za prvákov boli pridané fotografie.

 • "Ochranárik čísla 112"

      Výtvarná súžaž "Ochranárik čísla tiesňového volania 112" sa každoročne teší u žiakov našej školy veľkej obľube. Žiaci výtvarne zobrazili tematiku civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112. Našu školu na okresnom kole reprezentovali výtvarné práce žiakov.

  Nelly Antolíková- 4.A, Alexandra Mihaľová- 6.A, Timea Tkáčová- 6.B, Ella Hatalová-6.B.

 • Jesenný zber papiera

  Jesenný zber papiera

  Milí rodičia, žiaci a priatelia školy!

      Naša škola sa naďalej zapája do rôznych enviro aktivít, aj vďaka ktorým je držiteľom certifikátu Zelená škola. Pre prírodu je odovzdanie papiera na jeho ďalšiu recykláciu veľká pomoc. 

      V tohtoročnom jesennom zbere sme spoločne nazbierali takmer 3000 kilogramov (2,5 –krát viac ako min. šk. rok) a tým zachránili pred výrubom až  50 veľkých niekoľkoročných stromov. Nazbieraný papier sme si vymenili za hygienické potreby. (Fotogaléria)

  Najšikovnejší v zbere papiera boli:

  1. miesto:  Dominik Lechman  (1.A) – 951 kg

  2. miesto: Rastislav Onufer (2.A) – 280,5 kg

  3. miesto: Olívia Bakaľárová (3.B) – 212 kg

  Blahoželáme!!!

  V mene prírody Vám všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme.

   

  Mgr. Martina Dadejová,

  koordinátorka environmentálnej výchovy

 • Deň boja proti stresu

  Deň boja proti stresu

  Dňa 23.11.2018 sme si na našej škole pripomenuli, aké dôležité je bojovať proti stresu, napätiu a nadmernej záťaži. Akcia niesla názov: "Škola je náš druhý domov, čiže my sme tu doma." Domáce oblečenie, uvoľnená atmosféra a aktivity v triedach prispeli k odbúraniu predstavy, že do školy nechodíme radi. Dnešok sme si užili v kruhu školskej rodiny. (Fotogaléria)

 • iBobor v našej škole

  iBobor v našej škole

  Počas týždňa od 12.11. do 16.11.2018 sa naša škola zapojila do známej súťaže iBobor. Žiaci rôznych vekových kategórií súťažili  od pondelka do piatka priamo cez webovú stránku iBobor.sk. Ihneď po skončení testu sa dozvedeli aj svoj výsledok. Súťaž je zaradená ako "informatická", ale úlohy v teste sú skôr logického charakteru, pre žiakov vyššieho stupňa je potrebné okrem logiky ovládať aj základy programovania. (Fotogaléria)

 • ĎAKUJEME !!!

  Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Aj naša ZŠ sa zapojila do tejto verejnej zbierky. Žiaci, zamestnanci našej školy a obyvatelia obce  tak mohli prispieť a vhodiť nejaké to € do pripravených pokladničiek od nadácie dňa 9.11. 2018 (piatok). Vyzbieralo sa 312 €. ĎAKUJEME rodičom, obyvateľom obce, žiakom a všetkým zamestnancom školy, ktorí prispeli na zbierku Hodina deťom. Fotogaléria

   

 • Expedícia do ríše zvierat

  V jedno chladné októbrové ráno sme sa vybrali na exkurziu do košickej Zoologickej záhrady.

  Cesta tam ubehla rýchlo. V dobrej nálade sme ani nezbadali, že sme dorazili do cieľa.
  V Košiciach nás už čakalo pekné slnečné počasie a pri vchode do ZOO nás vítali ich najväčší krásavci, nádherné pávy. Prehliadku sme začali teráriom s plazmi, obdivovali sme pestrofarebné  vtáky a roztopašné opice. Tie nám predviedli skvelé divadlo.

  Neobišli sme ani spokojnú levicu Lauru, ktorá výnimočné až taká pokojná nebola a ukázala nám aj svoje zúbky. Nasledovala prehliadka ďalších živočíchov vrátane surikát ako sa vyhrievali na slniečku s výrazom ,, mám všetko na saláme“. Absolvovali sme aj komentované kŕmenie tučniakov a tuleňov, kde sme sa o týchto zvieratách dozvedeli zaujímavé informácie priamo od chovateľky. Potešili sme sa, keď sme aj my mohli nakŕmiť vodné vtáky v jazierku, kone a iné zvieratá. Odvážni mohli zvieratá aj pohladkať.

  Plní zážitkov a nových vedomostí sme sa vrátili naspäť. Ďakujeme p. učiteľkám biológie za ďalšiu možnosť vzdelávať sa zážitkovou formou.

                                                             Žiaci 6. a 7. ročníka ZŠ v Kračúnovciach

 • Exkurzia 5. a 6. ročníka

  Do galérie Exkurzia 5. a 6. ročníka boli pridané fotografie.

 • Vystúpenie našich žiakov

  Do galérie Vystúpenie našich žiakov boli pridané fotografie.

 • Zber papiera

      Aj tento školský rok sa na našej škole uskutoční zber papiera. Príď aj ty vymeniť papier napr. za hygienické vreckovky, kuchynské utierky, saponát, alebo toaletný papier. 

  Zber papiera prebieha v dňoch:

  Streda 10.10 -13:30-14:00 hod.

  Štvrtok 11.10 - 13.30 - 14:00 hod.

  Streda 17.10 -13:30-14:00 hod.

  Štvrtok 18.10 - 13.30 - 14:00 hod.

  Utorok 23.10 -15:00-15:30 hod.

  Streda 24.10 - 13.30 - 14:00 hod. - posledný deň!!! 

   

  Prečo zberať papier???

  1. Papier tvorí 20% odpadu!
  2. Papier je možné recyklovať 5–8-krát.
  3. Recyklácia papiera znižuje konečné ceny pre spotrebiteľov!
  4. Recykláciou 1 tony papiera sa oproti výrobe papiera z celulózy ušetrí 70% energie a 50% vody, zníži sa znečistenie ovzdušia o 75%, znečistenie vody
   o 35%
   a zachráni sa 17 stromov!

   

  Zberáme: papier, letáky, noviny, časopisy, knihy (bez tvrdých obalov), skartovaný papier...

  Kartóny nezberáme!!!

   

 • Dejepisná exkurzia

  Dňa 9.10.2018 sa žiaci 9. ročníka záčastnili exkurzie vo Svidníku, Tokajíku a na Dukli. Prvá zastávka bola pri pomníku padlých sovietských vojakov bojujúcich v karpatsko- duklianskej operáciii vo Vojenskom múzeu vo Svidníku. Tam nasledovala ukážka zbraní, vybavenia, oblečenia vojakov a premietli nám dobový film zrodu 1. čsl. armádneho zboru, ktorý bol pre nás veľmi zaujímavý. Neskôr sme sa presunuli na výhliadkovú vežu, z ktorej sa počas vojny sledovala situácia na bojovom území. Ďalšia zastávka bola pri pamätníku padlých duklianských hrdinov na Dukli- pochovaní sú tam čsl. vojaci. Nakoniec sme navštívili malú obec Tokajík, kde sme si prezreli múzeum a krátky dokument o prerozprávaní situácie občanov v obci Tokajík. V novembri 1944 obec bola obeťou nemeckej pomsty slov. obyvateľom. Naša exkurzia sa skončila na cintoríne zostrelených mužov v Tokajíku. Táto exkurzia nám veľmi veľa dala a zároveň aj pomohla pochopiť isté obdobie ľudstva.

 • Exkurzia v Kosite v Košiciach

  Do galérie Exkurzia v Kosite v Košiciach boli pridané fotografie.

 • Deň mlieka

  Dňa 25.septembra sme si aj my na našej škole pripomenuli Medzinárodnýdeň mlieka. Preto cez veľkú prestávku mali žiaci možnosť ochutnať lahodnú chuť bieleho nápoja, ktorý im veľmi chutil. Ani sme sa nenazdali, a po mlieku ostali len prázdne nádoby.

 • Deň jablka

  Do galérie Deň jablka boli pridané fotografie.

 • Biela pastelka

  Do galérie Biela pastelka boli pridané fotografie.

 • Telocvičňa plná hadov !

  Hneď v prvý týždeň šk. roka sme nezaháľali a netradične sa vzdelávali zážitkovou formou učenia. Na našej škole sa uskutočnila výstava exotických plazov spojená so zaujímavou prednáškou. Mali sme možnosť zblízka a na vlastné oči vidieť vyše 40 plazov, vrátane krokodíla, varana, anakondy a iných. Žiaci sa ich mohli dotknúť a zistiť, že nie všetko naoko slizké je naozaj slizké. Tí najodvážnejší si mohli hada aj podržať a odfotografovať sa s ním. 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kračúnovciach
  Kračúnovce 277
 • 0547365105

Fotogaléria