Navigácia

 • BIELA PASTELKA

  BIELA PASTELKA

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, organizátor verejnej zbierky Biela pastelka, je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí.

  Piatok 21. september je hlavný deň verejnej zbierky Biela pastelka na podporu nevidiacich ľudí v uliciach miest a obcí po celom Slovensku. V tento deň za príspevok 1 euro bude aj naša škola v mene únie ponúkať darcom biele plastové spinky vo forme bielej pastelky ako symbol sveta neviditeľných línií. 

  Milí žiaci, každý z vás môže prispieť eurom 21. septembra. V daný deň počas prestávok na 1. poschodí vedľa zborovne budú dve žiačky označené bielym tričkom s logom bielej pastelky. 

  Za spoluprácu všetkým ďakujeme!

   

 • Celoškolské rodičovské združenie

  Milí rodičia!

  Dňa 24. septembra 2018 /pondelok/  sa o 15:30  v jedálni ZŠ v Kračúnovciach uskutoční celoškolské rodičovské združenie. Spoločne zhodnotíme uplynulý školský rok a predstavíme plány do ďalšieho školského roka. Tiež rozoberieme náležitosti výchovno-vzdelávacieho procesu.  Po skončení celoškolského RZ budú triedne aktíva v jednotlivých prislúchajúcich triedach.

  Účasť nutná.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Začiatok šk. roka 2018/2019

  Do galérie Začiatok šk. roka 2018/2019 boli pridané fotografie.

 • Začiatok šk. roka 2018/2019

  Začiatok šk. roka 2018/2019

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  dva mesiace bezstarostných prázdnin ubehli ako voda. Verím žiaci, že ste si prázdniny užili a počnúc pondelkom už začínajú pre vás školské povinnosti. Deviatakov čaká posledný rok školskej dochádzky s úlohou potvrdiť nielen v testovaní, ale možno i v prijímacích pohovoroch na stredné školy, čo všetko sa za deväť rokov naučili. Pre vás prváčikov to bude veľa nového. 

      Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019 sa uskutoční 3. septembra 2018 o 8:45 pred budovou ZŠ v Kračúnovciach.

  Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale aj uvedomenie si prvoradých povinností. Predmety školského vzdelávacieho programu vás zavedú do nedávnej i dávnej histórie nášho regiónu, budete tvorivo písať, čítať s porozumením, zapájať sa do množstva projektov, ktorými škola obohacuje svoj vzdelávací program. Čaká vás bohatá krúžková činnosť, množstvo súťaží z výtvarnej, speváckej, recitačnej, telovýchovnej a prírodovednej oblasti. 

  Úprimne si želáme, aby naša škola tak ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine.

  Prajem vám školský rok plný nových objavov, získaných vedomostí a zručností a na jeho konci vzájomnú spokojnosť a radosť z nepremárneného roka. Prajem vám veľa zdravia, chlapci a dievčatá, menej vymeškaných hodín a len tie najlepšie známky za ktorými budú bohaté vedomosti.

   

 • Záver šk. roka 2017/2018

  Do galérie Záver šk. roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Rozlúčka deviatakov

  Deväť rokov v Základnej škole v Kračúnovciach prešlo veľmi rýchlo! Aspoň teraz sa nám to tak zdá. Každý rok majú u nás deviataci slávnostnú rozlúčku, a tak to bolo aj teraz.

  Deviataci poďakovali všetkým pedagógom, ktorí sa o nich počas tých deviatich rokov starali. Rozlúčili sa aj so spolužiakmi, s ktorými zažili veľa pekných chvíľ. A všetci sa už tešia na to, čo ich čaká v budúcnosti v nových školách, s novými kamarátmi.

 • Triedny výlet šiestakov

  Do galérie Triedny výlet šiestakov boli pridané fotografie.

 • Slnkom zaliate Tatry privítali žiakov z Kračúnoviec

     Tak ako každý rok aj v tomto roku sa mladší žiaci našej základnej školy zúčastnili školy v prírode. V tomto roku náš autobus smeroval do Tatranskej Lomnice. V pondelok nás privítali slnkom zaliate Tatry a takéto krásne slniečko nás sprevádzalo počas celého týždňa. Keďže počasie bolo naozaj krásne, veľkú časť dňa sme mohli stráviť vonku. Každý deň nás čakal zaujímavý výlet. 

  V utorok sme sa vláčikom vybrali do Starého Smokovca a tam sme navštívili Tricklandiu, ktorá sa deťom veľmi páčila. V stredu naše kroky smerovali do botanickej záhrady a prírodovedného múzea. Vo štvrtok sme sa zase vybrali na Štrbské pleso. Ani v posledný deň nášho pobytu sme nezaháľali a navštívili sme ski múzeum, kde sme si vypočuli zaujímavý výklad o tom, ako sa lyže postupne vyformovali do dnešnej podoby. Žiaci nezabudli na svojich rodičov a kúpili im suvenír z Tatier.  V piatok popoludní sme naposledy zamávali Lomnickému štítu a šťastní, že sme prežili krásny týždeň, sme sa vydali na cestu domov.

 • Návšteva policajtov

  Pred prázdninami nás navštívili príslušníci policajného zboru. Zopakovali sme si veci, ktoré sú dôležité pre našu bezpečnosť počas prázdnin. 

 • Retro Deň detí

  Do galérie Retro Deň detí boli pridané fotografie.

 • ECO H2O TOUR s Thomasom Puskailerom

  Populárny eko-výchovný program ECO H2O TOUR s Thomasom Puskailerom a Ondrejom Antálkom plný zábavy, skvelých pesničiek a nevšedných zaujímavostí o vode sa konal aj na našej škole v Kračúnovciach. Spoločne sme sa vydali po ceste vody od prameňa k ústiu, spoznali kolobeh vody a jej význam pre človeka.

  Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo sa deje po otočení vodovodným kohútikom? Asi každý očakáva také množstvo pitnej vody, koľko potrebuje. Málokto sa zamyslí, odkiaľ voda pochádza, kam odteká, čo obsahuje, akú má čistotu, kedy sa z nej stane odpadová voda
  a akým spôsobom ju my sami znečisťujeme. Zriedkavo rozmýšľame nad tým, ako dlho vydržia jej zásoby a či nám v blízkej budúcnosti nehrozí jej nedostatok. V priebehu tohto interaktívneho koncertu sme premýšľali aj nad tým, ako vodou šetriť.

  Thomas Puskailer a Ondrej Antálek program dopĺňali upravenými verziami známych hitov s tematikou vody, humorným slovom a rôznymi náučnými a zábavnými aktivitami. Nadobudnuté vedomosti sme si hneď overili hravými doplňovačkami a kvízom. V závere  príjemne strávenej hodinky nechýbala autogramiáda a spoločné fotografovanie. Žiaci si mali možnosť zakúpiť aj rôzne tričká, nálepky a iné spomienkové predmety s eko-tematikou. Bol to veľmi zaujímavý a náučný  projekt, ktorého sa naša škola zúčastnila.

  Ďakujeme Thomasovi, Ondrejovi a celému tímu za ich nasadenie, profesionálny prístup a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

 • RETRO DEŇ DETÍ

  Svoj sviatok žiaci našej školy každoročne oslávia spoločne – retro súťažami a retro hrami na školskom ihrisku. Tešíme sa na množstvo zábavy. Vyučovanie v tento deň 1.6.2018 končí o 11:30 hod.. 

   

 • OZNAM

  Riaditeľstvo ZŠ v Kračúnovciach oznamuje širokej verejnosti,

  že v dňoch od 21.5.-31.5.2018 bude na škole prebiehať

  zber elektroodpadu – bielej techniky.

  Nefunkčnú techniku a elektrozariadenia môžete prinášať do školy každý deň v čase od 7.00 hod. – 16.30 hod.

                                                                   Ďakujeme

 • POĎAKOVANIE

  Vážený a šikovný tím EXIT TOUR,

  v mene žiakov, vedenia ZŠ, pedagogických zamestnancov, aj v mene svojom, vyjadrujem vrelé poďakovanie za super odučený jeden školský deň.

  Dňa 15. mája 2018 ste na našej ZŠ zrealizovali preventívne aktivity vrámci medzinárodného projektu EXIT TOUR. Tie mali nielen zábavný, ale aj vzdelávací zámer a týmto „duchom“ vedené si našli u žiakov veľmi pozitívny ohlas. Špeciálne žiakov upútala hudobná skupina FAITH CHILD. Okrem ich piesní, žiaci ocenili najmä príležitosť rozprávať sa s nimi po anglicky. Tiež privítali možnosť stretnutia, rozprávania a poučenia sa cez ich životný príbeh.

  Na škole, medzi žiakmi, vládla dobrá atmosféra. Žiaci- každý ročník- absolvovali po dve série prednášok na témy: Road trip,Sex, AIDS a vzťahy, Domáce násilie, Závislosti, Zdravá rodina

  Ďakujeme, prajeme ešte veľa úspešných aktivít s deťmi a mládežou a na záver uvádzam niekoľko vyjadrení od našich žiakov, ktoré tiež hodnotia celý program dňa:

  1.Lektori nás hravou formou naučili veľa vecí potrebných v dospelosti   a všeobecne do života.

  2. Všetko bolo skvelo pripravené.

  3. Na besedách bola super atmosféra- lektori aj žiaci, všetko prebiehalo nenásilne, uvoľnene.

  4.Takéto vyučovanie sa nám páčilo.

  5. Lektori hovorili z vlastných skúseností, nie z poučiek, ktoré sa nabiflili.

  6.Animátor Peťo- jeho život bol veľmi ťažký, no napriek tomu sa postavil čelom k problémom a to je pre nás dobrý príklad!

  7.Zaujímavý, náučný a zábavný program.

  8. Tento deň bol veľmi fajn.

 • Pozvánka

 • Noc v škole

       Piatok bol pre našich mladších žiakov trochu nezvyčajný. Po vyučovaní sa rozlúčili so svojimi triednymi učiteľmi, no o osemnástej sa všetci opäť zišli pred bránami školy. Mamičky im nabalili spacáky a karimatky  a všetci sa už veľmi tešili na noc, ktorú mali stráviť v škole. Keďže bolo pekné počasie, vybrali sa vonku na školské ihrisko. Tam si zasúťažili v rôznych disciplínach a nakoniec si zahrali spolu vybíjanú. Pomaly sa stmievalo a na ceste bola pizza, ktorú mali objednanú na večeru. 

  Žiaci sa rozišli do tried a po umytí rúk sa s veľkou chuťou pustili do večere. Potom sa všetci stretli vo veľkej telocvični a začala sa príprava postelí na spánok. Každý si pripravil svoje miesto na spanie. Spoločne sme si pozreli rozprávku a naši najmladší žiaci začali postupne zaspávať. Noc to bola teda veselá, niektorí chodili na vecko a nenašli svoju posteľ. Niekto sa zo sna rozprával a niekto si aj poplakal za mamkou. Skoro ráno bolo počuť vravu a aj tí, ktorí by ešte spali, pomaly ožívali. Keď už boli všetci hore, pustili sme sa do balenia. Každý si zbalil svoje veci a pomaly už začali prichádzať prví rodičia. Postupne sme sa začali rozchádzať a už teraz sa všetci tešíme, akú noc nám prinesie ďalší školský rok.

 • Deň vyučovania v prírode

  Dňa 17. mája (štvrtok) prebieha na celom svete v školách zapojených do tohto projektu výučba v prírode. V prípade priaznivého počasia sa aj na našej škole bude vyučovať netradičnou, zážitkovou formou v prírodnom prostredí. 

 • ECO H2O TOUR s Thomasom Puskalierom

  ECO H2O TOUR s Thomasom Puskalierom

  Na našej škole sa dňa 18.5.2018 (piatok) so začiatkom o 10:00 hod. uskutoční eko- výchovný koncert. Projekt Eco H2O tour prebieha pod záštitou organizácie Modrá planéta a Ministerstva životného prostredia SR. 

 • Akcia "EXIT Tour"

  Dňa 15.5.2018 prebehhla na našej škole akcia "EXIT Tour", ktorú usporiadala organizácia pod názvom Tréningové centrum Kompas. EXIT Tour vychádza z publicisticko- vzdelávacieho programu, ktorý je určený dospievajúcim. Program má za úlohu ukázať postoje podporujúce zdravý životný štýl a možnosti riešenia každodenných problémov z pohľadu tradičných kresťanských hodnôt. 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kračúnovciach
  Kračúnovce 277
 • 0547365105

Fotogaléria