• Identifikačné údaje o škole

    • Názov školy : Základná škola v Kračúnovciach
     Adresa školy: Kračúnovce 277, 087 01 Giraltovce
     Právna forma: Rozpočtová organizácia

          

                      

     Druh školy: Plnoorganizovaná 9-triedna základná škola pre I. a II.stupeň
     IČO: 36158321
     Zariadenia školy: Školský klub
                               Školské stravovanie
     Forma hospodárenia: Rozpočtová organizácia

     Riaditeľka školy: Mgr. Jozef Motýľ
     Zástupkyňa školy: PaedDr. Štefánia Matiová
     Výchovná poradkyňa: Mgr. Lenka Motýľová

     Zodpovedná osoba (výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov): PaedDr. Martina Onuferová, kontakt: martinaonuf@centrum.sk

     Kontakty:
     Telefón: 0547365105
     Fax: 054/7365105
     Elektronická adresa: zskracunovce@centrum.sk
     Internetová adresa: www.zskracunovce.edupage.sk

     Údaje o zriaďovateľovi :
     Zriaďovateľ: Obec Kračúnovce
     Adresa: Kračúnovce 350, 08701 Giraltovce
     Právna forma: Obecná samospráva
     IČO: 00322181
     DIČO: 2020777561
     Starosta: 
     Kontakty:
     Tel.: +421 54 736 5283
     Fax: +421 54 778 1071

     Elektronická adresa: kracunovce@stonline.sk
     Internetová adresa: www.kracunovce.sk