Navigácia

   
 

Aktuálne nemáme voľné žiadne pracovné miesto.

Základná škola v Kračúnovciach nevytvára databázu žiadostí o zamestnanie. 

Na žiadosti doručené mimo zverejnenej ponuky neodpovedáme a všetky doručené dokumenty budú vymazané alebo skartované.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Kračúnovciach
    Kračúnovce 277
  • 0547365105

Fotogaléria