• Naši učitelia

    • Vedenie školy:

     Riaditeľ školy: Mgr. Jozef Motýľ

     kontakt : 0910 554 877

     Zástupkyňa riaditeľa školy: PaedDr. Štefánia Matiová

      

     Triedni učitelia:

     Primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ - 1. až 4. ročník)

     1.A  Mgr. Daniela Štefaníková

     1.B  PaedDr. Štefánia Matiová 

     2.A  Mgr. Denisa Čorbová

     3.A  PaedDr. Mária Matisová

     4.A  PaedDr. Iveta Mašlejová

      

     Nižšie sekundárne vzdelávanie (2. stupeň ZŠ - 5. až 9. ročník)

     5.A  Mgr. Dagmar Pavuková- MAT, NAV, ETV, INF, PVC

     5.B  PaedDr. Silvia Baranová- DEJ, RUJ, VYV

     6.A  Ing. Martina Ivanová- SJL, BIO

     6.B  Mgr. Vladimíra Madejová - DEJ, OBN

     7.A  Mgr. Františka Sotáková- GEO, NAV

     7.B   Mgr. Jozef Humeník- TEV, INF

     8.A  Mgr. Otília Palaštová- SJaL, ANJ

     9.A  Mgr. Katarína Svobodová - CHEM, MAT

     9.B  PaedDr. Martina Onuferová- FYZ, INF, THD

      

     Ďalší vyučujúci:

     Mgr. Jozef Havira- MAT

     Mgr. Igor Diky - HUV, NEJ, RUJ

     Mgr. Tomáš Harčarík- ANJ

     Mgr. Jakub Dvorjak- TEV, INF

     Mgr. Andrea Antolová- SJL

     Katechéti:

     Thlic. Marek Haratim - NAV - rimskokatolícke náboženstvo

     Mgr. Jakub Ferko - NAV - evanjelické náboženstvo

     Milan Sisák- NAV- gréckokatolické náboženstvo

     Asistent učiteľa:

     Bc. Jana Vrzalová

     Mgr. Darina Klemová

     Školský klub detí:

     Bc. Erika Čorbová

     Mgr. Gabriela Mihoková

     Mgr. Lenka Motýľová

      

     Nepedagogickí zamestnanci  školy:

     THP: Bc.Larisa Dikyová

     Školník: Ján Labuda

     Upratovačky:  Mária Matisová

                           Katarína Mihoková

                           Miroslava Havrilová

                           Emília Mitaľová

                           Magdaléna Šebešová

     Vedúca ŠJ:     Martina Kokošková

     Hlavná kuchárka: Mária Kaňuchová

     Pomocné kuchárky: Mária Lajčinová

                                   Anna Bandžáková

                                                                     Anna Vojteková